logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,           

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σε συνέχεια (γ), (δ) και (ε) σχετικών λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες ανησυχίες των στελεχών που είναι διαζευγμένοι γονείς, επιθυμεί να αναδείξει την αδικία που υφίστανται ως προς τη μοριοδότηση τους.

2. Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων πραγματοποιείται με στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των στελεχών και η παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων των στελεχών του Στρατού Ξηράς έχει ως συντελεστές βαρύτητας κατά σειρά τα υπηρεσιακά, τα κοινωνικά, τα αντικειμενικά και τα ειδικά κριτήρια επιλογής. Ωστόσο διαπιστώνεται η διαφορετική μοριοδότηση ανά κλάδο με αποτέλεσμα οι διαζευγμένοι γονείς του Στρατού Ξηράς, που δεν έχουν την «επιμέλεια» των τέκνων τους να λαμβάνουν μηδενικά μόρια για όλα τα τέκνα τους:

   α. Στο Στρατό Ξηράς ο άγαμος λαμβάνει 0 μόρια, ο έγγαμος 5 μόρια και στέλεχος που «επιμελείται» ένα παιδί 15 μόρια.

   β. Στο Πολεμικό Ναυτικό ο άγαμος λαμβάνει 0 μόρια, ο έγγαμος χωρίς τέκνα  5 μόρια και στέλεχος που είναι «γονέας» ενός τέκνου 10 μόρια.

   γ. Στην Πολεμική Αεροπορία λαμβάνει το στέλεχος:

     (1)  Χωρίς τέκνα και έγγαμο, 100 μόρια.

     (2)  Με τέκνα και έγγαμο, 100 μόρια και 75μόρια/τέκνο αθροιστικά.

     (3)  Με τέκνα, διαζευγμένο και με την επιμέλεια των τέκνων, 100 μόρια και 75μόρια/τέκνο αθροιστικά.

     (4)  Με τέκνα, διαζευγμένο, χωρίς την επιμέλεια των τέκνων, 75 μόρια/ τέκνο.

    (5)  Με τέκνα, χήρο και με την επιμέλεια των τέκνων, 100 μόρια και 75 μόρια/ τέκνο αθροιστικά.

    (6)  Με τέκνα, χήρο, χωρίς την επιμέλεια των τέκνων,100 μόρια.

    (7)  Με τέκνα, άγαμο και με την επιμέλεια των τέκνων, 100 μόρια και 75μόρια/τέκνο αθροιστικά.

    (8)  Με τέκνα, άγαμο, χωρίς την επιμέλεια των τέκνων, 75 μόρια/τέκνο.

3. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα η μέριμνα για τα τέκνα είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν στο πρόσωπο ή στην περιουσία του. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου των γονέων, η γονική μέριμνα εξακολουθεί να ασκείται και από τους δύο από κοινού, την επιμέλεια όμως ασκεί αποκλειστικά και μόνο ο ένας. Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Έτσι οι διαζευγμένοι γονείς ακόμη και μετά τη λύση του γάμου εξακολουθούν να ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα του τέκνου τους και  σε καμία περίπτωση δεν είναι «λιγότερο» γονείς, έχοντας σαφέστατα δικαιώματα, ευθύνες και υποχρεώσεις.  

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

4. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, για την ομαλή διευθέτηση του θέματος σας καλεί να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες τροποποίησης της Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ τ.Β’ 468/14-2-18) Υπουργικής Απόφασης για την εξάλειψη αυτής της αδικίας τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς και την εμπέδωση του απαιτούμενου σεβασμού και του αισθήματος δικαίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προτείνοντας για το συγκεκριμένο ζήτημα «να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων όλοι οι γονείς χωρίς κανένα διαχωρισμό, ανεξάρτητα από το αν είναι διαζευγμένοι ή όχι με ή χωρίς την επιμέλεια των τέκνων τους».

5. Πιστεύουμε στην θετική εξέταση του θέματος και σας υπενθυμίζουμε ότι με τα (γ), (δ) και (ε) σχετικά έγγραφά μας έχουμε υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας που συνδέονται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένες με τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις.

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1292-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1378-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-p-a

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1412-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras-nisos-skyros

6. Εισηγητές θέματος Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220 και Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724.

7. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Κουτσίδης Θεόδωρος τηλ. 6944055135.

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...