logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών- Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., όπως έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε ανώτατα θεσμικά επίπεδα, καταθέτοντας συγκεντρωτικά σοβαρές και εμπεριστατωμένες προτάσεις, αναδεικνύοντας όλα τα θέματα που απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και επιζητούν επίλυση. Λαμβάνοντας υπόψη το (ε) σχετικό έγγραφο, της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, πρωτοβάθμιου σωματείου της και στο πλαίσιο της επικείμενης εξέτασης των τακτικών μεταθέσεων των στελεχών, επιθυμώντας με το παρόν  έγγραφο, να επανέλθει για πολλοστή φορά, στο μείζον θέμα της μη θεσμοθέτησης ειδικής μεταθετικότητας, με κριτήριο τα έτη πραγματικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε τα στελέχη να μετατίθενται και να υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησης τους, με την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι στα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας .

2.   Η ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη, θα συμβάλει καθοριστικά στην    δημιουργία ενός σταθερού οικογενειακού περιβάλλοντος, παρέχοντας την          δυνατότητα στο στρατιωτικό προσωπικό απόκτησης μόνιμης κατοικίας,              διασφαλίζοντας τις αναγκαίες συνθήκες σταθερότητας στους κόλπους της           οικογένειας. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι το στρατιωτικό προσωπικό διέπεται από υποχρεωτικές διατασσόμενες μεταθέσεις για σαράντα (40) έτη συντάξιμης        υπηρεσίας, ανά περίπου τρία (3) χρόνια, ενίοτε μακριά από τον τόπο καταγωγής του, σε ακριτικές και νησιώτικες περιοχές, με αποτέλεσμα την συχνή εναλλαγή του τόπου διαμονής και κατοικίας. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί, ότι η ανωτέρω νομοθετική παρέμβαση, θα συμβάλλει στην αναγκαία ενίσχυση του       οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο έχει μειωθεί εξαιτίας του υψηλού κόστους των εξόδων στέγασης και της αυξανόμενης ακρίβειας των βασικών αγαθών, διότι οι συχνές μετακινήσεις του στρατιωτικού προσωπικού, καθιστούν εξαιρετικά     δύσκολη την δυνατότητα μόνιμης εργασιακής απασχόλησης στους συζύγους των στελεχών, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και επίσης οφείλουμε να      επισημάνουμε το γεγονός, ότι μπορεί να αντιμετωπίζουν και ζητήματα μη          συνυπηρέτησης των δύο συζύγων (διαμένοντες σε δύο διαφορετικές οικίες), ή να έχουν τέκνα που φοιτούν σε άλλη πόλη από αυτή που διαμένει η οικογένεια τους.

3.   Επιπλέον να τονιστεί, το στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη και οι οικογένειές τους, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των ενοικίων, ιδίως σε αστικά κέντρα και νησιωτικές περιοχές, όπου το κόστος   διαμονής είναι δυσβάσταχτο. Οι ανάγκες πολλές φορές από πλευράς στελεχών δεν ικανοποιούνται, αποτέλεσμα της μη διαθεσιμότητας σπιτιών προς μακροχρόνια ενοικίαση, εξαιτίας της τουριστικής και φοιτητικής ζήτησης στέγης, καθώς και του τρόπου διάθεσης αυτής (π.χ βραχυχρόνια μίσθωση/AIRBNB). Σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι δεν υφίσταται ανά την επικράτεια ικανός αριθμός στρατιωτικών οικημάτων ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης του στρατιωτικού προσωπικού και των οικογενειών τους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κατάσταση σε αρκετά εκ των υπαρχόντων στρατιωτικών οικημάτων, δεν είναι ικανοποιητική λόγω παλαιότητας, με αποτέλεσμα αριθμός στελεχών, να υποχρεώνονται στην κάλυψη των εξόδων συντήρησης και αναβάθμισης εις βάρος του οικογενειακού προϋπολογισμού τους.

