Slider

Επιστολή με την οποία υπενθυμίζεται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Ενώσεων Στρατιωτικών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, έστειλε η ΠΟΜΕΝΣ σε Πρωτοβάθμιες Επαγγελματικές Ενώσεις

Αθήνα, 4 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣ: Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΙΛΚΙΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΙΝ: Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού ΓΕΣ προς ανακοινοποίηση σε Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικητές ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή πρωτοβάθμιων Ενώσεων στην Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

           Αγαπητοί Συνάδελφοι - Μέλη των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Ενώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων

  1.  Όπως γνωρίζετε, το γεγονός ότι το άρθρο 50 του Ν.4407/2016 δεν κατέστησε κατά τρόπο πανηγυρικό υποχρεωτική τη συμμετοχή των πρωτοβάθμιων Ενώσεων στην Ομοσπονδία, δεν αναιρεί ότι για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ως άνω νόμου απαιτείται η συμμετοχή όλων των Ενώσεων στην Ομοσπονδία του εδ.'β της παρ. 4 του άρθρου 50 του Ν.4407/2016, δηλαδή την Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

   2.  Από τις διατάξεις που αφορούν στην χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Ενώσεων μέσω των συνδρομών των μελών τους (παρ.12),  μέχρι εκείνες που καθορίζουν τον τρόπο έκφρασης μέσω του διαδικτύου (παρ.9), είναι εμφανής η ανάγκη ενιαίας έκφρασης και οργάνωσης της θεσμικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών, που ξεκινά από τις κατά τόπους Ενώσεις και ολοκληρώνεται με την λειτουργία της Ομοσπονδίας.

   3.  Προς τούτο άλλωστε και η ισχύς των διευκολύνσεων, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 50 του Ν.4407/2016 τίθεται εκ του νόμου υπό την αίρεση της συμμετοχής στην Ομοσπονδία και της συμμόρφωσης με τους καταστατικούς σκοπούς και τις αποφάσεις των οργάνων της, καθόσον σύμφωνα με την παρ. 13 αναφέρεται ότι “το πρωτοβάθμιο σωματείο που διαγράφεται προσωρινά αποστερείται των προνομίων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή διαγραφή”.

   4.  Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να επανεξετάσετε μέσω των αρμόδιων κατά το Καταστατικό της Ένωσής σας οργάνων, τη συμμετοχή σας στην Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. και να προβείτε το συντομότερο δυνατό στις απαραίτητες διατυπώσεις προς τούτου.

   5.  Μέχρι τότε, παρακαλούμε τους Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικητές των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή του νόμου και την διαπίστωση της συνδρομής όλων των προϋποθέσεων προκειμένου για την εφαρμογή του.

                                                           Με εκτίμηση

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

ΣΚΟΠΟΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ιδρύθηκε το 2017 αποτελώντας τον θεσμικό εκπρόσωπο των εν ενεργεία σταρτιωτικών. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η προστασία, διαφύλαξη, προαγωγή των συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε στρατιωτικού καθώς και η συμβολή για ποιοτική-ποσοτική αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΟΡΑΜΑ

Όραμα της Ομοσπονδίας είναι να αποτελεί καθημερινά τον συνεργάτη και το στήριγμα όλων των εν ενργεία στελεχών, ανεξαρτήτου βαθμού και προέλευσης. Ζητούμενο για την Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. είναι να αποτελεί σημείο αναφοράς, στην μακρά υπηρεσιακή πορεία των μονίμων στελεχών μέσα από τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος είναι η επίλυση προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών, για την βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. δρα ως μια κοινή συνισταμένη, σαν μια οικογένεια, στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Η ανταλλαγή απόψεων και η παρακολούθηση των εξελίξεων αποτελεί ζητούμενο για την Ομοσπονδία.

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμός ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνεται μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνονας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email:

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