logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

    Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

           

    1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ., σε συνέχεια του (θ) σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), τη προ μηνών (18 Φεβ 2022) ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (18 Φεβ 22) , καθώς και της πρόσφατης ανακοίνωσης της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ εν όψη της 86ης Δ.Ε.Θ (05 Σεπ 22), επανέρχεται στο φλέγον θέμα που αφορά όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτό της Παραμετροποίησης των Κριτηρίων Μεταθέσεων, για να αναδείξει την αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης ειδικής μεταθετικότητας, με κριτήριο τα έτη πραγματικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε τα στελέχη να μετατίθενται και να υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησης τους με την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι τα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας.

   2.    Προς επίρρωση της αναγκαιότητας θεσμοθέτησης της ανωτέρω νομοθετικής πρόβλεψης, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην δημιουργία ενός σταθερού οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς και στην αναγκαία  ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο έχει μειωθεί  εξαιτίας των μισθολογικών περικοπών και της αύξησης του κόστους ζωής, αφενός διότι οι συχνές μετακινήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την δυνατότητα μόνιμης εργασιακής απασχόλησης στους συζύγους των στελεχών, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, αφετέρου θα δίνεται η δυνατότητα στο στρατιωτικό προσωπικό απόκτησης μόνιμης κατοικίας,  διασφαλίζοντας τις αναγκαίες συνθήκες σταθερότητας στους κόλπους της οικογένειας.  

   3.     Επιπροσθέτως,  αποτελεί  κοινή  διαπίστωσή,  ότι  οι  συχνές  μεταθέσεις που αναπόφευκτα επιφέρουν αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος, έχουν ως αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών. H μετακίνηση της οικογένειας, που συνήθως διαδραματίζεται κάτω από συνθήκες απότομης αποσύνδεσης και  αποκοπής  του  παιδιού  από  το  οικείο  περιβάλλον,  προκαλεί  σε  μεγάλο  αριθμό παιδιών θλίψη και επιπλέον η απώλεια φίλων προξενεί αγωνία στα παιδιά, κατά κύριο λόγο στα πιο εσωστρεφή, που αναρωτιούνται εάν στο νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να διαβιώσουν, θα καταφέρουν να αποκτήσουν ξανά καινούργιες παρέες. Ας προστεθεί ότι μία μετακίνηση, συνεπάγεται την απώλεια του οικείου περιβάλλοντος ή και της ρουτίνας, με αποτέλεσμα τα παιδιά  να αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε ένα συνήθως πολύ διαφορετικό σχολικό  περιβάλλον, με νέα  κουλτούρα, συνήθειες και πρόγραμμα ενώ επιπλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν διαφοροποιήσεις στην καθημερινότητα, τόσο του σχολείου όσο και του σπιτιού, αφού σε κάποιες περιπτώσεις, παύουν να υφίστανται διευκολύνσεις στην οικογένεια, όπως η φύλαξη των παιδιών από συγγενικά πρόσωπα.

 4.    Συνέπειες των ανωτέρω εκτεθέντων, αποτελεί ο ισχυρός κλονισμός του έγγαμου βίου και η διατάραξη της οικογενειακής συνοχής, με επακόλουθο σε ικανό αριθμό οικογενειών, την λύση του γάμου. Επιπλέον, είναι επιβεβλημένο να αναφερθούμε στις συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στα τέκνα του στρατιωτικού προσωπικού, που εκδηλώνονται συνήθως με φαινόμενα διαταρακτικής συμπεριφοράς, με πτώση της σχολικής επίδοσης, καθώς και σωματικά συμπτώματα (σωματοποίηση του στρες), τα οποία συντελούν αρνητικά στη μάθηση και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.

5.    Ακόμη,  είναι  αναγκαίο  να  επισημάνουμε  τις  ιδιαίτερες  συνέπειες  που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης με εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα (μουσικά, καλλιτεχνικά, πρότυπα – πειραματικά σχολεία). Τα ανωτέρω δημόσια σχολεία δεν υφίστανται σε όλη την επικράτεια, με αποτέλεσμα μία μετακίνηση της οικογένειας, θα στοίχιζε αφενός την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, αφετέρου μία άρδην αλλαγή του επαγγελματικού προσανατολισμού, ιδιαίτερα για τους μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολικών μονάδων.

6.   Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε την οικονομική επιβάρυνση, καθώς και την ψυχολογική και σωματική καταπόνηση που καλείται να επωμισθεί το στέλεχος και η οικογένεια του, προκειμένου στα πλαίσια της μετάθεσης του, να υλοποιήσει την μετακίνηση της οικογένειας, την ανεύρεση νέας κατοικίας, καθώς και την μεταφορά της οικοσκευής. Ας προστεθεί ότι τα έξοδα μεταθέσεως των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζονται στο ΠΔ 200/1993, το οποίο δεν έχει εισέτι αναθεωρηθεί, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις σημερινές  αυξημένες οικονομικές ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το κόστος μεταφοράς της οικοσκευής μιας τετραμελής  οικογένειας  για το  έτος 2022,  είναι αυξημένο  κατά 20%,  σε σχέση με  την  αντίστοιχη χρονική περίοδο του έτους 2021.

 7.    Συν τοις άλλοις, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι κεφαλαιώδους σημασίας αποτελεί το γεγονός, ότι σύμφωνα με το Ν.3865/2010 (άρθρο 20§4), αυξήθηκε το όριο συνταξιοδότησης από 01-01-2015 και μετά, στα σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας και ακολούθως εναρμονίστηκε με το Ν.3883/10 το καθεστώς της υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Απότοκο της ανωτέρω επιμήκυνσης του εργασιακού βίου, απόρροια των προβλέψεων του (α) σχετικού, ήτοι την δυνητική μετακίνηση του προσωπικού ανά τρία (3) έτη, το στέλεχος δύναται να υλοποιήσει ικανό αριθμό μεταθέσεων, έως τον ευδόκιμο τερματισμό της σταδιοδρομίας του. 

   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

8.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, καθώς και την προστασία του θεσμού της οικογένειας από το Κράτος, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, (άρθρο 21§4 του Συντάγματος της Ελλάδας), προτείνει στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του  ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως θεσμοθετήσει, ει δυνατόν στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα στελέχη να μετατίθενται και να υπηρετούν υποχρεωτικά  στον τόπο προτίμησης τους, με την παρέλευση ικανού χρονικού  διαστήματος υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι τα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας.

9.    Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι με τα (β), (γ), (δ), (στ) (ζ) και (η) σχετικά έγγραφά μας

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1739-pomens-amesi-epilysi-provlimaton-stin-parametropoiisi-kritirion-metatheseon

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1792-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-adikies-pou-xrizoun-ameson-diorthoseon

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1799-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-adikies-pou-xrizoun-ameson-diorthoseon-meros-deftero

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1811-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-adikies-pou-xrizoun-ameson-diorthoseon-meros-trito

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1874-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-e-d

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1876-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-adikies-pou-xrizoun-ameson-lyseon

σας έχουμε υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την άμεση εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης του (α) σχετικού από το 2022 και αφορούν την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων  στελεχών που συνδέονται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένες με τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις.

10.    Εισηγητές  θέματος:  Τχής  (ΠΖ)  Νικόλαος  Ζησόπουλος,  Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κιλκίς, τηλ. 6975611221, Αλχίας (ΠΖ) Ιωάννης Σφήνας,Ταμίας  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κιλκίς,  τηλ. 6906563351.

11.    Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Κουτσίδης Θεόδωρος τηλ. 6983389102.

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...