logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΣΣΥ

         Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η Γραμματεία ΑΣΣΥ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σας ενημερώνει για το θέμα της αποκατάστασης της βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν τα έτη 1991-1992 και ορισμένοι το έτος 1993 (Τάξεων 1993-1994) το οποίο έχει αναδειχθεί κατά κόρον από την Ομοσπονδία μας και έχει αποφασιστεί να βρίσκεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με την παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν. 4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016) οι Αξκοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ. 445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν αναδρομικά στο βαθμό του Λοχαγού χωρίς να έχουν προαχθεί οι ανώτεροί τους και αρχαιότεροί τους Αξκοί ΑΣΣΥ, τους οποίους σύμφωνα με το Ν.3883/2010 ακολουθούσαν έως τότε από την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και στο βαθμό του Υπολοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996. Έτσι καταστρατηγήθηκε, διαταράχθηκε και άλλαξε η ιεραρχία των Ε.Δ.

Για τους Αξκούς απόφοιτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν τα έτη 1991-1992 και ορισμένοι το έτος 1993 (Τάξεων 1993-1994) υποβλήθηκαν με το ΤΑΞΗ_1993 και το ΤΑΞΕΙΣ_1993_94 σχετικά τεκμηριωμένες προτάσεις από την ΠΟΜΕΝΣ για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.

Οι προτάσεις της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. υιοθετήθηκαν πλήρως από την Πολιτική Ηγεσία και πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και κατατέθηκαν στη Βουλή πληθώρα Επερωτήσεων μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, λαμβάνοντας πάντα θετική απάντηση ώστε να αναληφθούν οι σχετικές ενέργειες. LINK1, LINK2, LINK3 , LINK4LINK5.

Επίσης ο κος ΥΕΘΑ:

α. Την 04 Ιουν 20 σε συνάντηση με Βουλευτές της ΝΔ υπογράμμισε ότι: «αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο ως δίκαιο αίτημα και βλέπουμε πολύ θετικά την οριστική επίλυσή του με διατάξεις που θα περιλαμβάνονται στο επόμενο νομοσχέδιο του Υ.ΕΘ.Α.». LINK

β. Την 11 Ιουν 20 σε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Γραμματέα της Κ.Ο. και Βουλευτή της ΝΔ για το υπόψη θέμα «ανταποκρίθηκε θετικά στο συγκεκριμένο αίτημα προκρίνοντας τη νομοθετική ρύθμισή του σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». LINK

γ. Την 02 Νοε 20 σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ κ. Κεγκέρογλου μεταξύ άλλων απάντησε: «..... η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει. Μέριμνά μας είναι να τους συμπεριλάβει όλους με το δεδομένο ότι το πνεύμα της Διάταξης, αλλά και της διόρθωσης αυτής, είναι το ίδιο ίση αντιμετώπιση ομοίων καταστάσεων κι όχι άνιση».

«Επομένως μπορεί να προκύψουν και στελέχη της τάξης του 1992 που καταλαμβάνονται ακριβώς πάνω στο όριο από την αρνητική πλευρά αυτών των ρυθμίσεων που έχουν να κάνουν όμως περισσότερο με την σταδιοδρομική εξέλιξή τους.....». LINK1 , LINK2

 δ. Την 21 Δεκ 20 κατά την ενημέρωση των μελών της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων μεταξύ άλλων σε ερώτηση του Βουλευτή της ΝΔ κ. Μπουκώρου απάντησε: «.....έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να έρθουν». LINK

 ε. Την 27 Ιαν 21 σε συνάντηση με Βουλευτή της ΝΔ κ. Μπουκώρου για το υπόψη θέμα τον ενημέρωσε ότι «το θέμα των Α.Σ.Σ.Υ. με τάξη κατάταξης το 1991 θα διευθετηθεί εντός του επόμενου τριμήνου και των καταταγέντων Α.Σ.Σ.Υ. το 1992 αμέσως μετά». LINK

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ καλεί τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της αποκατάσταση της άδικης βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν τα έτη 1991 - 1992 και ορισμένοι το Έτος 1993 (Τάξεων 1993-1994), τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς και την εμπέδωση του απαιτούμενου σεβασμού και του αισθήματος δικαίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Από πότε οι συνάδελφοι ΑΣΣΥ έχουν να ακούσουν θέματα που τους αφορούν; Θέματα τα οποία επιλύονται ή που βαίνουν προς επίλυση; Θέματα τα οποία αναδεικνύονται με θετική έκβαση;

Όλα δείχνουν ότι υπάρχει ανταπόκριση από τους αρμόδιους και μοναδικός στόχος και σκοπός μας είναι η επίλυση όλων των προβλημάτων μέσα από αγαστή συνεργασία με «υγιείς φωνές». Στο χέρι μας είναι με την πάροδο του χρόνου να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε τις καταστάσεις πορευόμενοι για ένα καλύτερο μέλλον.

Η ΠΟΜΕΝΣ για ακόμα μία φορά μας αποδεικνύεται περίτρανα τη δύναμη και την ισχύ της όταν συνεχώς προβάλει όλα τα θέματα και τις αδικίες που έχουν υποστεί οι συνάδελφοι ανεξάρτητου προέλευσης και με σοβαρότητα και υπευθυνότητα  προβαίνει στην ανάδειξη τους με πληθώρα εγγράφων, παρεμβάσεων και ενεργειών.

Επίσης μας αποδεικνύει ότι μόνο με ΟΜΟΝΟΙΑ, ΟΜΟΨΥΧΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ επιτυγχάνεται ο επιθυμητός στόχος όλων μας.

Η φωνή μας μεγαλώνει όταν αυξάνεται ο αριθμός των μελών μας, γι΄ αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους προελεύσεως ΑΣΣΥ να εγγραφούν στις πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ΠΟΜΕΝΣ, μέσω του link της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας μας. https://pomens.gr/aitisi-eggrafis και να υποβάλλουν τα αιτήματα, τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους.

               Εκ της Γραμματείας ΑΣΣΥ: Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος τηλ. 6978868220 Γραμματέας και  Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος τηλ. 6974483724 Τομεάρχης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 {aridoc engine="google" width="700" height="800"}images/documents/pomens/2021/ianouarios/28_01_2021/1200/28_01_2021_16_pomens_anakoinosi_assy_93_94.pdf{/aridoc}

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...