logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. , όπως έχει αποδείξει με την ως τώρα πορεία της, αποτελεί τoν θεσμικό εκπρόσωπο όλων των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), πορεύεται καθημερινά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και βρίσκεται δίπλα στους συναδέλφους ανεξάρτητου προέλευσης, σε οποιοδήποτε δίκαιο αίτημα τους χωρίς αποκλεισμούς.

2.   Για την κάλυψη αναγκών σε κατώτερο  στρατιωτικό προσωπικό,  έτσι ώστε να  επαυξηθεί  η μαχητική ικανότητα Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και ιδιαίτερα Μονάδων εκστρατείας του  Στρατού Ξηράς, δημιουργήθηκε ο  θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), ο οποίος διέπετε από το Ν. 1911/90 που εφαρμόζεται από το έτος 1992. Ο θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) προσφέρει στις ένοπλες δυνάμεις τον επαγγελματισμό που χρειάζεται στα χαμηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας, σε συνδυασμό πάντα με τους λοιπούς θεσμούς. Ο θεσμός των ΟΒΑ αποτελεί έναν από τους πυλώνες για την εξασφάλιση των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), κατώτερου στρατιωτικού, ηλικιακά παραγωγικού και συμβάλει στην κάλυψη αναγκών των Μονάδων.

3.   Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., αισθανόμενη την αβεβαιότητα και την αγωνιά που έχει κυριεύσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τους συνάδελφους μας, Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), καθόσον μετά το πέρας της ανακατάταξης ή επανακατάταξης τους στα μέσα Μαΐου 2023, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), όσων κατατάχθηκαν το 2017 και συμπλήρωσαν την εξαετή παραμονή τους στις Ε.Δ. Το ανωτέρω γεγονός, θα δημιουργήσει αρχικά σοβαρό πρόβλημα στην στελέχωση των Μονάδων που υπηρετούν οι εν λόγω συνάδελφοι ΟΒΑ, καθώς τα ποσοστά επάνδρωσης αρκετών Μονάδων είναι σε χαμηλά επίπεδα.

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.   Προκειμένου να αντιμετωπισθεί και να επιλυθεί το προαναφερθέν πρόβλημα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ προτείνει:

       α.     Να πραγματοποιηθεί άμεση τροποποίηση του νομικού πλαισίου, προκειμένου οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις (ιατρικά υγιής, χωρίς πειθαρχικές ποινές κλπ),  μετά το πέρας της ανακατάταξης ή επανακατατάξης τους, να μετατάσσονται απευθείας στο θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) καθώς πρόκειται για στελέχη με εξειδίκευση , εμπειρία και άρτια εκπαίδευση, που καλύπτουν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων απαραίτητων για την στελέχωση των Μονάδων.

       β. Τη  παραμονή των εν λόγω  συνάδελφων μας, μέχρι το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα κληθεί να ρυθμίσει το νέο νομικό πλαίσιο.

5.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Yπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ. 6937481104.

 

 Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...