logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

          Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,    

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ως  νόμιμος  θεσμικός  εκπρόσωπος  των  στελεχών των  Ενόπλων  Δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων της που  υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Ν. Ρόδου και Νοτίου Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. - Ε.Σ.Π.Ε.Ρ. - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΝΤΑ.), επανέρχεται για να αναδείξει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης του (β) σχετικού, που αφορά την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που συνδέεται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένη με τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις των στελεχών οι οποίες διενεργούνται με βάση το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τις ισχύουσες πάγιες διαταγές.

2.    Ο υπολογισμός και η μοριοδότηση των κριτηρίων των μεταθέσεων αφορά το σύνολο των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των στελεχών και στα πλαίσια της αξιοπρέπειας, της ισονομίας, του αισθήματος δικαίου και της συνεχής μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό διαπιστώθηκε ότι έχουν προκύψει τα παρακάτω θέματα τα οποία οφείλουν να εξεταστούν αμερόληπτα για να εξαλειφθούν οι όποιες διακρίσεις:

3.    Συγκεκριμένα σύμφωνα µε την προσφάτως αναθεωρημένη Υπουργική Απόφαση του (β) όμοιου παρατηρούμε ότι:

       α. Στελέχη του Σ.Ξ. που υπηρετούν στη Φρουρά Κιλκίς, λαμβάνουν για τα πρώτα τρία (3) έτη παραμονής τους 0,5 μόρια για κάθε έτος παραμονής και μετά την παρέλευση των τριών (3) ετών 0.15 μόρια για κάθε χρόνο παραμονής, σε σύγκριση με γειτονικούς νομούς οι οποίοι μοριοδοτούνται με αρκετά περισσότερα μόρια χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι:

          (1) Ο Σχηματισμός της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, λόγω της φύσης και του ρόλου του, καλείται να συμμετάσχει µε το προσωπικό του σε µία  ευρεία  γκάμα  επιχειρησιακών  -  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων,  σε  εθνικό  και πολυεθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, τη διαρκή ετοιμότητα των στελεχών του, καθώς και το αξιόμαχο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,  αποκομίζοντας τα ιδιαίτερα ευγενή σχόλια της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, καθώς και τα εγκωμιαστικά σχόλια συµμάχων και τρίτων χωρών.

          (2) Παράλληλα µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις, το προσωπικό που  υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, στο πλαίσιο των μέτρων επιτήρησης και ασφάλειας των συνόρων για την αντιμετώπιση των µμεταναστευτικών ροών, παρέχει αποφασιστική συνδρομή στην Ελληνική Αστυνομία, συμμετέχοντας σε  µικτές δράσεις αποτροπής  και  αντιμετώπισης  προσπαθειών παράνοµης εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή του Έβρου.

          (3) Οι ανωτέρω ιδιαιτερότητες είχανε επισημανθεί από την ΠΟΜΕΝΣ και κοινοποιήθηκαν έγκαιρα στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία από την 21 Απριλίου 2021, μήνες πριν την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης του (β) όμοιου  

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1505pomensadikiesstin%20parametropoiisi-kritirion-metatheseon-prosopikoy-sks-pa

προκειμένου να  ληφθούν  υπ'  όψη  σε πιθανή τροποποίηση  - επικαιροποίηση  της Υπουργικής Απόφασης Παραµετροποίησης Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών στο μέλλον.

     β.    Από την άμεση εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης από το 2022 στα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ‘’τιμωρούνται’’ με μεγάλη μείωση μορίων (από 8-6 το μήνα σε 0,25) τα στελέχη που επιθυμούν να παραμείνουν στα ακριτικά νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Καστελόριζο, Σύμη και Τήλο)  για ένα επιπλέον έτος, καθώς δε λαμβάνεται υπ όψη ότι:

          (1)Τα στελέχη που διανύουν τον 3ο χρόνο παραμονής τους στα νησιά Καστελόριζο, Σύμη και Τήλο κατόπιν δικής τους επιθυμίας αδικούνται καθώς η αίτηση τους για παραμονή πλέον των 2 ετών στα υπόψη νησιά, έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2020 κατά την διαδικασία υποβολής Φρουρών Προτίμησης λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση Παραµετροποίησης Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών που ήταν σε ισχύ, όπου τα στελέχη ελάμβαναν 8-6 μόρια κάθε μήνα και για το 3ο έτος στα προαναφερθέντα νησιά.

