logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

 

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναδεικνύει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΕΣΠΕΕΧ), ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα και αφορά στην υγειονομική υποστήριξη των εν ενεργεία Στρατιωτικών των Χανίων, μέσω των παροχών υγείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης στο οποίο στην παρούσα φάση εξυπηρετούνται:

       α. Στελέχη και Μόνιμοι Υπάλληλοι όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ) καθώς και των Κοινών Σωμάτων.

       β. Μέλη οικογενειών των στελεχών που υπηρετούν σε Σχηματισμούς, Μονάδες και Στρατιωτικές Υπηρεσίες της Νήσου Κρήτης.

       γ. Κληρωτοί οπλίτες των Μονάδων της Νήσου Κρήτης.

       δ. Απόστρατοι στρατιωτικοί και οι οικογένειες τους καθώς και οι πολίτες του συλλόγου «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74».

       ε. Ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος) της Περιφέρειας Κρήτης.

       στ. Προσωπικό των συμμαχικών Δυνάμεων το οποίο ελλιμενίζεται στη Σούδα Χανίων.

2.    Στο ανωτέρω Νοσοκομείο παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα και δυσχέρειες τα οποία έχουν ως επακόλουθο την υποβάθμιση των παροχών υγείας προς το δικαιούμενο προσωπικό. Συγκεκριμένα παρατηρείται:

        α. Υποστελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Παιδιάτρου) καθώς και έλλειψη της κρίσιμης ειδικότητας του Γυναικολόγου καθόσον στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων υπηρετεί σημαντικός αριθμός γυναικών στελεχών.

        β. Υποστελέχωση σε νοσηλευτές, βοηθούς αναισθησιολόγου, βοηθούς μικροβιολόγου, διασώστες-οδηγούς, καθώς και προσωπικό για κάλυψη διοικητικού έργου.

        γ. Αδυναμία ολοκλήρωσης της Ετήσιας Υγειονομικής Εξέτασης (ΕΥΕ) των στελεχών εντός μιας εργάσιμη ημέρας με αποτέλεσμα την απουσία από την εργασία και την ταλαιπωρία των συναδέλφων, ειδικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για να ολοκληρωθεί μια ετήσια εξέταση χρειάζεται να παρέλθει μια εργάσιμη εβδομάδα ή και περισσότερο, καθώς υπάρχει μόνο ένας (1) Ιατρός από κάθε ειδικότητα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ετήσιας εξέτασης του κάθε στελέχους (1 Παθολόγος, 1 Καρδιολόγος και 1 Ακτινοδιαγνώστης).

        δ.  Ανεπάρκεια των ηλεκτρονικών ραντεβού προς κάλυψη των αναγκών περιοδικού ελέγχου ρουτίνας των εν ενεργεία στελεχών και των προστατευόμενων μελών τους . Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η διαθεσιμότητα σε ραντεβού Καρδιολόγου είναι μετά από ένα μήνα, ενώ Οδοντιάτρου μετά από δίμηνο.

        ε.  Δυσχέρειες στο σύστημα εξυπηρέτησης των εξεταζόμενων ασθενών λόγω της υποχρέωσης του ΝΝΚ να εξετάζει ακτινοδιαγνωστικά όλους τους κληρωτούς οπλίτες υπηρετούντες στη Νήσο Κρήτη κατά την απόλυση τους. Το γεγονός αυτό αυξάνει υπερβολικά το φόρτο εργασίας του εργαζόμενου προσωπικού του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, το οποίο αποτελείται από έναν (1) μόνο Ακτινοδιαγνώστη.

       στ. Έλλειψη μηχανημάτων και μέσων του Μικροβιολογικού Τμήματος, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης εξειδικευμένων μικροβιολογικών εξετάσεων και την αναγκαστική παραπομπή των ασθενών στελεχών σε Δημόσια, Νοσοκομεία ή ιδιωτικά Κέντρα Υγείας ακόμη και εκτός Κρήτης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία του Νομού Αττικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση πολύτιμων εργατοωρών και την εκτόξευση του κόστους των εξόδων που καλείται να καλύψει η Υπηρεσία, τόσο για τις ιατρικές εξετάσεις (στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) όσο και για τις μετακινήσεις (οδικές/αεροπορικές/ακτοπλοϊκές) των στελεχών.

       ζ. Έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού και εργαλείων στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου για βελτίωση των παροχών οδοντιατρικής φροντίδας των στελεχών.

       η.  Έλλειψη συμβεβλημένων Ιατρών των Χανίων με το ΥΠ.ΕΘ.Α. συγκεκριμένων ειδικοτήτων ( δεν υπάρχουν καθόλου οι ειδικότητες: Γενικού Χειρούργου, Ορθοπεδικού, Χειρούργου Ουρολόγου, Πλαστικού Χειρούργου, Ψυχίατρου, Ψυχολόγου, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Λογοθεραπευτή, Νευρολόγου, Ογκολόγου, Παιδοψυχίατρου, Αλλεργιολόγου ).

