Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ρώτας, ο...
Σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2023, ο Γραμματέας...
Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ κ. Δημήτριος...
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών...
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών...
Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ στην Εκπομπή...
Τοποθέτηση 2η του Προέδρου της ΠΟΜΕΝΣ...
Τοποθέτηση 1η του Προέδρου της ΠΟΜΕΝΣ...
6ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ...

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...