logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, επανέρχεται στο θέμα που είχαμε αναδείξει σας με τα (δ) https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1322-pomens-meteggrafes-metakiniseis-proptyxiakon-foititon-me-adelfo-foititi-se-stratiotikes-sxoles

και (ε) σχετικά https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1946-pomens-meteggrafes-metakiniseis-foititon-me-adelfo-i-pou-foita-se-stratiotiki-sxoli

διαμαρτυρόμενη έντονα για την μεροληπτική στάση που επιδεικνύει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναντι των οικογενειών με παιδιά σπουδαστές των οποίων τα αδέρφια τους  φοιτούν στις στρατιωτικές σχολές, εμμένοντας στην απόφαση του να προχωρήσει στην κατάργηση της δυνατότητας Μετεγγραφής των σπουδαστών σε αντίστοιχη  Πανεπιστημιακή Σχολή της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας με τον/την αδελφό/ή τους, που φοιτά σε στρατιωτική σχολή (Α.Σ.Ε.Ι, Σ.Σ.Α.Σ., Α.Σ.Σ.Υ.).

2. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 21 του (α) σχετικού, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του (β) όμοιου, στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 8 είχε προστεθεί εδάφιο ως εξής:

«Αδέλφια σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τα οποία σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις της παρούσας.».

3. Σύμφωνα δε με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, εκδόθηκε σχετική Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20, συμπεριλαμβάνοντας την σχετική πρόβλεψη για τις μετεγγραφές. Ωστόσο σύμφωνα με το (γ) σχετικό, και τις μετέπειτα υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιους μετεγγραφών, οι φοιτητές που έχουν αδέλφια σε Α.Σ.Ε.Ι, Σ.Σ.Α.Σ., Α.Σ.Σ.Υ., χάνουν εκ νέου το δικαίωμα της μετεγγραφής.

4. Η ευεργετική διάταξη του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019) ίσχυσε μόνο για το έτος 2019, καθώς με το νέο Νόμο, που αναμόρφωσε το καθεστώς των μετεγγραφών φοιτητών, το εν λόγω άρθρο, παρά την ευθεία υπαγωγή του σε συνταγματική αρχή, καταργήθηκε, χωρίς ωστόσο αυτό να εκφράζεται ρητώς στις καταργούμενες διατάξεις του Νόμου 4692/2020. (Στην παράγραφο 1 του άρθρου 129 αναγράφεται κατάργηση των άρθρων 21 και 22 του Νόμου 4332/2015 (Α΄76), χωρίς αναφορά στις τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Νόμο 4609/2019).

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

5. Η κατάργησή της διάταξης που προστάτευε τις οικογένειες των μαθητών Α.Σ.Ε.Ι, Σ.Σ.Α.Σ., Α.Σ.Σ.Υ., έγινε χωρίς κάποια αναφορά σε κανέναν δικαιολογητικό λόγο, πόσων μάλλον σε κάποιον λόγο που να υπερβαίνει την πρόσφατα αναγνωρισμένη αναγκαιότητα εφαρμογής ισότιμης μεταχείρισης.

                     Αναρωτιόμαστε:

α.  Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση κατήργησε μια ευεργετική διάταξη που έδινε την δυνατότητα μετεγγραφής των φοιτητών σε αντίστοιχη  Πανεπιστημιακή Σχολή της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας με τον/την αδελφό/ή τους, που φοιτά σε στρατιωτική σχολή (Α.Σ.Ε.Ι, Σ.Σ.Α.Σ., Α.Σ.Σ.Υ.) και συνεχίζει να εμμένει πεισματικά σε αυτήν;  

β. Γιατί άραγε οι οικογένειες με παιδιά σπουδαστές των οποίων τα αδέρφια τους  φοιτούν στις στρατιωτικές σχολές δεν πρέπει να έχουν  τα ίδια δικαιώματα με τις οικογένειες όλων των Ελλήνων;

6. Για τους παραπάνω λόγους και για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων που επιβαρύνουν υπέρμετρα τον οικογενειακό προγραμματισμό, επιφέρουν σύγχυση αλλά και απογοήτευση στις οικογένειες με  πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές αδέλφια σπουδαστών, Ανώτατων και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών -ΠΟΜΕΝΣ, προτείνει όπως το άρθρο 75 του Νόμου 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020), τροποποιηθεί και προστεθεί σε αυτό παράγραφος 5 με την φράση:

 «Πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές αδέλφια σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) έχουν δικαίωμα μετεγγραφής. Κατά τα λοιπά να εφαρμόζονται αναλόγως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις τoυ παρόντος άρθρου. Ειδικά για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές αδέλφια σπουδαστών Α.Σ.Ε.Ι, Σ.Σ.Α.Σ, Α.Σ.Σ.Υ. που εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α, ισχύουν αναδρομικά οι διατάξεις της παρούσας»,

7.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377 

                                             

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...