logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, o EUROMIL, η EPSU και η EuroCOP πραγματοποίησαν το τελικό συνέδριο στο πλαίσιο της «εκστρατείας» για την Ενίσχυση και την Προάσπιση των Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων στο Δημόσιο Τομέα, στην πόλη των Σκοπίων. Το συνέδριο ήταν η τελική εκδήλωση ενός διετούς, χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος, το οποίο διερεύνησε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στον τομέα της προστασίας και ενίσχυσης των δικαιωμάτων του συνεταιρίζεσθε, της συλλογικής διαπραγμάτευσης, καθώς και της ανάληψης συλλογικής δράσης για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Περιλάμβανε, εκτός από την τελική διάσκεψη, πέντε περιφερειακά online meeting, που επικεντρώθηκαν στην τρέχουσα κατάσταση σε διάφορες χώρες.

Στο πρόγραμμα, οι τρεις Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες συνεργάστηκαν στενά για την υπεράσπιση και την προώθηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα την υποβολή κοινής έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η έκθεση, που συντάχθηκε από μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Γάνδης, παρέχει μια επισκόπηση των απαγορεύσεων και των περιορισμών που επιβάλλονται στους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Ο κ. Jan Willem Goudriaan, Γενικός Γραμματέας της EPSU, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες τόνισε ότι, τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι υψίστης σημασίας να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ανθρώπων που εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Αναλογίστηκε το μέλλον της ΕΕ όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την εξασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε αυτό το θέμα, η ευρωπαϊκή οδηγία για τον κατώτατο μισθό είναι ένα σκαλοπάτι στον αγώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Ωστόσο, τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις συχνά δεν καλύπτονται από τις προβλέψεις των οδηγιών για συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Ο Πρόεδρος της EuroCOP, κ. Calum Steele, εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία του δηλώνοντας ότι, σε αυτούς τους καιρούς αβεβαιότητας, απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να μην περιοριστούν τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν μέχρι τώρα.

Ο κ. Emmanuel Jacob, Πρόεδρος του EUROMIL, τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας των τριών ομοσπονδιών, ως κρίσιμο βήμα για την απόκτηση μεγαλύτερης αναγνώρισης σε θεσμικό επίπεδο. «Αυτό το πρόγραμμα μας έφερε κοντά. Τα αποτέλεσματα θα είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τους επόμενους μήνες. Το συμπέρασμα είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπροσωπούνται, να διαπραγματεύονται συλλογικά, να υπερασπίζονται τις συνθήκες εργασίας τους και τις οικογένειές τους. Η συνεργασία και η δράση στο χώρο της εκπροσώπησης σημαίνει διασφάλιση ότι το στρατιωτικό προσωπικό έχει συνδικαλιστικά δικαιώματα σε όλες τις χώρες. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι σημαντικές, καθώς πρέπει να έχουμε ένα μέσο αντίδρασης και πίεσης».

Το επόμενο μέρος του συνεδρίου συνίστατο στην παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας του προγράμματος από τον κ. Alexander De Becker και την κα Lissa Nissen. Πρώτον, παρατέθηκε μια ευρεία επισκόπηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ακολουθούμενη από μια γενική παρουσίαση για τα τρία θεμελιώδη δικαιώματα: το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε, το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι τάσεις σε διάφορες χώρες και τα κύρια προβλήματα που προκύπτουν από τους περιορισμούς. Την έκθεση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Στη συνέχεια ο κ. Jacob, ανέλυσε την κατάσταση στο στρατιωτικό προσωπικό, δίνοντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εικόνα για συγκεκριμένες χώρες. Στην Ιρλανδία, υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής σε ενώσεις, ωστόσο, δεν υπάρχει πραγματικό δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί βελτιώσεις. Στην Πορτογαλία, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται, καθώς το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν γίνεται αποδεκτό. Σε αυτό το θέμα, τονίστηκε ότι ο EUROMIL έχει κάνει ήδη ενέργειες και εκκρεμεί προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δείτε εδώ.

Το δεύτερο μέρος του συνεδρίου επικεντρώθηκε στο θέμα της ενίσχυσης των εθνικών συλλογικών δικαιωμάτων διαπραγμάτευσης μέσω των οδηγιών της ΕΕ και του κλαδικού κοινωνικού διαλόγου. Οι ομιλητές μεταξύ άλλων ήταν ο κ. Lorenzo Repetti, Senior Advisor στο ETUC, και η κα Diana Crumpana, από τη Μονάδα Κοινωνικού Διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μίλησε για τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης στην Οδηγία για τον επαρκή κατώτατο μισθό. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ προωθεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, επομένως είναι σημαντικό να περιορισθεί η κρατική παρέμβαση στα συνδικάτα και τα μέλη τους και να ζητηθούν αποτελεσματικές και συγκεκριμένες ενέργειες για την εφαρμογή των οδηγιών.

Η κ. Crumpana και η κα Nadja Salson, Υπεύθυνη Πολιτικής στο EPSU έκαναν ειδική αναφορά στην Οδηγία για τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας (TPWC) και την ενίσχυση του εθνικού και ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου.

Παρατηρήθηκε πώς, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έπαιξε κομβικό ρόλο ο κοινωνικός διάλογος. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προώθησή του και την ενίσχυσή του στις χώρες μέλη, για παράδειγμα μέσω του εκσυγχρονισμού της ίδιας της δομής του διαλόγου και της υποστήριξης των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η οδηγία TPWC προβλέπει πρωτοβουλίες για τον κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη και συστάσεις που πρέπει να προταθούν σε μεμονωμένα κράτη: Η κ. Salson εστίασε στο ενδεχόμενο αποκλεισμού ενός συγκεκριμένου τομέα εργαζομένων από τις προβλέψεις της οδηγίας. Τυχόν εξαιρέσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένες και να βασίζονται σε σαφείς, διαφανείς και αντικειμενικούς λόγους.

Μετά από αυτές τις παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από κάθε χώρα ξεχωριστά. Ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ κ. Δημήτριος Ρώτας παρέθεσε ομιλία αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και πως φθάσαμε στο σήμερα.

Επίσης, ο Κώστας Αρβανίτης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ/The Left απέστειλε χαιρετισμό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση των σημαντικότερων διδαγμάτων από το πρόγραμμα καθώς και των βημάτων που πρέπει να γίνουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα βήματα είναι απαραίτητα ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και για τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των ομοσπονδιών μέσα από κοινούς στόχους.

Τέλος στην λήξη του συνεδρίου έλαβε χώρα συνάντηση με την Ομοσπονδία των στελεχών των Ε.Δ. της Βόρειας Μακεδονίας (NSO) όπου συζητηθήκαν θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους και των δύο χωρών.  

Βίντεο: «Υπεράσπιση και ενίσχυση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στις δημόσιες υπηρεσίες, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας»

Η σελίδα του προγράμματος βρίσκεται εδώ.

 

Ο Πρόεδρος

Για τη Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

 Γεώργιος Ζγαρδανάς

Γραμματέας

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...