logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

           

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και  Εξωτερικών Υποθέσεων,  Αξιότιμε κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., ως νόμιμος θεσμικός εκπρόσωπος, των εν ενέργεια στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, λειτουργώντας διαχρονικά με υπευθυνότητα αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους συνάδελφου μας, χωρίς δημαγωγία, προτείνοντας εμπεριστατωμένες λύσεις προς την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία για την επίλυση τους. Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία μας, επανέρχεται άλλη μια φορά, για να σας κοινωνήσει ένα σοβαρό ζήτημα που προκύπτει για μερίδα στελεχών συζευγμένα με πρόσωπο Κυπριακής Ιθαγένειας, από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών του (β) σχετικού.

2. Συγκεκριμένα με την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης στο Άρθρο 3 που αφορά τα Κριτήρια μεταθέσεων εξωτερικού, ΚΑΤΑΡΓΕΊΤΑΙ εξ ολοκλήρου η παρ. 2 που υφίστατο στην προηγούμενη Υπουργική Απόφαση, όπου δίνονταν η δυνατότητα υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2 (α) και 2 (β) του Άρθρου 3 που καταργούνται, σε μόνιμο εν ενεργεία στρατιωτικό το οποίο ήταν συζευγμένο με πρόσωπο Κυπριακής ιθαγένειας που διατηρεί τη μόνιμη κατοικία του στην Κύπρο, να μπορεί κατόπιν αναφοράς του, να μετατίθεται ή να παραμένει, χωρίς να λαμβάνει επιμίσθιο ή επίδομα αλλοδαπής, στην Κύπρο έως τέσσερα  (4) έτη πλέον της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας παραμονής στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως των χρονικών περιορισμών που τίθενται στην παρ. 1 του Άρθρου 3.

 3. Το παραπάνω έχει αρνητική επίπτωση στην ψυχολογία και το ηθικό των συνάδελφων και κατ΄ επέκταση των οικογενειών τους, δημιουργώντας αναστάτωση στο οικογενειακό τους περιβάλλον και προγραμματισμό. Στελέχη με σύζυγο Κυπριακής υπηκοότητας που μετατέθηκαν στη Κύπρο, κάνοντας χρήση των διατάξεων της προηγούμενης Υπουργικής απόφασης (Άρθρο 3 παρ 2 ΦΕΚ τ. Β΄ 468/14  Φεβ 18 ) και τον Σεπτέμβριο του 2021 με τις τακτικές δηλώσεις φρουρών προτίμησης αιτήθηκαν την παραμονή τους για άλλα 4 έτη επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνταν, βλέπουν πλέον με την Υπουργική Απόφαση να τίθεται σε κίνδυνο ο οικογενειακός – οικονομικός προγραμματισμός τους. Αποτελεί κοινή διαπίστωσή, ότι η εναλλαγή  τόπου διαμονής και κατοικίας, όπου αναπόφευκτα επιφέρουν αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος, έχουν ως αποτέλεσμα συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στα τέκνα του στρατιωτικού προσωπικού.

 4. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το (ε) όμοιο και έπειτα από επιστολή συζύγων Ελλαδιτών Στρατιωτικών στην Κύπρο, προς το Υπουργείο Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας, η απάντηση που τους δόθηκε ήταν, ότι είναι ζήτημα  που απασχολεί έντονα το Υπουργείο, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής διοίκησης, καθότι αφορά την ευημερία και την προστασία του θεσμού της οικογένειας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας. Για το συγκεκριμένο θέμα το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Ελληνική πλευρά, τόσο για την πιθανή επαναφορά της ρύθμισης για υπηρέτηση στην Μεγαλόνησο, για επιπλέον χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, όσων στελεχών των Ελληνικών  ΕΔ, είναι νυμφευμένα με Κύπριους πολίτες . Όσο και για την ενδεχομένη τροποποίηση της νομοθεσίας για παροχή δυνατότητα ένταξης εν ενεργεία στρατιωτικών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας ή της Κύπρου ανάλογα με την περίπτωση. Ωστόσο μέχρι και σήμερα, παρόλο των δεσμεύσεων που έχουν δοθεί, δεν βρέθηκε η χρυσή τομή για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, γεγονός που έχει ως άμεση συνέπεια να παραμένουν οι αγωνίες και οι ανησυχίες για τα εν λόγω στελέχη και των οικογενειών αυτών,  βλέποντας το μέλλον τους αβέβαιο.                                

           Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ,  εξέφρασε την ικανοποίησή της προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προέβη στην επικαιροποίηση της Υπουργικής Απόφασης, διορθώνοντας αρκετές στρεβλώσεις που υπήρχαν κατά το παρελθόν, αφήνοντας όμως και αρκετές εκκρεμότητες για τις οποίες η Ομοσπονδία μας, έχει επανέλθει συγκεντρωτικά με τεκμηριωμένες και στοιχειοθετημένες και κοστολογημένες  προτάσεις για την επίλυση αυτών.

 6. Κατόπιν όλων των παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των συνάδελφων που είναι συζευγμένοι με πρόσωπο Κυπριακής Ιθαγένειας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. προτείνει:      

     α.Την επαναφορά στο Αρθρο 3 της παραγράφου 2 που υπήρχε στην προηγούμενη Υπουργική Απόφαση και αφορά τα Κριτήρια μεταθέσεων εξωτερικού,  όπου δίνονταν η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις σε μόνιμο εν ενεργεία στρατιωτικό το οποίο ήταν συζευγμένο με πρόσωπο κυπριακής ιθαγένειας που διατηρεί τη μόνιμη κατοικία του στην Κύπρο, να μπορεί κατόπιν αναφοράς του, να μετατίθεται ή να παραμένει, χωρίς να λαμβάνει επιμίσθιο ή επίδομα αλλοδαπής, στην Κύπρο έως τέσσερα  (4) έτη πλέον της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας παραμονής στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως των χρονικών περιορισμών που τίθενται στην παρ. 1 του Άρθρου 3.

    β.  Την ενδεχομένη τροποποίηση της νομοθεσίας για παροχή δυνατότητα ένταξης εν ενεργεία στρατιωτικών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας ή της Κύπρου ανάλογα με την περίπτωση, στα πλαίσια της ανθρωποκεντρικής διοίκησης, έπειτα από διαβουλεύσεις της Ελληνικής και Κυπριακής πλευράς, προς όφελος των συνάδελφων.    

7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε ανώτατα θεσμικά επίπεδα, καταθέτοντας συγκεντρωτικά τις προτάσεις της έως ότου επιλυθούν και τα λοιπά προβλήματα που υπάρχουν στην Υπουργική Απόφαση για την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των  χρόνιων αδικιών  στα  πλαίσια  της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες  διακρίσεις.

8. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Υπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βόστης τηλ. 6937481104.

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

       

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...