          (2)Τονίζεται επίσης ότι η πλειοψηφία των στελεχών που υπηρετούν σε αυτά τα ακριτικά νησιά δεν είναι τόπος καταγωγής τους και επομένως η όποια επιλογή τους να υπηρετήσουν εκεί για ένα επιπλέον έτος, έγινε αυστηρά με γνώμονα την συλλογή των περισσότερο δυνατόν μορίων.

  γ. Στη νέα Υπουργική Απόφαση, στο τμήμα των Κοινωνικών Κριτηρίων - Οικογενειακής Κατάστασης, διαπιστώνεται ότι οι διαζευγμένοι γονείς, ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν έχουν την «επιμέλεια» των τέκνων τους, δεν λαμβάνουν μόρια για αυτά, αδικία που η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ με σχετικό έγγραφο της την 18 Φεβρουαρίου 2021

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1438-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-diazevgmenon-goneon

είχε επισημάνει για την αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση πού ήταν τότε σε ισχύ, καλώντας την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη αυτής της αδικίας.

   δ. Η μη μοριοδότηση των διαζευγμένων στελεχών για τα τέκνα τους, επί των οποίων δεν έχουν την «επιμέλεια», καθίσταται άδικη και για τους εξής επιπλέον λόγους:

     (1)Η πλειοψηφία των διαζευγμένων στελεχών, που δεν έχουν την «επιμέλεια» των τέκνων τους, τα έχουν ασφαλισμένα για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, στην μερίδα τους, με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες κρατήσεις.

     (2)Σε όλα τα στελέχη, ανεξάρτητα αν έχουν την «επιμέλεια» ή όχι των τέκνων τους, παρακρατείτε το ΒΟΕΑ (Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας).

     (3)Όλα τα στελέχη που δεν έχουν την «επιμέλεια» των τέκνων τους πληρώνουν διατροφή.

  ε. Στα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ διαπιστώσαμε προς μεγάλη μας έκπληξη ότι ενώ πολύ ορθά προστέθηκε η Κύμη Ευβοίας στις Φρουρές Κατηγορίας «ΙΙβ» με τα στελέχη να λαμβάνουν 3 μόρια το μήνα, υπήρξε  αλλαγή Κατηγορίας για τις λοιπές Φρουρές της Εύβοιας με την μεταφορά τους από την Κατηγορία «ΙΙΙ» (2,5 μόρια το μήνα) στην Κατηγορία «ΙV» (0,5 μόρια το μήνα) με αποτέλεσμα τα στελέχη που υπηρετούν στην Φρουρά της νήσου Σκύρου να λαμβάνουν 0,5 μόρια το μήνα.

  στ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ., με σχετικό έγγραφο της  την 21 Ιανουαρίου 2021,

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1412-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras-nisos-skyros 

κατόπιν εγγράφου της Ένωσης  Στρατιωτικών  Περιφερειακής  Ενότητας Εύβοιας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ), σας είχε μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκεια των   στρατιωτικών του Στρατού Ξηράς που υπηρετούν στη Νήσο Σκύρο, καθώς παρά το γεγονός ότι υπάγεται στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α, συγκαταλέγεται στις γεωγραφικές περιοχές με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά για την λήψη του μηνιαίου επιδόματος παραμεθορίου και κατατάσσεται στις παραμεθόριες περιοχές, τα στελέχη ελάμβαναν με την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση λιγότερα μόρια ανά μήνα από άλλες Φρουρές (2,5).

