Slide 1
Slide 1

Πρόσφατα

Slide 1
Σκοπός
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ιδρύθηκε το 2017 αποτελώντας τον θεσμικό εκπρόσωπο των εν ενεργεία στρατιωτικών. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η προστασία, διαφύλαξη, προαγωγή των συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε στρατιωτικού καθώς και η συμβολή για ποιοτική-ποσοτική αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Slide 2
Όραμα
Όραμα της Ομοσπονδίας είναι να αποτελεί καθημερινά τον συνεργάτη και το στήριγμα όλων των εν ενεργεία στελεχών, ανεξαρτήτου βαθμού και προέλευσης. Ζητούμενο για την Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. είναι να αποτελεί σημείο αναφοράς, στην μακρά υπηρεσιακή πορεία των μονίμων στελεχών μέσα από τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.
Slide 3
Στόχος
Στόχος είναι η επίλυση προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών, για την βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. δρα ως μια κοινή συνισταμένη, σαν μια οικογένεια, στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Η ανταλλαγή απόψεων και η παρακολούθηση των εξελίξεων αποτελεί ζητούμενο για την Ομοσπονδία.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 

Ανακοινώσεις-Δελτία τύπου

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν του (η) σχετικού της Γραμματείας Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) που της απεστάλη, αναδεικνύει ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί τους συναδέλφους Μόνιμους Υπαξιωματικούς προέλευσης ΕΠ.ΟΠ .

2.   Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το εδάφιο 1 άρθρο 24 του (γ) σχετικού, το οποίο η ισχύ του τέθηκε από 01 Μαρ 2022 ,«Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους» . Επιπλέον στο εδάφιο 5, του όμοιου άρθρου αναφέρεται: «το παρόν εφαρμόζεται αναλογικά και για τους ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς», στην κατηγορία των οποίων ανήκουν και οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) σύμφωνα με το άρθρο 1 του (β) όμοιου, όπου αναφέρεται ότι οι «Μόνιμοι Υπξκοί προέρχονται από Παραγωγικές Σχολές και εκ μονιμοποιήσεως εθελοντών».

3.   Κατόπιν των (δ), (ε),(στ) και (ζ) σχετικών, διαπιστώνουμε ότι εξαιρούνται οι Μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) από τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου σε αντιθέσει με τα διαβαλλόμενα στη κείμενη νομοθεσία όπως προαναφέρθηκε. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα , την οικονομική επιβάρυνση στο συγκεκριμένο προσωπικό που έχει αποστρατευτεί από 01 Μαρτίου 2022 και έπειτα, καθόσον καλούνται να επιστρέψουν έως και τρεις (3) μισθοδοσίες , χάνοντας τόσο τακτικές αποδοχές όσο και ημέρες ασφάλισης, εν αντιθέσει με συναδέλφους Μόνιμους Υπξκούς έτερων προελεύσεων ΑΣΣΥ και ΕΜΘ, οι οποίοι κατά την αποστρατεία τους δεν καταβάλουν εισφορές και εισέρχονται με ευνοϊκότερες οικονομικά συνθήκες στον ιδιωτικό τους βίο.

4.   Επιπρόσθετα, με το άρθρο 40 του (β) όμοιου, απονέμεται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού στους Μόνιμους Υπαξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ και ΕΜΘ που διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία, ο επόμενος αποστρατευτικός βαθμός, εξαιρώντας λανθασμένα τους Μόνιμους Υπξκούς προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ στους οποίους δεν απονέμεται ο βαθμός κατά τη  αποχώρησης τους από την ενεργό υπηρεσία, όπως αυτό προβλέπεται. Σε αντίθεση με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) το οποίο απονέμει κανονικά τον επόμενο αποστρατευτικό βαθμό στους Μονιμοποιηθέντων Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) κατά την διαγραφή τους από την ενεργό υπηρεσία  όπως προκύπτει από  το (στ) όμοιο.

5.   Τονίζεται ότι, το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα πέρα από την οικονομική επιβάρυνση των Επαγγελματιών Οπλιτών,  δημιουργεί επιπλέον το αίσθημα της αδικίας και ανισότητάς, μεταξύ συναδέλφων Μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεων ΑΣΣΥ και ΕΜΘ.

6.   Εισηγητές θέματος: Γραμματέας θεμάτων ΕΠ.ΟΠ.: Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλ. 697601974.

7.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Yπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ. 6937481104.

 

 Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστολές

Δραστηριότητες

 

Euromil

Ισότητα Φύλων

 

Καμπάνια του ΝΑΤΟ: “HeForShe” - «Εκείνος για Εκείνη»

Δείτε περισσότερα

46 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Θεσσαλία

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

Χάρτης Ενώσεων      Αναζήτηση Ένωσης      

Τράπεζα Αίματος

Αρ. Μητρώου

14294

 

 

xeriazip

Γίνομαι μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετώ, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

Δείτε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

 

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα

Αποστείλετε email στο erotima@pomens.gr

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.