logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και  Εξωτερικών Υποθέσεων,  Αξιότιμε κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,    

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., σε συνέχεια και της ανακοίνωσης που εξέδωσε με την ευκαιρία της νέας Υπουργικής Απόφασης για την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών, επανέρχεται για να σας κοινωνήσει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την άμεση εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης του (β) όμοιου από το 2022 για τα στελέχη που υπηρετούν σε Φρουρές Κατηγορίας «Ι» αλλά και σε στελέχη συζευγμένα με πρόσωπο Κυπριακής Ιθαγένειας.

2.    Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι:

        α. Με την εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης στο Αρθρο 3 που αφορά τα Κριτήρια μεταθέσεων εξωτερικού, ΚΑΤΑΡΓΕΊΤΑΙ εξ ολοκλήρου η παρ 2 που υπήρχε στην προηγούμενη Υπουργική Απόφαση, όπου δίνονταν η δυνατότητα υπό τις προϋποθέσεις των παρ 2 (α) και 2 (β) του Άρθρου 3 που καταργούνται, σε μόνιμο εν ενεργεία στρατιωτικό το οποίο ήταν συζευγμένο με πρόσωπο Κυπριακής ιθαγένειας που διατηρεί τη μόνιμη κατοικία του στην Κύπρο, να μπορεί κατόπιν αναφοράς του, να μετατίθεται ή να παραμένει, χωρίς να λαμβάνει επιμίσθιο ή επίδομα αλλοδαπής, στην Κύπρο έως τέσσερα  (4) έτη πλέον της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας παραμονής στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως των χρονικών περιορισμών που τίθενται στην παρ. 1 του Αρθρου 3.

        β. Με την νέα Υπουργική Απόφαση στα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ‘’τιμωρούνται’’ με μεγάλη μείωση μορίων (από 6 το μήνα σε 0,25) τα στελέχη που επιθυμούν να παραμείνουν σε Φρουρές Κατηγορίας «Ι» για ένα επιπλέον έτος, όταν με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που ήταν σε ισχύ με την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση, στελέχη που υπηρετούσαν σε Φρουρές Κατηγορίας «Ι», είχαν την δυνατότητα εφόσον το επιθυμούσαν οι ίδιοι να παραμείνουν και για τρίτο έτος  στη Φρουρά λαμβάνοντας 6 μόρια για κάθε μήνα.

3.    Τα παραπάνω έχουν αρνητικό αντίχτυπο στην ψυχολογία και το ηθικό των στελεχών και των οικογενειών τους που ακόμη μια φορά αιφνιδιάζονται αρνητικά καθώς:

       α. Με την εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης από τις προσεχής μεταθέσεις του 2022, στελέχη που διανύουν τον 3ο χρόνο σε Φρουρές Κατηγορίας «Ι» κατόπιν δική τους επιθυμίας αδικούνται, καθώς η αίτηση τους για παραμονή πλέον των 2 ετών στις υπόψη φρουρές, έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2020 κατά την διαδικασία υποβολής Φρουρών προτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση Παραμετροποίησης Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων που ήταν σε ισχύ, όπου τα στελέχη ελάμβαναν 6 μόρια κάθε μήνα και για το τρίτο έτος στη Φρουρά.

      β. Υπενθυμίζεται ότι το 2018 όταν τέθηκε σε εφαρμογή η προηγούμενη τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Παραμετροποίησης Κριτηρίων Μεταθέσεων, όπου υπήρχαν αρκετές αλλαγές σε φρουρές, με μεταφορά τους από την Κατηγορία «Ι» στην Κατηγορία «ΙΙ» δόθηκε μια περίοδος προσαρμογής στη νέα δγη και τα στελέχη που είχαν μετατεθεί το προηγούμενο έτος στις παραπάνω φρουρές (πριν την εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης) έλαβαν τη μοριοδότηση με βάση τον προηγούμενο νόμο.

      γ. Τονίζεται επίσης ότι η πλειοψηφία των στελεχών που υπηρετούν στις Φρουρές Κατηγορίας «Ι», δεν κατάγονται από την φρουρά και επομένως η όποια επιλογή τους να υπηρετήσουν εκεί για ένα επιπλέον έτος (πλέον των 2 ετών), έγινε αυστηρά με γνώμονα τη συλλογή των περισσότερο δυνατών μορίων.

      δ.  Με την άμεση εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης στις μεταθέσεις του 2022 στελέχη που υπηρετούν κατόπιν επιθυμίας τους για 3ο χρόνο σε φρουρές Κατηγορίας «ΙΙ» (λαμβάνουν 4 μόρια  Χ 3 έτη), στο τέλος της τριετίας 2019-2022, θα λάβουν περίπου τον ίδιο αριθμό μορίων με τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε φρουρές Κατηγορίας «Ι». (λαμβάνουν 6 μόρια το μήνα Χ 2 έτη και το 3ο έτος 0,25 ανά μήνα) 

      ε. Στελέχη με σύζυγο Κυπριακής υπηκοότητας που μετατέθηκαν στη Κύπρο βάση μορίων, κάνοντας χρήση των διατάξεων της προηγούμενης Υπουργικής απόφασης (Άρθρο 3 παρ 2 ΦΕΚ τ. Β΄ 468/14  Φεβ 18 ) και τον Σεπτέμβριο του 2021 με τις τακτικές δηλώσεις φρουρών προτίμησης αιτήθηκαν την παραμονή τους για άλλα 4 έτη επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνταν, βλέπουν πλέον με την νέα Υπουργική Απόφαση να τίθεται σε κίνδυνο ο οικογενειακός – οικονομικός προγραμματισμός τους.

 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, με ανακοίνωσή της την 07 Δεκ 2021 https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1719-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-i-dikaiosi-kai-oi-paremvaseis-epilysis-ton-strevloseon εξέφρασε την ικανοποίησή της στη Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προέβη στην επικαιροποίηση της Υπουργικής Απόφασης διορθώνοντας αρκετές στρεβλώσεις που υπήρχαν, αφήνοντας όμως και αρκετές εκκρεμότητες για τις οποίες η Ομοσπονδία θα επανέλθει συγκεντρωτικά με προτάσεις της.

 5.   Κατόπιν όλων των παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες στην μοριοδότηση των στρατιωτικών που  προαναφέρθηκαν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. προτείνει:

       α. Μεταβατική περίοδο ενός έτους στην εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης για την Παραμετροποίηση των Κριτήριων Μεταθέσεων, για όλα τα στελέχη που ήδη υπηρετούν κατόπιν επιθυμίας τους για 3ο χρόνο σε Φρουρές Κατηγορίας «Ι», λαμβάνοντας τα 6 μόρια/μήνα που προέβλεπε η προηγούμενη Υπουργική Απόφαση με βάση την οποία ζήτησαν την παραμονή τους.

       β. Την επαναφορά στο Αρθρο 3 της παραγράφου 2 που υπήρχε στην προηγούμενη Υπουργική Απόφαση και αφορά τα Κριτήρια μεταθέσεων εξωτερικού,  όπου δίνονταν η δυνατότητα υπό  προϋποθέσεις σε μόνιμο εν ενεργεία στρατιωτικό το οποίο ήταν συζευγμένο με πρόσωπο κυπριακής ιθαγένειας που διατηρεί τη μόνιμη κατοικία του στην Κύπρο, να μπορεί κατόπιν αναφοράς του, να μετατίθεται ή να παραμένει, χωρίς να λαμβάνει επιμίσθιο ή επίδομα αλλοδαπής, στην Κύπρο έως τέσσερα  (4) έτη πλέον της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας παραμονής στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως των χρονικών περιορισμών που τίθενται στην παρ. 1 του Αρθρου 3.

6.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε ανώτατα θεσμικά επίπεδα, καταθέτοντας συγκεντρωτικά τις προτάσεις της έως ότου επιλυθούν και τα λοιπά προβλήματα που υπάρχουν στην Υπουργική Απόφαση για την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των  χρόνιων αδικιών  στα  πλαίσια  της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες  διακρίσεις.

7.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...