logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

1.  Το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αποδεικνύει καθημερινά στην πράξη το αξιόμαχο των υπηρεσιών του, την ευσυνειδησία και την άρτια επαγγελματική του κατάρτιση ανταποκρινόμενο πλήρως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, συνεισφέροντας με όλες του τις δυνάμεις αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19.

2.  Διανύουμε περίοδο κατά την οποία το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων καλείται μεταξύ άλλων:

  α.  Να συνδράμει στην αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 με την διάθεση στρατιωτικών Νοσοκομείων στο Εθνικό σύστημα Υγείας (ΝΙΜΙΤΣ, 251 ΓΝΑ) καθώς και κλινικών με την δημιουργία πτέρυγας covid-19 σε όλα τα στρατιωτικά Νοσοκομεία της Χώρας συμπεριλαμβανομένων των ΚΙΧΝΕ. Επισημαίνεται ότι το Νοσοκομείο ΝΙΝΙΤΣ έχει διατεθεί για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας ενώ η Πολεμική Αεροπορία έχει προβεί στην παραχώρηση των εγκαταστάσεων εκατόν ογδόντα (180) κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας.

  β.  Να εμπλακεί στους ελέγχους για τον COVID-19 (Κορονϊό),  στις Πύλες εισόδου της Χώρας (Λιμάνια – Αεροδρόμια). 

  γ.  Να συμμετέχει στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Hot Spot).

  δ.  Να στελεχώσει τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα της Πρωτεύουσας και των μεγάλων πόλεων καθώς και να συνδράμει στον εμβολιασμό των κατοίκων σε περισσότερα από 60 νησιά και ιδιαίτερα σε νησιά στα οποία δεν υφίστανται Νοσοκομεία ή κέντρα Υγείας.

3.  Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις παράγραφο 6 και 9 του άρθρου 2 του (γ) σχετικού ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, ζητούμε όπως προβείτε στην:

  α.  Ενίσχυση της στελέχωσης του 251 ΓΝΑ και του ΝΙΝΙΤΣ με υγειονομικό προσωπικό (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Τραυματιοφορείς, Βοηθούς Ιατρικών Εργαστηρίων) και μέσα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του  άρθρου 2 όπου προβλέπεται:

 «Η 1η Υ.Πε. διαθέτει στο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, το απαιτούμενο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό) και ιατροφαρμακευτικό υλικό, λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τα αυστηρά μέτρα ατομικής Τεύχος B’ 1140/23.03.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13775 προστασίας του προσωπικού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινείται προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στις δομές της 1ης Υ.Πε., για τις ανάγκες λειτουργίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως εκάστοτε ισχύει»

  β.  Εναρμόνιση του πλαισίου αποζημίωσης των εφημεριών που εκτελεί το ανωτέρω υγειονομικό προσωπικό τόσο του 251 ΓΝΑ και ΝΙΜΙΤΣ που έχουν διατεθεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο στο Εθνικού Συστήματος Υγείας όσο και συνολικά του υγειονομικού προσωπικού των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

4.  Επιπρόσθετα σας καλούμε όπως αναλογιζόμενοι την τιτάνια προσφορά του στρατιωτικού υγειονομικού προσωπικού, στην Εθνική προσπάθεια που καταβάλλεται να εξετάσετε την υλοποίηση των αιτημάτων που σας είχαμε καταθέσει με το (β) σχετικό https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1481-pomens-varea-kai-anthygieina-sto-ygeionomiko-prosopiko-apozimiosi-efimerion-stous-stratiotikoys-iatroys και συγκεκριμένα :

  α.  Ένταξη του υγειονομικού προσωπικού των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (νοσηλευτικού προσωπικού, βοηθών νοσηλευτών, τραυματιοφορέων και όλου του παραϊατρικού προσωπικού), στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος που καθορίζεται στο (α) σχετικό και του επαγγέλματος τους, στην κατηγορία των Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

  β.  Αποζημίωση εφημεριών στο στρατιωτικό υγειονομικό προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες υγείας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, όπως ακριβώς πραγματοποιείται για το υγειονομικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, ακόμα και στο πολιτικό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί σε στρατιωτικά νοσοκομεία.  Με αυτό τον τρόπο εξισορροπείτε η άνιση μεταχείριση που υφίσταται το ανωτέρω προσωπικό, όπου το πολιτικό νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία, εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς, ενώ οι στρατιωτικοί με την ειδικότητα του νοσηλευτή όχι, παρόλο που οι προϋποθέσεις του νόμου είναι ίδιες.

5.  Απευθυνόμενοι ιδιαιτέρως στην πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία, τους καλούμε όπως εκδώσουν σαφείς οδηγίες προς τις Διοικήσεις των Στρατιωτικών νοσοκομείων, προκειμένου να γίνουν σεβαστά τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας και να σταματήσει η άνιση και εξοντωτική μεταχείριση του υγειονομικού μας προσωπικού, τόσο ως προς τους αντίστοιχους εργαζομένους των πολιτικών νοσοκομείων του υπουργείου Υγείας όσο και ως προς τους υπόλοιπους στρατιωτικούς. Συγκεκριμένα:               

  α.  Το νοσηλευτικό προσωπικό των Στρατιωτικών νοσοκομείων, εκτελεί διπλή βάρδια (πρωινή - βραδινή) κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας και δεν εφαρμόζετε το 11ωρο μεταξύ δύο βαρδιών.

  β.  Συγκεκριμένες ειδικότητες Ιατρών καθώς και βοηθοί ιατρικών εργαστηρίων, εκτελούν βραδινή εφημερία στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και το πρωί συνεχίζουν την εργασία τους στις πρωινές τους επιστασίες.

  γ.  Τα δικαιούμενα ρεπό της εβδομάδας δίνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό κατά το δοκούν.

  δ.  Δεν χορηγούνται Εορταστικές Άδειες στο προσωπικό παρά την διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αλλά μόνο απαλλαγές από την εργασία. Το παρόν έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση των Γραφείων Προσωπικού στην χορήγηση βεβαίωσης άδειας με την δυνατότητα μετακίνησης εκτός νομού, στο πλαίσιο της επανένωσης των οικογενειών κατά τις Άγιες μέρες του Πάσχα.

          Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

6.  Η επίλυση των ανωτέρω προκλήσεων είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των στρατιωτικών μας Νοσοκομείων και την απρόσκοπτη λειτουργία του σημαντικού υγειονομικού τους έργου, όσο και για την ευόδωση των προσπαθειών που καταβάλλουν από κοινού τα Υπουργεία Υγείας και Εθνικής Άμυνας στον τομέα της Δημόσιας υγείας.

7.  Οφείλουμε όλοι μας να τιμήσουμε τους ανθρώπους που συστρατεύονται αυτές τις δύσκολες στιγμές, στη μάχη για την προάσπιση του κοινωνικού αγαθού της υγείας για όλους μας και οι οποίοι καλούνται να συνεχίσουν να εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, εκτεθειμένοι σε βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς παράγοντες κινδύνου.

8.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377 

                                              

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

1

Loading...
 

 

 

Loading...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας