logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, επανέρχεται στο θέμα που είχαμε αναδείξει με τα

      (α) https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/93-pomens-enisxysi-pathonton-en-energeia-stelexon-kata-tin-ektelesi-tis-ypiresias και

      (β) https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1118-pomens-miniaio-epidoma-stelexon-eidikon-katastaseon-ed  σχετικά, και αφορά όλα τα στελέχη ειδικών καταστάσεων των ΕΔ που ανήκουν στην κατηγορία της Υπηρεσίας Γραφείου, της Ελαφράς Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Ξηράς και της Υπηρεσίας Εδάφους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθόσον με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι οι στρατιωτικοί που έχουν τεθεί σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, δικαιούνται το επίδομα Υπηρεσίας Γραφείου ύψους 300,00 ευρώ μηνιαίως.

2.    Πρόκειται για το επίδομα το οποίο όπως είχαμε αναδείξει και στο παρελθόν, καταβάλλεται από το έτος 2007 στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και ακολούθως, κατόπιν νομοθετικών τροποποιήσεων, στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3554/2007 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011):

«Στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντα του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος. Το ίδιο ως άνω επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό για όλο το χρόνο αποχής από τα καθήκοντα του, συνεπεία τραυματισμού, που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος μέχρι την ημέρα αποκατάστασης της υγείας του, που θα προκύπτει από γνωμάτευση υπηρεσιακού γιατρού ή Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής».

3.   Το εν λόγω επίδομα, κατά παράβαση του Συντάγματος και της αρχής της ισότητας, δεν έχει επεκταθεί ρητά και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, παρά το γεγονός ότι και αυτά, όταν τίθενται σε Υπηρεσία Γραφείου λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τελούν υπό όμοιες κατά τα ουσιώδη συνθήκες με τα αντίστοιχα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.

4.   Κατόπιν δικαστικής υπόθεσης που χειρίστηκε ο Νομικός Σύμβουλος της ΠΟΜΕΝΣ, κ. Αλκιβιάδης Ευαγγελάτος με τους συνεργάτες του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι:

«το ένδικο επίδομα των 300 ευρώ είναι ένα πάγιο ποσό, με χαρακτήρα μισθολογικής παροχής, που δίνεται προς αναπλήρωση του εισοδήματος, που αναγκαστικά μειώνεται λόγω μη εκτελέσεως μάχιμης υπηρεσίας (πρβλ. ΣτΕ 1147/2014, 920/2009, 3214/2004, Ε.Σ. 18/2016, ΔΕφ 1109/2015). Δεν τελεί σε συνάρτηση της υπηρεσιακής ή μισθολογικής κατάστασης, που αντιστοιχεί στο βαθμό καθενός των στελεχών (πρβλ. ΣτΕ 1759/2014), αλλά χορηγείται σταθερά και σε μηνιαία βάση, όχι για την εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά σύμφωνα με το γενικό και αντικειμενικό κριτήριο της μετατάξεως μονίμων εν ενεργεία υπαλλήλων σε γραφείο λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, και άρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων εξαιτίας της υπαγωγής τους στην κατάσταση αυτή (πρβλ. ΣτΕ 425/2018, 3867/2014). Συντρέχει, επομένως, και για τo προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων η ίδια ακριβώς δικαιολογητική βάση.»

5.   Η ανωτέρω απόφαση εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθόσον πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), σε αντίστοιχη υπόθεση, είχε κρίνει αρνητικά ως προς τη χορήγηση του επιδόματος γραφείου σε στρατιωτικό προσωπικό. Η ουσιώδης όμως διαφορά μεταξύ των δύο αποφάσεων βρίσκεται, στο ότι στην παρούσα υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών καταδείχθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι μισθολογικές απώλειες των τιθέμενων σε Υπηρεσία Γραφείου με βάση και το νέο μισθολόγιο, κάτι το οποίο δεν είχε εξεταστεί από το ΣτΕ στην προηγούμενη υπόθεση.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6.   Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αποτελεί μια δικαίωση του πάγιου αιτήματος περί νομοθετικής επέκτασης του επιδόματος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι εύλογο ότι ένα δίκαιο αίτημα, όπως το συγκεκριμένο, πρέπει να τύχει της προσοχής και της μέριμνας του νομοθέτη, ώστε να αποκατασταθεί η αρχή της ισότητας και να αποφευχθούν μακροχρόνιοι δικαστικοί αγώνες.

7.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, εισηγείται λόγω των ανωτέρω, την ανάληψη άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας, για την τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, για την επέκταση του υπόψη επιδόματος των 300 € και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκουν στην κατηγορία της Υπηρεσίας Γραφείου, της Ελαφράς Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Ξηράς και της Υπηρεσία Εδάφους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

8.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

 

                                                                                                                 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...