logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να προβάλει, την άδικη και άνιση μεταχείριση που υπόκειται το Υγειονομικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετεί σε συγκεκριμένες δομές υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αντιμετωπίζοντας καθημερινά περιστατικά που σχετίζονται με την πανδημία του COVID-19, σε ότι αφορά τον αποκλεισμό τους, από τους δικαιούχους της Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης Προσωπικού των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και Λοιπών Δομών Υγείας του Υπουργείου Υγείας) που αποφάσισε η Κυβέρνηση.

2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του (γ) σχετικού, εγκρίθηκε η καταβολή για το έτος 2021, της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θέματος, στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό,

το οποίο υπηρετεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, (συμπεριλαμβανομένων του ΝΙΜΤΣ και των ΚΙΧΝΕ) και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας της παρ. 1 του άρθρου 61 του (α) ομοίου.

Από την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, απόρροια της διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών [(β) σχετικό], εξαιρέθηκε το προσωπικό που υπηρετεί σε λοιπές δομές υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως τα Τάγματα Υγειονομικού (Τ.ΥΓ) και τα Τάγματα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (Τ.Υ.ΕΘ), δηλαδή οι κατά τόπους Σταθμοί Επανεκτισήμων (ΣΤ.ΕΠ), το Κ.Υ.Μ.Ε.Α (Κινητή Υγειονομική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Στρατιωτικών Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού  καθώς και τα Στρατιωτικά Φαρμακεία.

3. Το υγειονομικό προσωπικό, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετεί στις ανωτέρω δομές υγείας, παρέχει πρωτοβάθμια περίθαλψη στο στρατιωτικό προσωπικό των Μονάδων, στην οποία περιλαμβάνεται και η άμεση εμπλοκή και αντιμετώπιση περιστατικών COVID-19. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις προαναφερόμενες δομές υγείας, υφίσταται από την αρχή της πανδημίας, ειδικά διαμορφωμένος θάλαμος για την αντιμετώπιση περιστατικών COVID-19.

Επιπλέον, το υγειονομικό προσωπικό των ανωτέρω δομών υγείας, καλείται μεταξύ άλλων να φέρει εις πέρας, την κατάταξη νεοσύλλεκτων οπλιτών, συμμετέχοντας στα Υποδοχής Κατάταξης Οπλιτών Θητείας–Κέντρα Κατάταξης (ΣΥΠΟ), καθώς και να ανταπεξέλθει σε αυξημένο όγκο παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας στο στρατιωτικό προσωπικό, συμμετέχοντας στα Κέντρα Κατάταξης Ειδικοτήτων. Οι ανωτέρω αποστολές, οι οποίες περιλαμβάνουν και την αντιμετώπιση περιστατικών COVID-19 του νεοτοποθετημένου και εκπαιδευόμενου προσωπικού, έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των εμπλεκομένων στελεχών με ένα επιπρόσθετο φόρτο εργασίας και επιπλέον καθήκοντα και υποχρεώσεις, καθώς και με ένα ιδιαίτερα ανελαστικό ωράριο.

4.  Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα Στρατιωτικά Φαρμακεία, εάν και δεν υπάγονται διοικητικά στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, χωροταξικά συστεγάζονται με αυτά, οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί που υπηρετούν στις συγκεκριμένες δομές υγείας, αντιμετωπίζουν καθημερινά την έκθεση στους κινδύνους του COVID-19 κατά την εξυπηρέτηση του κοινού και επιπλέον αξίζει να τονιστεί, συμμετέχουν στην εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών στους χώρους των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, όπου στην περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, λειτουργεί το ΜΕΓΑ Εμβολιαστικό Κέντρο.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, λαμβάνοντας  υπ΄ όψιν την επιχειρηματολογία των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Στρατιωτικών της Ομοσπονδίας μας, όπως αυτή αναπτύσσεται στα (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) σχετικά, θεωρούμε άδικη την εξαίρεση του Υγειονομικού προσωπικού των ανωτέρω  Δομών Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση καθόσον αυτή χορηγείται στα στελέχη λόγω της έκθεσης της υγείας τους σε κίνδυνο. Συνεπώς η χορήγησή της θα έπρεπε να στηρίζεται αποκλειστικά στο κατά πόσο εκτίθεται στους συγκεκριμένους κινδύνους ένα στέλεχος και όχι σε νομικίστικες υπεκφυγές εξαίρεσης, που δικαιολογημένα οι εργαζόμενοί του εκτίθενται στους ίδιους κινδύνους με αυτούς των υπολοίπων στρατιωτικών νοσοκομείων.

Συναφώς αιτούμαστε την άμεση τροποποίηση του (β) σχετικού, συμπεριλαμβάνοντας το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που υπηρετεί στις λοιπές δομές υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως τα Τάγματα Υγειονομικού (Τ.ΥΓ) και τα Τάγματα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (Τ.Υ.ΕΘ), δηλαδή οι κατά τόπους Σταθμοί Επανεκτισήμων (ΣΤ.ΕΠ), το Κ.Υ.Μ.Ε.Α (Κινητή Υγειονομική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού  καθώς και τα Στρατιωτικά Φαρμακεία στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση θέματος.

6.  Επισημαίνουμε δε ότι η ορθότητα της πρότασης μας, επιβεβαιώνεται πλήρως από την τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του Σ/Ν σχετικώς με την Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση που έκανε Βουλευτής της Αντιπολίτευσης (κ. Μυλωνάκης), ανέφερε τα ακόλουθα:

« Όσον αφορά τους στρατιωτικούς γιατρούς υπάρχουν, είναι ενταγμένοι στο πλαίσιο καταβολής επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης. Οι γιατροί των στρατιωτικών νοσοκομείων αλλά και όλοι οι υπηρετούντες γιατροί σε υγειονομικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και εκτός από τα νοσοκομεία είναι. Δείτε το, θα δείτε ότι καλύπτονται και αυτοί από το bonus. Άλλωστε η συμβολή του υγειονομικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση της πανδημίας, πάτε σε ένα εμβολιαστικό κέντρο και θα το διαπιστώσετε αυτό, είναι παραπάνω από διακριτή και πολύτιμη.  Δείτε το όμως, είναι μέσα.  Είναι μέσα.»

(Πηγή Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: https://www.mod.mil.gr/omilia-yetha-k-nikolaoy-panagiotopoyloy-stin-olomeleia-tis-voylis-ti/ )

7.   Βεβαιώνουμε ότι το υγειονομικό προσωπικό, όλων των δομών υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, εξακολουθούν για ικανό χρονικό διάστημα να υπερβάλλουν εαυτό με αυταπάρνηση, δίνοντας έναν σκληρό αγώνα απέναντι στην πανδημία. Είναι εκείνοι που ξεχνούν καθημερινά ότι υπάρχουν, για να υπάρξουμε εμείς.

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, τους χρωστάμε την πιο βαθιά μας εκτίμηση και αλληλεγγύη και τους ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους. Ευελπιστούμε από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, την ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων του προσωπικού και την αποκατάσταση των αδικιών, σύμφωνα µε την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ικανοποιώντας το αίσθημα δικαίου, µε γνώμονα το υγειονομικό προσωπικό να μπορεί να ασκεί απερίσπαστα το λειτούργημα του, προασπίζοντας το κοινωνικό αγαθό της δημόσιας υγείας.

8.   Χειριστές Θέματος :

      - Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

      - Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Υπλγός (ΠΒ) Αριστείδης Τσάτσαρης, τηλέφ. 6987 312333.

 

 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...