logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

                Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., εκφράζει την έντονη απογοήτευση της καθώς όπως έγινε γνωστό, με την ανάρτηση των επετηρίδων μοριοδότησης, δεν υπήρξε καμία απολύτως αλλαγή προς το καλύτερο, όσον αφορά την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων, δημιουργώντας για άλλη μια χρονιά αίσθημα αδικίας και  αρκετά προβλήματα στα στελέχη, καθώς πλησιάζει και η περίοδος των τακτικών μεταθέσεων.

2.    Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων πραγματοποιείται με στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των στελεχών και η παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων των στελεχών έχει ως συντελεστές βαρύτητας κατά σειρά τα υπηρεσιακά, τα κοινωνικά, τα αντικειμενικά και τα ειδικά κριτήρια επιλογής.

3.    Επανειλημμένος η Ομοσπονδία μας, με (β), (ζ) και (η) σχετικών, είχε προτείνει τροποποιήσεις της (α) σχετικής Υπουργικής Απόφασης καθώς διαπιστώθηκε με την πάροδο του χρόνου ότι είναι επιβεβλημένη ανάγκη η επικαιροποίηση της, ώστε να διορθωθεί η αδικία που υφίστανται κατηγορίες στελεχών, πριν την έκδοση από την Υπηρεσία των μορίων τους και πριν τον σχεδιασμό των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2021, για την εξάλειψη της αδικίας καθώς και την εμπέδωση του απαιτούμενου σεβασμού και του αισθήματος δικαίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

4.   Υπενθυμίζεται ότι η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, έγκαιρα με έγγραφο της (θ) σχετικό, προς την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία την 14 Δεκεμβρίου 2020 https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1378-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-p-a είχε προτείνει τροποποιήσεις της Φ.411/1/294483/Σ.797/14Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ τ.Β’ 468/14-2-18) Υπουργικής Απόφασης. Ενδεικτικό παράδειγμα η Μονάδα του Ακτίου, δεν μοριοδοτείται ανάλογα, διότι δεν περιγράφεται η νέα ονομασία της στο παράρτημα της (α) σχετικής διαταγής, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει τροποποιηθεί με αποτέλεσμα, για τρίτη χρονιά, οι συνάδελφοι που μετατέθηκαν, λόγω μοριοδότησης, από το Α/Δ Ακτίου να αδικούνται από την Υπηρεσία  λαμβάνοντας, λιγότερα μόρια από όσα πραγματικά θα είχαν λόγω της βαρύτητας της Μονάδας που υπηρετούν κατατάσσοντας τους στις λοιπές Μονάδες λόγω μη αναγνώρισης της ονομασίας της Μονάδας που υπηρετούν από το μηχανογραφικό σύστημα της ΠΑ, αφού αυτή δεν υπάρχει σαν τίτλος στην εν λόγω διαταγή.

5.   Επίσης με επιστολές μας,https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1292-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1412-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras-nisos-skyros σας έχουμε αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις και για την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών του Στρατού Ξηράς που συνδέονται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένες με τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις.

6.    Εξάλλου, ο εν λόγω εσφαλμένος υπολογισμός μορίων, ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες στις μεταθέσεις των στελεχών, ιδίως σε περιπτώσεις όπου αν ο υπολογισμός των μορίων είχε γίνει σωστά για τις συγκεκριμένες μονάδες,  τα ενδιαφερόμενα στελέχη είτε θα παρέμεναν στον τόπο προτίμησής τους είτε θα μετατίθεντο στον τόπο προτίμησής τους. Ως εκ τούτου, τα στελέχη που θίγονται άμεσα από την εν λόγω μοριοδότηση δύνανται να προσβάλλουν τις πράξεις αυτές επικαλούμενα το πρόβλημα στην επιμέτρηση των μορίων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η ορθή μοριοδότηση των εν λόγω μονάδων, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες ενδικοφανείς διαδικασίες και δικαστικές προσφυγές, που θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα στελέχη.

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 7.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη αυτών των αδικιών το συντομότερο δυνατόν στα πλαίσια της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες διακρίσεις, καθώς η παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών συνδέεται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένη με τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις των στελεχών οι οποίες διενεργούνται με βάση το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τις ισχύουσες πάγιες διαταγές.

8. Εισηγητές θέματος: Επγος (ΤΤΗ) Βασίλειος Λάμπρου, Υπσγός (ΤΣΕ) Απόστολος Λεμονιάς.

9. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 

Μετά τιμής

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...