logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ.  Εισαγγελείς, Αξιότιμοι κ.κ. Επιθεωρητές,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, επανέρχεται στο θέμα που είχε αναδείξει με το (δ) σχετικό, σε ότι αφορά την τήρηση ή μη της σχετικής Νομοθεσίας και των συνθηκών υγιεινής της εργασίας, κάτω από τις οποίες προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Μόνιμο και Στρατεύσιμο προσωπικό) που υπηρετεί στην 1η Στρατιά, διατάχθηκε να εργαστεί σε εγκατάσταση που παραχωρήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία. Πληροφορούμαστε ότι μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε ετεροχρονισμένα από ιδιωτική εταιρεία (που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη), κατ’ εντολή Διοικήσεως 1ης Στρατιάς, μετά και την ανάδειξη του θέματος από την Ομοσπονδία μας, βρέθηκε να περιέχει στα δομικά της στοιχεία, το άκρως επικίνδυνο και καρκινογόνο για την υγεία του ανθρώπου, υλικό αμιάντου.

2.   Από την πρώτη στιγμή ως Ομοσπονδία, θέσαμε με την Παρ.2 του (δ) σχετικού https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/2013-pomens-prostasia-tis-ygeias-kai-asfaleias-stin-ergasia-ekthesi-stratiotikoy-prosopikoy-se-ximikes-ousies-amiantos, μια σειρά από εύλογα ερωτήματα ως προς την λήψη των συνολικά προβλεπόμενων μέτρων προστασίας από τον εργοδότη (εν προκειμένω από την Διοίκηση της 1ης Στρατιάς), για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί καμία απάντηση από τους εμπλεκόμενους φορείς.

3.   Ακολούθως η Διοίκηση της 1ης Στρατιάς και ενώ το εν λόγω προσωπικό είχε ήδη εργαστεί για χρονικό διάστημα άνω των 15 ημερών, στην προαναφερθείσα εγκατάσταση, απευθύνθηκε σε ιδιωτική εταιρεία (INTERGEO Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) προκειμένου να πραγματοποιηθεί καθυστερημένα ο απαιτούμενος έλεγχος του χώρου για την ύπαρξη αμιάντου. Το γεγονός αυτό γεννά παράλληλα μια σειρά από πολύ σοβαρά ερωτήματα για τα οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, θα αναμένει σοβαρές και υπεύθυνες απαντήσεις. Συγκεκριμένα αναρωτιόμαστε:

      α.  Αληθεύει ότι οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τους ελέγχους της εξειδικευμένης εταιρείας, η οποία διαπίστωσε μετά την ανάλυση των δειγμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο της Διεθνούς Εταιρείας  AGROLAB LABOR GMBH την ύπαρξη αμιάντου; 

      β. Το ανωτέρω αποτέλεσμα του ελέγχου, επιβεβαιώνει την ανησυχία της Ομοσπονδίας μας για το γεγονός ότι  κάποιοι διέταξαν προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να εργαστεί σε εγκατάσταση που περιέχει στα δομικά της στοιχεία, το άκρως επικίνδυνο και καρκινογόνο για την υγεία του ανθρώπου, υλικό αμιάντου;

      γ.  Το αποτέλεσμα του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε για την ύπαρξη αμιάντου στα δομικά υλικά της εγκατάστασης, κοινοποιήθηκε στο προσωπικό (μόνιμο και στρατεύσιμο) που συμμετείχε στις εργασίες στον ανωτέρω χώρο;

     δ.  Η Διοίκηση της 1ης Στρατιάς ενημέρωσε τους γονείς ή τους κηδεμόνες των στρατευσίμων για την συμμετοχή των παιδιών τους στις εργασίες στον ανωτέρω επιβαρυμένο χώρο εργασίας;

     ε.  Παραπέμφθηκε το σύνολο του προσωπικού (μόνιμο και στρατεύσιμο), που συμμετείχε στις ανωτέρω εργασίες, στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλοι υγειονομικοί έλεγχοι, για την τυχόν επιβάρυνση της κατάστασης της υγείας τους, από την έκθεση τους σε εργασιακό περιβάλλον με την ύπαρξη αμιάντου;