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Κατόπιν όλων των παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες στην μοριοδότηση των στρατιωτικών που  προαναφέρθηκαν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. προτείνει:

      α. Την τροποποίηση του (β) σχετικού και την αύξηση της µοριοδότησης στις Φρουρές του Νομού Κιλκίς, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξημένες επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των Μονάδων του Νομού Κιλκίς, πρωτίστως λόγω της ιδιαίτερης αποστολής της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, καθώς  και τα αντικειμενικά κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3883/10, δεν αντικατοπτρίζονται στην ανωτέρω µοριοδότηση, καθιστώντας την αποτρεπτικό παράγοντα δήλωσης επιθυμίας παραμονής ή μετάθεσης στις Φρουρές του Νομού.

     β. Μεταβατική περίοδο ενός έτους στην εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης για την Παραμετροποίηση των Κριτήριων Μεταθέσεων, για όλα τα στελέχη που ήδη υπηρετούν κατόπιν επιθυμίας τους για 3ο χρόνο στα ακριτικά νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Καστελόριζο, Σύμη και Τήλο)  λαμβάνοντας 6-8 μόρια/μήνα που προέβλεπε η προηγούμενη Υπουργική Απόφαση με βάση την οποία ζήτησαν την παραμονή τους.

     γ. Ίδιο αριθμό μορίων για όλους τους γονείς χωρίς κανένα διαχωρισμό, ανεξάρτητα από το αν είναι διαζευγμένοι ή όχι με ή χωρίς την επιμέλεια των τέκνων τους, καθώς η μοριοδότηση ενός διαζευγμένου στελέχους για τα τέκνα του, δεν πρέπει να γίνεται υπό την προϋπόθεση της «επιμέλειας» αυτών, καθόσον δεν παύουν να είναι τέκνα του και δεν παύουν οι υποχρεώσεις του απέναντι σε αυτά καθώς και οι οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της Υπηρεσίας (καταβολής κρατήσεων).

     δ. Ένταξη Φρουράς της Νήσου Σκύρου στις Φρουρές Κατηγορίας «ΙΙ» από Κατηγορίας «ΙV», όπου τα στελέχη θα λαμβάνουν 4 μόρια/μήνα από 0,5 μόρια το μήνα με την νέα Υπουργική Απόφαση, καθώς η Νήσος Σκύρος έχει χαρακτηριστεί με νόμο προβληματική περιοχή Κατηγορίας Α, δεν αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό και καθιστά δυσμενή τη διαβίωση  των στελεχών και των οικογενειών τους λόγω του μικρού αριθμού κατοίκων (κάτω των τριών χιλιάδων), και των μειωμένων δρομολογίων των μέσων μεταφοράς σε συνάρτηση με τις καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 5.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε ανώτατα θεσμικά επίπεδα, καταθέτοντας συγκεντρωτικά τις προτάσεις της έως ότου επιλυθούν και τα λοιπά προβλήματα που υπάρχουν στην Υπουργική Απόφαση για την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των  χρόνιων αδικιών  στα  πλαίσια  της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες  διακρίσεις.

6.  Επίσης σας  υπενθυμίζουμε ότι με  το  (δ) σχετικό έγγραφό μας https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1739-pomens-amesi-epilysi-provlimaton-stin-parametropoiisi-kritirion-metatheseon

σας έχουμε  υποβάλλει  τεκμηριωμένες  προτάσεις για σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την άμεση εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης του (β) όμοιου από το 2022 για τα στελέχη που υπηρετούν σε Φρουρές Κατηγορίας «Ι» αλλά και σε στελέχη συζευγμένα με πρόσωπο Κυπριακής Ιθαγένειας.

7.  Εισηγητές θέματος: Ανχης (ΕΜ) Κυριακάκης  Γεώργιος Γενικός Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών, Υπλγός (ΠΒ) Αριστείδης Τσάτσαρης, Αν. Γενικός Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Κιλκίς τηλ. 6987312333, Ασμίας (ΕΠΥΡ) Διαμαντής Μαντής Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.ΕΥΒΟΙΑΣ τηλ. 6907846844, Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε Ρόδου τηλ. 6971601974.   

8.  Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Κουτσίδης Θεόδωρος τηλ. 6944055135.

 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...