4.   Μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει ικανοποιητική αύξηση των μισθολογικών αποδοχών του στρατιωτικού προσωπικού, ώστε να αντισταθμίσει ή να περιορίσει το ολοένα αυξανόμενο στεγαστικό κόστος. Το οποίο εάν συνδυαστεί με την σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των στελεχών, εξαιτίας της ακρίβειας και του συνεχώς αυξανόμενου κόστους ζωής, απορροφώντας υψηλό ποσοστό του οικογενειακού εισοδήματος. Μεγάλη μερίδα των οικογενειών των στελεχών, έχουν μόνο ένα μέλος της οικογένειας να εργάζεται, εξαιτίας των συχνών μεταθέσεων, σε συνδυασμό με την μη διαθεσιμότητα, σε λογική τιμή ενοικίασης, αξιοπρεπούς και ποιοτικά αναβαθμισμένης στέγης, αναγκάζουν ικανό αριθμό στελεχών, να στραφούν σε ενοικίαση μικρότερων διαστάσεων, (λιγότερων δηλαδή τετραγωνικών), από τις ανάγκες τους ή ημιυπόγειων ή παλαιών σπιτιών, συνήθως σε αποκεντρωμένες και περιφερειακές περιοχές, τα οποία δεν παρέχουν αξιοπρεπείς, άνετες και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται το  βιοτικό επίπεδο, καθώς και η ποιότητα ζωής του στρατιωτικού προσωπικού και των οικογενειών τους.

5.    Επίσης να μην ξεχνάμε την οικονομική επιβάρυνση, καθώς και την ψυχολογική και σωματική καταπόνηση που καλείται να επωμισθεί το στέλεχος και η οικογένεια του, προκειμένου στα πλαίσια της μετάθεσης του, να  υλοποιήσει την μετακίνηση της οικογένειας του, την ανεύρεση νέας κατοικίας, καθώς και την μεταφορά της οικοσκευής. Ας σημειωθεί, ότι τα έξοδα μεταθέσεως των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζονται στο προ τριάντα (30) ετών εκδοθέν Προεδρικό Διάταγμα 200/1993. Το ανώτερο ΠΔ, δεν έχει έως τώρα αναθεωρηθεί, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις σημερινές αυξημένες στεγαστικές ανάγκες, δηλαδή τις ανατιμήσεις στα κόμιστρα μετακίνησης οικοσκευής, αποτέλεσμα των αυξήσεων στο σύνολο των προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών της αγοράς. Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε, ότι το νόμισμα υπολογισμού και πληρωμής των οδοιπορικών εξόδων μεταθέσεως των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η δραχμή και η καταβολή πραγματοποιείται σε ευρώ, κατόπιν ανάλογης αντιστοίχισης.

6.    Αποτελεί κοινή διαπίστωσή, ότι οι συχνές μεταθέσεις, καθώς και η εναλλαγή  τόπου διαμονής και κατοικίας, όπου αναπόφευκτα επιφέρουν αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος, έχουν ως αποτέλεσμα συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στα τέκνα του στρατιωτικού προσωπικού. Εκδηλώνονται συνήθως με φαινόμενα διαταρακτικής συμπεριφοράς, με πτώση της σχολικής επίδοσης, καθώς και σωματικά συμπτώματα (σωματοποίηση του στρες), τα οποία συντελούν αρνητικά στη μάθηση και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. H μετακίνηση της οικογένειας, που συνήθως διαδραματίζεται κάτω από συνθήκες απότομης αποσύνδεσης και αποκοπής του παιδιού από το οικείο περιβάλλον, προκαλεί σε μεγάλο αριθμό παιδιών θλίψη και επιπλέον η απώλεια φίλων, προξενεί αγωνία στα παιδιά, κατά κύριο λόγο στα πιο εσωστρεφή, που αναρωτιούνται εάν στο νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να διαβιώσουν, θα καταφέρουν να αποκτήσουν ξανά καινούργιες παρέες. Ας προστεθεί ότι μία μετακίνηση, συνεπάγεται την απώλεια του οικείου περιβάλλοντος ή/και της ρουτίνας, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε ένα συνήθως πολύ διαφορετικό σχολικό περιβάλλον, με νέα κουλτούρα, συνήθειες και πρόγραμμα και επιπλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν διαφοροποιήσεις στην καθημερινότητα, τόσο του σχολείου όσο και του σπιτιού, αφού σε κάποιες περιπτώσεις, παύουν να υφίστανται διευκολύνσεις στην οικογένεια, όπως η φύλαξη των παιδιών από συγγενικά πρόσωπα. Συνέπεια των ανωτέρω , σε μεγάλο αριθμό οικογενειών, αποτελεί η διατάραξη της οικογενειακής συνοχής, καθώς και ο αντικειμενικός κλονισμός της έγγαμης σχέσης, με επακόλουθο την λύση του γάμου, γεγονός το οποίο επιφέρει σοβαρότατες επιπτώσεις στον ευαίσθητο ψυχισμό των παιδιών.

7.   Τέλος να  τονίσουμε, ότι η μη θεσμοθέτηση ειδικής μεταθετικότητας με κριτήριο τα έτη πραγματικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, αποτελεί μεταξύ άλλων, μία ακόμη παράμετρο, η οποία έχει συντελέσει σημαντικά, στην υποβολή ικανού αριθμού παραιτήσεων/αιτήσεων πρόωρης αποστρατείας, όλων των θεσμών προέλευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ), σε παραγωγική ηλικία, με πολλά έτη σταδιοδρομίας μπροστά τους και σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και με υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να παραιτηθούν, πριν από το τέλος της υποχρεωτικής περιόδου υπηρεσίας τους. Μεταξύ των άλλων, έχει συμβάλει καθοριστικά, στην αισθητή πτώση στις βάσεις εισαγωγής και των κενών θέσεων στις στρατιωτικές σχολές. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι φέτος τη μεγαλύτερη πτώση στη βάση εισαγωγής σημείωσε η σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ - Όπλα), με διαφορά 1.805 μορίων σε σχέση με πέρυσι (14.025 το 2022 και 12.220 το 2023). Ακολουθεί η  Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΔΝ - Μάχιμοι), με διαφορά 1.781 μορίων,(14.525 το 2022 και 12.744 το 2023). Οφείλουμε να επισημάνουμε το γεγονός, ότι δε συμβαίνει όμως το ίδιο και στις βάσεις εισαγωγής στις Παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι το 2023, η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, έχει βάση εισαγωγής 18.070 μόρια και η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχει 18.350 μόρια.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

8.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, καθώς και την προστασία του θεσμού της οικογένειας από το Κράτος, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, (άρθρο 21§4 του Συντάγματος της Ελλάδας), προτείνει στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του  ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως θεσμοθετήσει, ει δυνατόν στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα στελέχη να μετατίθενται και να υπηρετούν υποχρεωτικά  στον τόπο προτίμησης τους, με την παρέλευση ικανού χρονικού  διαστήματος υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι τα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας.

9.   Το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, διαχρονικά πιστά στις υποχρεώσεις μας, θα συνεχίσουμε να εκτελούμε στο ακέραιο τα καθήκοντά μας, με απώτερο σκοπό την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της Πατρίδας μας, ευελπιστώντας ότι θα υλοποιήσετε τις αυτονόητες δεσμεύσεις σας περί καλύτερων συνθηκών εργασίας στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το ένστολο προσωπικό. Αναμένουμε να επιβεβαιώσετε το πραγματικό σας ενδιαφέρον, στην προσπάθεια επίλυσης των σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ε.Δ και οι οικογένειες αυτών.

10.  Εισηγητές  θέματος:  Ανχής  (ΠΖ)  Νικόλαος  Ζησόπουλος,  Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κιλκίς, τηλ. 6975611221, Ανθστης (ΠΖ) Ιωάννης Σφήνας,Ταμίας  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κιλκίς,  τηλ. 6906563351, Υπλγος (ΠΒ) Αριστείδης Τσάτσαρης Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κιλκίς , τηλ. 6987312333.

11.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού: Υπολοχαγός  (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης, τηλ. 6937481104.

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...