logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σε συνέχεια των (ιβ) έως (ιε) σχετικών επανέρχεται στο θέμα της αποκατάστασης της βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ που θίγονται από ορισμένα άρθρα του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) ώστε να επιλυθούν οριστικά και «εν τοις πράγμασι» οι προκύπτουσες αδικίες που άπτονται της ηθικής.

2.    Αρχικά σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016) και  την παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016) οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού αναδρομικά (από 11-03-2014 έως 03-11-2016 με τις ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 193/2016 και 11/2017) και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Υπολοχαγού. Επίσης οι ως άνω Αξιωματικοί τέθηκαν αρχαιότεροι στο βαθμό του Λοχαγού και εντεύθεν από τους αντίστοιχους ΑΣΣΥ με την παρ. 13α του άρθρου 36 του Ν.3883/2010 (όπως προστέθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016, με ισχύ από 27/06/2016). Έτσι:

    α. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν τα έτη 1990-1991-1992 (και ορισμένοι το έτος 1993) τέθηκαν αυτόματα κατώτεροι κατά βαθμό και νεότεροι ιεραρχικά έναντι κατωτέρων ή ομοιοβάθμων τους που έλαβαν σαφές προβάδισμα. Έτσι, διαταράχθηκε και άλλαξε η ιεραρχία των Ε.Δ. διότι οι προαχθέντες δεν τάχθηκαν «στο αριστερό» δηλαδή κατόπιν του τελευταίου ομοιόβαθμου τους που απέκτησε τον ίδιο βαθμό εντός του αυτού ημερολογιακού έτους προερχόμενου από ΑΣΣΥ όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 10 του Ν.Δ.445/1974 και στην παρ. 1γ του άρθρου 37 του Ν.3883/2010.

   β. Για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990 αποκαταστάθηκε η βαθμολογική αδικία που υφίστανται με την εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν.4494/2017 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του Ν.4764/2020) και  υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης τους στον Ν.2439/1996. Έτσι προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού αναδρομικά (από την 11/06/2016) και προάγονται στο βαθμό του Ταγματάρχη (από το 2020). 

   γ. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν τα έτη 1991-1992  (και ορισμένοι το έτος 1993) αναμένουν την αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται, καθώς αυτό έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον Κο ΥΕΘΑ και έχει αποφασιστεί να βρίσκεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας [όπως φαίνεται στο (ιε) σχετικό  https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1414-1993-1994-91-92 ].

3.  Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε ξανά με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019) επιλύθηκαν μεν (όχι για όλους-ες) τα προβλήματα του καταληκτικού βαθμού και της αναγκαστικής αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας των Αξιωματικών που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77 προάγοντάς τους στο βαθμό του Ταγματάρχη αναδρομικά (από 30-11-2011 έως 29-12-2019 με τις ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 182/2019, 48/2020 και 104/2020), αλλά δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι, διαταράχθηκε και άλλαξε η ιεραρχία των Ε.Δ. επηρεάζοντας όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1992 (και ορισμένοι το έτος 1993). Για το υπόψη θέμα αναμένεται η αποκατάσταση της αδικίας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

4.  Για να επιλυθούν «εν τοις πράγμασι» οριστικά αυτές οι αδικίες θα πρέπει να ρυθμιστεί και να επανέλθει το πρότερο βαθμολογικό και το ιεραρχικό καθεστώς έτσι ώστε οι προερχόμενοι από ΑΣΣΥ να καταστούν ή ανώτεροι ή ομοιόβαθμοι και αρχαιότεροι των Αξιωματικών που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77. Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης, όπου εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για προαγωγή στον επόμενο βαθμό οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 και οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 (με την παρ.7 του άρθρου 28 του Ν.3883/2010, την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 και του άρθρου 37 του Ν.4494/2017) καθώς και οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας που κατατάχθηκαν τα έτη 1985 έως και 1990 (με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.4609/2019 όπως  τροποποιήθηκε με την παρ. 2  του άρθρου  5 του Ν.4650/2019), προτείνεται όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη «εξαιρούμενοι» από την απαραίτητη συμπλήρωση του «τυπικού» προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα είναι θεωρητική και όχι πραγματική.

5. Η συμπλήρωση του «τυπικού» προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση τόσο στην Υπηρεσία που θα αναγκαστεί να μεταθέσει μεγάλο αριθμό στελεχών που βρίσκονται προς το τέλος της σταδιοδρομίας τους, όσο και στα ίδια τα στελέχη και τις οικογένειές τους λόγω της υποχρεωτικής μετακίνησής τους σε διαφορετική Φρουρά από αυτή που υπηρετούν, η πλειοψηφία των οποίων έχουν τέκνα που φοιτούν σε Λύκεια – Πανεπιστήμια.  

6. Συναφώς, κατόπιν όλων των παραπάνω και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των στελεχών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ για να επιλυθούν «εν της πράγματι» οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνει τα παρακάτω:

    α. Την τροποποίηση της παραγράφου 13α του άρθρου 36 του Ν.3883/2010 ως εξής:

«13α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ και απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού».

    β. Την τροποποίηση του άρθρου 37 του Ν.4494/2017 ως εξής:

«1. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 4451974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996».

   γ. Την εισαγωγή νέας παραγράφου «2» στο άρθρο 37 του Ν.4494/2017 ως εξής:

«2. Οι προερχόμενοι αξιωματικοί από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ) που εντάσσονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1, κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του Ν.2439/96 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών».

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7. Η ΠΟΜΕΝΣ σας καλεί να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη αυτών των αδικιών το συντομότερο δυνατόν για την ομαλή αποκατάσταση της δυσμενής μεταχείρισης των αποφοίτων ΑΣΣΥ και πιστεύουμε ότι υπάρχει πεδίο εφαρμογής νομικών και διοικητικών παραμέτρων, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς και την εμπέδωση του απαιτούμενου σεβασμού και του αισθήματος δικαίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

8. Εισηγητές θέματος Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220 και Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724.

9. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...