logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,           

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σε συνέχεια των (θ), (ι) και (ια) σχετικών εγγράφων της επανέρχεται στο θέμα του άδικου συνταξιοδοτικού καθεστώτος που διέπει τους στρατιωτικούς όλων των κατηγοριών  και προελεύσεων που κατατάχθηκαν στις Ε.Δ. από 01-07-1990 έως 31-12-1992.

2.    Από τα άρθρα 22 και 43 του Ν.2084/92 προκύπτει ότι «παλαιός ασφαλισμένος» νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μέχρι 31-12-1992. Από 01-01-1993 και μετά νοείται «νέος ασφαλισμένος».

3.    Η αλλαγή στο ασφαλιστικό των στρατιωτικών που θεσπίστηκε με τον N.3865/2010 αύξησε το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία. Έτσι με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, επήλθε από 01-01-2011 μία σταδιακή αύξηση των ετών υποχρεωτικής συντάξιμης υπηρεσίας για αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ήτοι συμπληρώνουν 24 ½ έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, μέχρι την 31-12-2014.

4.    Η  οριοθέτηση αυτών των ρυθμίσεων δημιούργησε μια δυσμενή διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 01-07-1990 έως 31-12-1992, αποκόπτοντάς τους από το κύριο σώμα της κατηγορίας των «παλαιών ασφαλισμένων», στην οποία ανήκαν και στην οποία συμπεριλαμβάνονταν πριν όσοι κατετάγησαν από 01-01-1984 έως 31-12-1992. Έτσι δεν δόθηκε η δυνατότητα για μία ομαλή χρονική μετάβαση και ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν νομικά και πρακτικά προβλήματα αφού οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο τους «παλαιούς ασφαλισμένους» που κατατάχτηκαν στις ΕΔ μέχρι την 30-06-1990, παραλείποντας αυτούς που κατατάχτηκαν από 01-07-1990 μέχρι την 31-12-1992, παρ’ όλο που ανήκουν στην κατηγορία των «παλαιών ασφαλισμένων».

5.  Η  Υπηρεσία αντιλήφθηκε το μείζον πρόβλημα που προέκυψε και ενώ προσπαθεί να το επιλύσει εδώ και δέκα (10) έτη, δεν έχει μέχρι σήμερα καταστεί αυτό δυνατό και δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα αυτή η διαχρονική αδικία. Επίσης έχουν περιέλθει σε γνώση μας κυρίως οι παρακάτω ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

    α. Την 22 Ιουλ 2013 διαβιβάστηκε με το (δ) σχετικό έγγραφο από το ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ προς την ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, το σχέδιο προσθήκης τροπολογίας για τη σύνταξη και υποβολή μελέτης τυχόν οικονομικής επιβάρυνσης. 

    β. Την 07 Οκτ 2013 απεστάλη το (ε) σχετικό έγγραφο από το ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ προς το ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ, για να εισηγηθεί προτεινόμενο σχέδιο νόμου, αιτιολογική έκθεση και έκθεση οικονομικής επιβάρυνσης.

    γ. Την 23 Νοε 2015 διαβιβάστηκε το (στ) έγγραφο από το ΥΠΕΘΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών  στο οποίο μεταξύ άλλων αναγράφεται ότι «Ύστερα από τα παραπάνω προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα της αδικίας που διακατέχει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη το δύσκολο έργο που επιτελούν και κάτω από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες διαβίωσης, καθώς επίσης να αρθεί και η αδικία σε βάρος των στελεχών που κατατάχτηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 1-7-1990 έως 31-12-1992 και ανήκουν στην κατηγορία των «παλαιών ασφαλισμένων», έχουμε την άποψη ότι οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 20 και της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 3865/2010, θα πρέπει να τροποποιηθούν». 

    δ. Την 05 Μαρ 2020 διαβιβάστηκε το (ιβ) σχετικό έγγραφο από το ΥΠΕΘΑ προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο οποίο μεταξύ άλλων (στη σελίδα 12) αναγράφεται «Για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, φρονούμε ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, θα πρέπει να τροποποιηθούν, προκειμένου να επιφέρουν μία δίκαιη μεταχείριση σε όσους ανήκουν στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων. Σημειώνεται ότι, οι προτάσεις του ΥΠΕΘΑ επί του θέματος σας έχουν διαβιβαστεί με το (ε) σχετικό συνημμένο έγγραφο της Υπηρεσίας μας».

6.  Προκειμένου να θεραπευτούν  - τροποποιηθούν οι  ανεπάρκειες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου  έχουν υποβληθεί τα τελευταία έτη πολλαπλά ερωτήματα μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου από πολλά διαφορετικά κόμματα μεταξύ των οποίων είναι και τα παρακάτω:

    α. Την 27 Φεβ 2013 από τον Βουλευτή της ΝΔ Κο Σπυρίδων - Άδωνι Γεωργιάδη και νυν Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

    β. Την 12 Μαρ 2015 από την Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Κα Φώφη Γεννηματά και νυν Πρόεδρο του ΚΙΛΑΛ.

    γ. Την 16 Ιουν 2015 από δεκαεννέα (19) Βουλευτές της ΝΔ.

    δ. Την 29 Ιουν 2020 από τους Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ Κο Βασίλη Κεγκέρογλου και Κο Γιώργο Μουγκλιώτη.

    ε. Την 11 Νοε 2020 από τον Βουλευτή της ΝΔ Κο Κωνσταντίνο Μαραβέγια.

 Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7.    Οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3865 που αφορούν τους στρατιωτικούς συντάχθηκαν στο παρελθόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στάλθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να περιληφθούν στο υπό κατάρτιση τότε συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο. Από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών επί σειρά πολλών ετών το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αντιληφθεί ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην νομοθεσία για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, σε όσους ανήκουν στην κατηγορία των «παλαιών ασφαλισμένων».

8.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ ταυτίζεται πλήρως θεματικά με τις προτάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σας καλεί να εντάξετε στις προτεραιότητες σας την επίλυση αυτής της οφθαλμοφανέστατης χρόνιας αδικίας στα πλαίσια της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης και να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο ομαλής μετάπτωσης από το παλαιό στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης σας καλεί να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες με νομοθετική πρωτοβουλία διευθετώντας το στα πλαίσια της δικαιοσύνης και της ισονομίας με επίκεντρο την βέλτιστη λύση προς όφελος του προσωπικού γνωρίζοντας ότι δεν πρέπει να διαιωνίζεται επ΄ αόριστον αυτή η διαχρονική αδικία που δεν επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

9.    Συναφώς προκειμένου να αποκατασταθούν και να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως «παλαιοί ασφαλισμένοι» οι στρατιωτικοί όλων των κατηγοριών  και προελεύσεων που κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 01-07-1990 έως 31-12-1992 προτείνονται να ενταχθούν σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι εξής τροποποιήσεις:

     α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 καταργείται.

     β. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010 αναδιατυπώνονται ως εξής:

 «2. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος αυξάνονται σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως ακολούθως:

- το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

- το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

- το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

- το έτος 2014, απαιτούνται 29 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

- το έτος 2015, απαιτούνται 30 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

- το έτος 2016, απαιτούνται 31 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

- το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

3. Για  όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2017 (συμπλήρωση 24 ½ ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ως προς τις κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 και 2, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ169/2007) και του άρθρου 1 του Ν.3029/2002.

Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2018 και μετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 01-01-1993 μέχρι 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με καταβολή εισφοράς για την αναγνώριση που υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία».

10. Εισηγητές θέματος: Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220 και Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος τηλ. 6974483724  Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ.

11. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Κουτσίδης Θεόδωρος τηλ. 6944055135.

 Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...