logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, επανέρχεται στο θέμα που είχαμε επισημάνει με το (β) σχετικό, ως προς τη διάθεση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας.

2. Με την (α) όμοια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών διενεργείται: α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας του Ε.Κ.Α.Β., με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη πληρώματος ασθενοφόρου, β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.

3. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, είχαμε τονίσει αρχικά ότι καθ’ όσον το διακύβευμα που καλείται να υπηρετήσει η ανωτέρω ΠΝΠ είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, διακείμεθα θετικά ως προς την ενίσχυση των πληρωμάτων των ασθενοφόρων. Ωστόσο τονίζαμε ότι για να επιλύσει το ζήτημα η πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, που επιβάλλονται για την λειτουργία του ΕΚΑΒ ώστε να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης, αφετέρου δε είχαμε επισημάνει σοβαρά θέματα που μπορεί να προκύψουν από την απόσπαση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικότητας οδηγού και για τα οποία θα πρέπει η πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία να δεσμευθούν ως προς την επίλυση τους.

4. Συγκεκριμένα:

α. Ερμηνεύοντας την Π.Ν.Π της 5-7-2023 θεωρούμε ότι είναι ασαφής η εμπλοκή των συναδέλφων μας που θα κληθούν να συμμετέχουν ως προσωπικό πληρώματος ασθενοφόρων και φρονούμε  ότι η εφαρμογή της απαιτεί την ύπαρξη συγκριμένου θεσμικού πλαισίου, που θα θωρακίζει νομικά την εμπλοκή τους σε ξένα καθήκοντα, όπως αυτά  που αναφέρονται στην συγκεκριμένη Νομοθετική Πράξη! Άλλωστε η επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη, δεν περιορίζεται στην οδήγηση ενός οχήματος ούτε απλά στη διακομιδή των ασθενών, αλλά περιλαμβάνει ένα σύνολο χειρισμών και εφαρμογής επιστημονικών πρωτοκόλλων της επείγουσας ιατρικής.

β. Η διάθεση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των ως άνω δομών, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβαρύνει υπέρμετρα το στρατιωτικό προσωπικό το οποίο έχει επιβαρυνθεί όλα αυτά τα χρόνια  σε αντικείμενα ξένα με την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, λειτουργώντας συνεχώς ως βοηθητικό προσωπικό έτερων Υπουργείων. 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές

5. Αξιολογούμε ως σωστή την πρόθεση ενίσχυσης των ευαίσθητων  δομών του ΕΚΑΒ και του προσωπικού του, που καθημερινά δίνει με αυτοθυσία κάτω από αντίξοες και δυσμενείς συνθήκες την μάχη για την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Οι Ένοπλες Δυνάμεις άλλωστε στον καιρό της ειρήνης συμβάλλουν ενεργά και προσφέρουν τα μέγιστα με το κοινωνικό τους έργο, χωρίς βέβαια να απομειώνεται το κύριο επιχειρησιακό έργο τους.

6. Η ικανότητα ωστόσο των ΕΔ να ανταποκρίνονται σε κάθε δύσκολη αποστολή που τους ανατίθεται, δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι στην χρησιμοποίησή τους σε ανάγκες που αδυνατούν να υλοποιήσουν έτερα Υπουργεία. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, ζητούμε εκ νέου την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε ότι αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την αυστηρή τήρηση του χρονικού περιορισμού που προβλέπει η ΠΝΠ  ήτοι της 31η Δεκεμβρίου 2023 προκειμένου να σταματήσει η διάθεση πολύτιμου έμψυχου δυναμικού σε εμπλοκές που ουδεμία σχέση έχουν με την αποστολή του και να επιτρέψει στα στελέχη του να εκπαιδεύονται και  να εργάζονται απρόσκοπτα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...