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ.  Εισαγγελείς, Αξιότιμοι κ.κ. Επιθεωρητές,

4.   Κατόπιν των παραπάνω και επιπλέον των καθοριζομένων του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 212/2006, κάθε σχετικής νομοθεσίας καθώς και των υπηρεσιακών διαταγών (περί προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, επαναφέρει τις προτάσεις που είχε καταθέσει με το (δ) σχετικό και συγκεκριμένα:

      α.    Την προσωρινή αναστολή εργασιών που εκτελούνται από το προσωπικό του Σ.Ξ που υπηρετεί στην 1η Στρατιά, στην εγκατάσταση που παραχωρήθηκε από την ΠΑ, μέχρι ο χώρος να καταστεί ασφαλής για την εργασία προσωπικού.

      β.    Τον έλεγχο της εγκατάστασης από ανεξάρτητο επιθεωρητή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την ύπαρξη ή μη του αμιάντου στα δομικά της στοιχεία καθώς και στα οικοδομικά απόβλητα των εργασιών και κατεδαφίσεων.

      γ.    Την διενέργεια ελέγχου από ανεξάρτητη Αρχή, ως προς την τήρηση όλων των προβλεπομένων μέτρων για τον τρόπο περισυλλογής, μεταφοράς και εναπόθεσης των υλικών κατεδάφισης που ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο.

      δ.    Την υγειονομική εξέταση όλων των συναδέλφων μας που συμμετείχαν στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να διασφαλιστεί ει δυνατόν, ότι δεν εκτέθηκαν στους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η διατάραξη υλικών από αμίαντο.

     ε.    Την έκδοση σχετικών διαταγών προς όλα τα στρατόπεδα και στρατιωτικά καταστήματα της Χώρας, για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων συναδέλφων μας σε εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων που μπορεί να εμπεριέχεται το καρκινογόνο υλικό του αμιάντου.

5.   Συναφώς επισημαίνεται, ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αφαίρεσης αμιάντου, επιβάλλεται η έκδοση «Πιστοποιητικού Καθαρότητας από Αμίαντο» (Πιστοποιητικό Πλήρους Αφαίρεσης –Clearance Certificate), που θα επιβεβαιώνει ότι οι έλεγχοι αποδείχθηκαν ικανοποιητικοί, και ότι η συγκέντρωση ινών αμιάντου στον αέρα έχει τιμή μικρότερη της 0.010 ίνες/cm3 (ΠΔ 212/2006).

6.   Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικείου Λάρισας και ο Εισαγγελέας του Στρατοδικείου Λάρισας, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες, ως προς την τήρηση της νομοθεσίας, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, επί προκειμένου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

7.   Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ως ο αρμόδιος μηχανισμός επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρακαλείται για την ανάληψη πρωτοβουλιών εξέτασης της ορθής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων που διατάχθηκαν να εργαστούν στην ανωτέρω εγκατάσταση.

8.   Διαχρονικός και βασικός στόχος της Πολιτικής και Στρατιωτικής μας ηγεσίας θα πρέπει να  είναι η προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων και η σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται, με την ύπαρξη ενός κατάλληλου και πλήρως εναρμονισμένου προς το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο νομοθετικού πλαισίου και με την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσω ενός κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης που λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράμμιση προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Επιθεώρηση Εργασίας.

Η προστασία της  υγείας των Ελλήνων και κατ΄ επέκταση η προάσπιση της ζωής τους, είναι ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Χώρας. Ευθύνη όλων μας να την διαφυλάξουμε.

9.   Εισηγητής θέματος: Πρόεδρος Ένωσης Στρατιωτικών Λάρισας, Αντισυνταγματάρχης Πέτρος Μούστος τηλέφ. 6936 158679.

10.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού, Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γιώργος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...