logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., σας μεταφέρει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), τις έντονες αντιδράσεις, κυρίως στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι θίγουν το θέμα των παιδικών κατασκηνώσεων και της διαφορετικής αντιμετώπισής τους, σε σχέση με τους συναδέλφους μας του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού.

2.   Συγκεκριμένα:

      α.    Ο Στρατός Ξηράς θα επιδοτήσει σύμφωνα με τη (α) σχετική, αριθμό τέκνων στελεχών του για παραθερισμό, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις εσωτερικού και για συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα του εξωτερικού (μέσω του οργανισμού CLIMS). Η επιλογή των τέκνων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν μοριοδότησης και η επιδότηση θα ανέλθει στο ποσό των 350,00 € ανά τέκνο. Δικαίωμα συμμετοχής στη μοριοδότηση έχουν τα τέκνα του εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

            (1) Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Ιανουάριου 2005 μέχρι και 14 Ιουνίου 2015. Για τα κατασκηνωτικά προγράμματα του Οργανισμού CLIMS ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται για το κάθε πρόγραμμα.

            (2)  Όσοι υποβάλουν αίτηση παραθερισμού να έχουν την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν για συμμετοχή και σε περίπτωση που δεν υφίσταται επιμέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία).

            (3)  Το εν ενεργεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό να υπηρετεί σε Μονάδα - Υπηρεσία εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

     β.    Το Πολεμικό Ναυτικό (ΜΤΝ/ΕΛΠΝ), θα παράσχει στα εν ενεργεία στελέχη του, τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα παιδικών κατασκηνώσεων της ημεδαπής, σε διεθνή κατασκηνωτικά προγράμματα μέσω του οργανισμού CLIMS/ΓΕΕΘΑ/Β1 και σε προγράμματα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων της ημεδαπής.

            (1) Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Σεπτεμβρίου 2003 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2014 και ανάλογα με τα όρια ηλικίας που καθορίζονται για το κάθε πρόγραμμα.

            (2) Το επίδομα που θα καταβάλλει το Πολεμικό Ναυτικό στους δικαιούχους θα είναι μέχρι 30,00 ευρώ/ημέρα για κάθε παιδί με χρονική διάρκεια μέχρι 15 ημέρες και για χρονική περίοδο από 15 Ιουνίου 2021 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021. Ποσό πέραν του δικαιούμενου ως ανωτέρω , θα καταβάλλεται με μέριμνα των γονέων.

      γ.    Η Πολεμική Αεροπορία αυτή την περίοδο, δυστυχώς δεν χορηγεί κανένα ποσό. Σε παλαιότερο χρόνο και πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης, χορηγούσε οικονομική ενίσχυση, στα στελέχη των οποίων τα τέκνα γινόταν αποδεκτά σε παιδικές κατασκηνώσεις, με την προϋπόθεση ότι το στέλεχος την ίδια καλοκαιρινή περίοδο, δεν θα έκανε χρήση παραθερισμού σε κάποιο ΚΕΔΑ. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση ανεξαρτήτως προϋποθέσεων έπαψε να χορηγείται στις αρχές της δεκαετίας.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

3.   Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., λαμβάνοντας δε υπόψη τα παραπάνω, αδυνατούμε να κατανοήσουμε για ακόμη μία φορά, το παράδοξο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αντιμετωπίζει με τρεις διαφορετικούς τρόπους τα στελέχη του. Με δεδομένο δε ότι στην πλειοψηφία των Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα υπάρχει πρόβλεψη κοινωνικής πολιτικής (οικονομική κάλυψη) στο θέμα αυτό, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα παρέμβασης σας ώστε :

       α.    Να επιτευχθεί η οικονομική ενίσχυση των στελεχών της Π.Α. που τα τέκνα τους θα γίνουν αποδεκτά κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο σε κάποια κατασκήνωση και οι ίδιοι τους δεν θα κάνουν χρήση παραθερισμού σε κάποιο ΚΕΔΑ. Επικουρικά, εάν η Π.Α. δεν επιθυμεί να προβεί στην απευθείας οικονομική ενίσχυση των στελεχών της, δύναται να συνάψει συμβάσεις – συμφωνίες με επιχειρήσεις κατασκηνώσεων ανά την χώρα για την εξυπηρέτηση των τέκνων των στελεχών της.

       β.    Να χρηματοδοτηθεί ένα γενναίο πρόγραμμα πλήρους επιδότησης παραθερισμού σε ειδικές παιδικές κατασκηνώσεις για τα τέκνα ΑΜΕΑ, συνολικά του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

      γ.    Να επιτευχθεί μια κοινή πολιτική εκ του ΥΠΕΘΑ στο εν λόγω θέμα, με την σύναψη συμβάσεων – συμφωνιών με επιχειρήσεις κατασκηνώσεων ανά την χώρα, για την εξυπηρέτηση όλων των τέκνων των στελεχών του Υπουργείου.

4.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής

                                                                                                 Για Την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...