logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ενόψει της κατάθεσης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σας υπενθυμίζει ότι υπέβαλε τις παρακάτω τεκμηριωμένες, εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες με επιχειρήματα προτάσεις για την αποκατάσταση της Ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις η οποία έχει διαταραχθεί και για την αποκατάσταση της βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που θα θεραπεύουν όλες τις ανισότητες που έχουν προκύψει διαχρονικά ομαλοποιώντας τη ζωή των στελεχών για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ισονομία και όπου απαιτείται η αδιαπραγμάτευτη και έμπρακτη αλληλεγγύη και η συμπόνια. Έτσι προτείνουμε να συμπεριληφθούν οι τρεις (3) συνημμένες τροπολογίες για την:

     α.    Αποκατάσταση της βαθμολογικής εξέλιξης  των  Αξιωματικών  αποφοίτων ΑΣΣΥ, LINK1,  που αφορά τους καταταγέντες ΑΣΣΥ 1991, 1992 και 1993 (τάξεων 1993, 1994 και 1995) θιγομένων ιεραρχικά από την παρ. 26 του άρθρου 18 και την παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν.4407/2016  (ΦΕΚ Α΄ 134) και τους καταταγέντες ΑΣΣΥ 1984 έως 1993 (τάξεων 1986 έως 1995) θιγομένων ιεραρχικά από την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 Ν. 4609/2019 (Α΄ 67).

    β.    Βαθμολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων,  LINK2, θιγόμενων ιεραρχικά από την υποπ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219) και την περ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167), προκειμένου οι  προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, υλοποιώντας την  από 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιευμένη Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότι οι προσφεύγοντες δικαιώθηκαν διότι τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπές κατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

   γ.    Βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ κρινόμενων με τον Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), LINK3, που αφορά τους καταταγέντες ΑΣΣΥ 1994, (τάξεως 1996) και εντεύθεν προκειμένου να έχουν συντομότερη χρονολογική παραμονή στους κατεχόμενους βαθμούς, η οποία δεν επηρεάζει την εξέλιξή τους ούτε το συνολικό αριθμό ετών πραγματικής υπηρεσίας ώστε να προάγονται σε Άνχη μετά από 34 έτη και σε Σχη μετά από 35 έτη υπηρεσίας για να δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να αποστρατευτούν με την συμπλήρωση τριανταπέντε (35) ετών πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνοντας τον καταληκτικό βαθμό και έχοντας πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, σε συνδυασμό με την αναγνώριση στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε Μονάδες Εκστρατείας για πέντε (5) έτη.

2.     Οι υπόψη προτάσεις της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. υιοθετήθηκαν από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία και πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και κατατέθηκαν στη Βουλή μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου πληθώρα Ερωτήσεων και Αναφορών ώστε να αναληφθούν οι σχετικές ενέργειες από το ΥΠΕΘΑ. Ο Κος ΥΕΘΑ στην Φ.900α/5078/18330/25 Απρ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ LINK4, μεταξύ άλλων έχει απαντήσει ότι: 

      α.     «Ωστόσο, το ΥΠΕΘΑ έχει ως πάγια βούληση τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και την αποκατάσταση τυχόν αδικιών, εφόσον υπηρετούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ικανοποιούν το αίσθημα δικαίου, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν».

     β.      «Σε ό,τι αφορά στους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ που υπήχθησαν σε Ειδικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση του ν.3883/10, εκδόθηκε πρόσφατα σχετική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης και κατόπιν αυτού εξετάζεται το ζήτημα από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα επίλυσής του μέσω νομοθετικής ρύθμισης».

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

3.    Στις Ένοπλες Δυνάμεις η Ηγεσία, η Διοίκηση, η Ιεραρχία και η Πειθαρχία που είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναμη που διατηρεί σε συνοχή το Στρατό, είναι αλληλένδετα και διέπονται από κανόνες. Υποχρέωση όλων των επιπέδων διοίκησης και ηγεσίας, είναι η αξιοποίηση και  εκμετάλλευση του ανθρωπίνου δυναμικού, η ορθολογική διαχείρισή του με βάση τις δυνατότητες και τις ανάγκες, με αξιοπρεπή και δίκαιο χειρισμό. Έτσι απαιτείται να δίδεται ιδιαίτερη σημασία και στήριξη στον ανθρώπινο παράγοντα δείχνοντας την ανάλογη εμπιστοσύνη στους Αξιωματικούς, που έχουν εξαιρετικά καθήκοντα και ευθύνες επειδή αποτελούν τον παράγοντα ισχύος για να υπάρχει η ευοίωνη προοπτική προκειμένου να εξασφαλίζουν την άμυνα της Χώρας, να υπερασπίζουν την Εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας.

4.     Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. είναι η θεσμική εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών και αιτείται να συμπεριληφθούν οι τρεις (3) συνημμένες τροπολογίες στο επικείμενο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  για να αποκατασταθεί η Ιεραρχία στις Ένοπλες Δυνάμεις η οποία έχει διαταραχθεί και για να αποκατασταθεί η βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).

5.    Εισηγητές θέματος: Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220, Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724.

6.    Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...