logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, θέτει προς αξιολόγηση και προτρέπει προς νομοθετική ρύθμιση, επείγον ζήτημα το οποίο αφορά τους Δύτες του Πολεμικού Ναυτικού. Η συγκεκριμένη κατηγορία Στρατιωτικών, ως ολιγάριθμη, διέλαθε της προσοχής του Κοινού Νομοθέτη, όταν ο τελευταίος, με το (γ) σχετικό θέσπιζε ειδική ευνοϊκή συνταξιοδοτική ρύθμιση για τους στρατιωτικούς που αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα, τα οποία έχουν κοινή συνισταμένη την ανάληψη αυξημένου κινδύνου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

2. Συγκεκριμένα, ενώ ως προς την συνταξιοδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών καθόρισε με ακρίβεια τους όρους και τις προϋποθέσεις υπολογισμού εξαμήνων πτητικών και καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων για τα πληρώματα αεροσκαφών, κ.α., παρέλειψε να προσθέσει και τους Δύτες του Πολεμικού Ναυτικού στους δικαιούχους της ως άνω ευεργετικής ρύθμισης, οι οποίοι όμως, σαφώς αναλαμβάνουν εφάμιλλο και διαρκή κίνδυνο κατά την υπηρεσία τους. Κίνδυνος ο οποίος αναγνωρίζεται τόσο από την Πολιτεία, αφού με τα (ε) & (στ) όμοια προέβλεψε την καταβολή ειδικού επιδόματος στους κατέχοντες την εν λόγω ειδικότητα, όσο και από την Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία ακύρωσε κάθε προσπάθεια περιορισμού ή αποκλεισμού τους από το προαναφερθέν επίδομα, συμφώνως των (ζ) & (η) σχετικών.

3. Όπως σαφώς περιγράφεται με τα (γ), (δ) & (ε) όμοια, ο Νομοθέτης είχε κατά νου αφενός τις ειδικές συνθήκες και τον αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας υπό τον οποίο προσφέρουν στην Πατρίδα οι ειδικές κατηγορίες των συναδέλφων μας, όπως αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, αφετέρου αναγνώρισε ότι κρίσιμο για την ποιοτική εξακολούθηση αυτής της προσφοράς / λειτουργήματος είναι να αποδεσμεύονται των ειδικών καθηκόντων τους και να εξέρχονται των Ενόπλων Δυνάμεων σε μικρότερη ηλικία από την μέση ηλικία συνταξιοδότησης.

Το επερχόμενο γήρας και η μετά αυτού φυσική εξασθένιση του σώματος άλλωστε, καθιστά την ανάληψη ίδιου έργου από ίδια πρόσωπα  περισσότερο επισφαλή, τόσο για την υγεία τους όσο και για την αντικειμενική και ποιοτική επίτευξη αυτού του αποσκοπούμενου έργου, στο βαθμό που το χρειάζεται η Υπηρεσία από αυτές της κατηγορίες στρατιωτικών.

4. Ωστόσο, κατά νομοθετική παράληψη, οι Δύτες του Πολεμικού Ναυτικού, αν και αναλαμβάνουν εξίσου επικίνδυνες δραστηριότητες, θα καλούνται εφεξής να συνεχίσουν το εκάστοτε υπό ανάθεση επίπονο και επικίνδυνο έργο τους (πολύωρες καταδύσεις), σε ηλικίες όμως οι οποίες δεν ενδείκνυνται μήτε για την ασφάλεια τους μήτε για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, αφού ορίστηκε στο (γ) σχετικό το εξής: 

« … Άρθρο 41 Υπολογισμός εξαμήνων πτητικών και καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων.

1.    Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, καθώς και χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: … »

 

5. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να σταθούμε αποκλειστικά στην γραμματική διατύπωση του (ε) ομοίου, με την οποία παραλείπει τους Δύτες του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς ο σκοπός της ρύθμισης που εισάγει ο Κοινός Νομοθέτης είναι ευρύτερος και θα πρέπει να αναζητηθεί το αληθές νόημα της, ώστε η ευνοϊκή αυτή διάταξη να καταλαμβάνει και όλες τις περιπτώσεις στρατιωτικών που κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους αναλαμβάνουν τον ίδιο κίνδυνο με αυτόν που αναλαμβάνουν οι ανωτέρω ρητώς αναφερόμενες περιπτώσεις. Διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση αντίκειται στην αρχή της ισότητας, αφού θέτει σε δυσμενέστερη θέση από την άποψη των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης τους κατέχοντες την ειδικότητα του Δύτη του Πολεμικού Ναυτικού, παρότι ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους είναι ο ίδιος με αυτόν που αναλαμβάνουν οι τελούντες σε πτητική ενέργεια, οι εν ενεργεία αλεξιπτωτιστές, οι υποβρύχιοι καταστροφείς και οι λοιποί δικαιούμενοι προσμέτρησης χρόνου καταδυτικών εξαμήνων.

6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι μεταξύ των Δυτών του Πολεμικού Ναυτικού υπάρχουν και στελέχη κατηγορίας, Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), του (β) σχετικού. Τα συγκεκριμένα στελέχη, παρότι έλαβαν ανάλογη εκπαίδευση και ασκούν το ίδιο επικίνδυνα καθήκοντα (καταδύσεις) με εκείνα τα στελέχη προελεύσεως ΑΣΣΥ.

Τα συγκεκριμένα στελέχη αντιμετωπίζονται διαφορετικά ως προς το συνταξιοδοτικό καθεστώς (τύποις ίδιο με εκείνο των Εθελοντών Μακράς Θητείας), αφού απειλούνται με υποχρεωτική απόλυση με την επέλευση του 50στού έτους ηλικίας για δεδομένο βαθμό Αρχικελευστή όπου και θα φέρουν, με συνακόλουθα αμφίβολο το δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης αυτών, έστω και λειψό, αφού άλλα προβλέπει το (δ) όμοιο για την επέλευση αυτής, με την πρόκριση των σαράντα (40) ετών υπηρεσίας ή την κατάληψη από το 60ό έτος ηλικίας (όποιο έρθει πρώτο).

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, καλεί την Πολιτική Ηγεσία να ενσκήψει σε αυτό το φλέγον θέμα, καθώς άπτεται της αρχής της ισότητας η οποία κάμπτεται σε βάρος των Δυτών του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και να μεριμνήσει για την ασφάλεια τους, αφού μελλοντικά θα καλούνται να προσφέρουν σε ηλικίες για τις οποίες, ήδη έχει αξιολογηθεί από την Πολιτεία, ότι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με αντικείμενο ειδικής επικινδυνότητας θα πρέπει να αφυπηρετούν νωρίτερα (και) με την κάλυψη των απαραίτητων εξαμήνων.

Για τον λόγο αυτό, ενθαρρύνουμε την αναγνώριση καταδυτικών εξαμήνων και για τους Δύτες του Πολεμικού Ναυτικού, τονίζοντας δε, ότι το κόστος για την Πολιτεία είναι πολύ χαμηλό λόγω του ολιγάριθμου της συγκεκριμένης κατηγορίας στρατιωτικών. Προκρίνουμε δε την τροποποίηση της (γ) σχετικής νομοθεσίας, ως εξής:

« … Άρθρο 41 …

1.    Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, καθώς και χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια και όσων φέρουν ειδικότητα δύτη, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: … »

8. Εισηγητής θέματος, Τομεαρχης Μέριμνας Προσωπικού  Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γ. Λέντζιος ΠΝ, τηλεφ. 6958471300.

9. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...