3.   Για την επίλυση των ανωτέρω πολύ σημαντικών προβλημάτων ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις:

       α.  Η στελέχωση του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης να είναι Διακλαδική με υπαγωγή απευθείας στο ΓΕΕΘΑ, έτσι ώστε η Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ:

           (1)  Να έχει ανά πάσα στιγμή πραγματική εικόνα των ρεαλιστικών αναγκών του Νοσοκομείου μας σε ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό.

           (2)  Να έχει τη δυνατότητα προκήρυξης των απαραίτητων θέσεων ιατρικού προσωπικού, το οποίο θα διαθέτει όλα τα ουσιαστικά προσόντα και κλινική εμπειρία για παροχή βέλτιστης και ποιοτικής υγειονομικής υποστήριξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και στις οικογένειες τους.

           (3)  Να έχει τη δυνατότητα στο άμεσο μέλλον να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ραγδαίας αριθμητικής αύξησης της δύναμης των δικαιούμενων ιατρικής περίθαλψης (όλων των κατηγοριών της παρ. 2) στη Νήσο Κρήτη, η οποία όπως είναι γνωστό βρίσκεται σε φάση σημαντικότατης διακλαδικής αναδιοργάνωσης.

     β.  Άμεση κάλυψη των κρίσιμων ιατρικών ειδικοτήτων του Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρούργου, Παιδιάτρου, Γυναικολόγου και ενός (1) επιπλέον Ακτινοδιαγνώστη.

     γ. Επαύξηση της στελέχωσης του Νοσοκομείου σε νοσηλευτικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό, για την εύρυθμη διεξαγωγή των ιατρικών εξετάσεων, των Ετήσιων Υγειονομικών Εξετάσεων (ΕΥΕ) των στελεχών, καθώς και για την καθημερινή νοσοκομειακή περίθαλψη των ασθενών συναδέλφων μας.

     δ. Θέσπιση κινήτρων (εξασφάλιση στέγασης, χρόνο διοικήσεως, χορήγηση επιδόματος) σε όλους τους στρατιωτικούς Ιατρούς, νοσηλευτικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό (όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων), προκειμένου να επιλέξουν να υπηρετήσουν στα Χανιά κι έτσι να επιτευχθεί η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΝΝΚ.

     ε. Έρευνα και παροχή επιπλέον κινήτρων για την αύξηση του αριθμού των συμβεβλημένων Ιατρών (των αναφερθέντων ειδικοτήτων της παρ. η) με το ΥΠΕΘΑ, έτσι ώστε να καλύπτεται υγειονομικά το μεγαλύτερο ποσοστό των προστατευόμενων μελών των οικογενειών των Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

     στ. Εξασφάλιση εξοπλισμού και μέσων για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων μικροβιολογικών εξετάσεων εντός του ΝΝΚ, έτσι ώστε να μην υπάρχει λόγος παραπομπής των στελεχών σε Δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα υγείας εντός ή εκτός της Ν. Κρήτης.

      ζ.  Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και εργαλείων για το Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου για βελτίωση των παροχών οδοντιατρικής φροντίδας. Επιπρόσθετα προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας και σύγχρονου εξοπλισμένου Οδοντιατρείου Φρουράς στην πόλη των Χανίων, για την παροχή περισσότερων πρόσθετων οδοντιατρικών εργασιών από εξειδικευμένους Στρατιωτικούς Οδοντίατρους.

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 4.     Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, γνωρίζοντας την κοινωνική σας ευαισθησία, μεταφέροντας σας μέσω της παράθεσης των παραπάνω επιχειρημάτων και προβληματισμών μας την υπάρχουσα κατάσταση, είμαστε πεπεισμένοι ότι συμμερίζεστε τις αγωνίες μας και για αυτό σας ζητούμε να παρέμβετε άμεσα με όλες σας τις δυνάμεις και να πρωτοστατήσετε μέσω της ανάληψης των απαραίτητων πρωτοβουλιών στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα στελέχη που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων αλλά και γενικότερα στη Νήσο Κρήτη. Το δικαίωμα άλλωστε στην υγεία είναι κατάκτηση αδιαπραγμάτευτη και ο στρατιωτικός δεν απαιτεί τίποτα παραπάνω από το να συμμετέχει ως ισότιμος πολίτης σε υπηρεσίες υγείας αντάξιες των ολοένα αυξανόμενων εισφορών που καταβάλει.

5.   Εισηγητής θέματος, Πρόεδρος ΕΣΠΕΕΧ, Αντισυνταγματάρχης (ΤΧ) Eυδόκιμος Σαμαρτζίδης τηλέφ.6983 765997

6.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

 

 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας