Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1.  Η ΠΟΜΕΝΣ συστάθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των νόμων όπως το σχετικό ορίζει και αποτελεί τον αποκλειστικό και θεσμικό εκπρόσωπο των εν ενεργεία στρατιωτικών.
  1.  Διαπιστώνεται με έκπληξη ότι υπάρχουν Ανώτατοι Διοικητές Φρουρών που κάνουν πως ΔΕΝ γνωρίζουν ή παραβλέπουν την πρωτόδικη και άμεσα εκτελεστή δικαστική απόφαση που αναφέρει ρητά ότι η ΠΟΜΕΝΣ αποτελεί τον θεσμικό και αποκλειστικό εκπρόσωπο των εν ενεργεία στρατιωτικών.
  1.  Η παραπάνω κατάσταση σε συνδυασμό με το ότι υπάρχουν πρωτοβάθμιες ενώσεις που δεν έχουν εναρμονιστεί με τον νόμο, ζητούν από τους ΑΔΦ την παραχώρηση στρατιωτικών χώρων – Λέσχες Αξιωματικών Φρουρών για συνελεύσεις – ενημερώσεις στρατιωτικών, όχι από το νόμιμο και αποκλειστικό εκπρόσωπο, αλλά από εν ενεργεία στρατιωτικό Συνταγματάρχη ο οποίος εκπροσωπεί σωματείο, που είναι εκτός νομικού κόσμου !!!
  1. Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, παρακαλούμε πολύ όπως αξιολογήσετε τον τρόπο και τις ενέργειες που εσείς κρίνετε, διασφαλίζοντας την ηρεμία και την νομιμότητα στις τάξεις της θεσμικής εκπροσώπησης των εν ενεργεία στρατιωτικών.

Με εκτίμηση

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

 

 

 

Loading...