logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

            Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, μελετώντας όλα τα θέματα που άπτονται και σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού, παρακολουθεί τις εξελίξεις, παρεμβαίνοντας με προτάσεις για την ανάδειξη – ενημέρωση  όλων των εμπλεκομένων φορέων.

           Από το 2010 οι Ένοπλες δυνάμεις στάθηκαν αρωγός στις προσπάθειες τις εκάστοτε πολιτικής κατάστασης για εξεύρεση λύσης στο μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην πατρίδα μας.

           Οι Ένοπλες Δυνάμεις επωμίστηκαν όλες τις κάθετες περικοπές που έγιναν σε μισθούς και δώρα, και όλες τις νέες συνταξιοδοτικές αλλαγές που επέφεραν επιπλέον χρόνια εργασίας σε μεγάλο ποσοστό του Στρατιωτικού προσωπικού.

           Αποκορύφωμα των παραπάνω συνταξιοδοτικών αλλαγών ήταν μια συνάρτηση άρθρων των νόμων 3865/2010, 4336/2015, 4387/2016, 4670/20 οι οποίοι έφεραν μεγάλες ανατροπές στις Ένοπλες Δυνάμεις,  ενώ ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα η τροποποίηση από πλευράς ΥΠΕΘΑ των νόμων περί καταστάσεων Στρατιωτικών ώστε να ανταποκρίνονται στις  προαναφερόμενες συνταξιοδοτικές αλλαγές.

           Ειδικότερα, σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους, για την  συνταξιοδότηση μετά το έτος 2015, απαιτούνται 40 χρόνια υπηρεσίας η το 60ο έτος της ηλικίας του στρατιωτικού προσωπικού.

           Εξάλλου για να επιτευχθεί η καταβολή από τον ΕΦΚΑ της κατώτατης πλήρους σύνταξης, απαιτούνται 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας ή κάλυψη του 60 έτους της ηλικίας του εργαζομένου, σε αντιδιαστολή  με τα 35 έτη που  ίσχυαν πριν την δημοσίευση των παραπάνω νόμων. Έχουμε αναφερθεί πολλάκις στην περίπτωση συναδέλφων που λόγων των νόμων του ΥΠΕΘΑ που προβλέπουν όρια ηλικίας, αδυνατούν να πετύχουν την συμπλήρωση των 40 συντάξιμων ετών αρά και την καταβολή σε αυτούς της κατώτατης πλήρους σύνταξης του ΕΦΚΑ, το οποίο και οδηγεί σε κοινωνική αδικία. 

            Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας, στο παρελθόν, το ειδικό καθεστώς εργασίας του προσωπικού των Ε.Δ. και των Σ.Α καθιέρωσε την δυνατότητα αναγνώρισης πέντε (5) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο διπλάσιο, με την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Διέφυγε της πρόβλεψης ότι ειδικότητες (γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό κλπ.) λόγω της φύσης της εργασίας τους δεν δύναται να υπηρετήσουν σε Μονάδες που καλύπτουν την παράμετρο για την αναγνώριση της πενταετίας. Για την θεραπεία της εκκρεμότητας αυτής προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 (ΦΕΚ Ά 210) ως εξής:

«Λογίζονται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας , ως πέντε έτη (5), που διανύθηκε σε μονάδες ανεξαρτήτου γεωγραφικού προσδιορισμού και στην περίπτωση που το στέλεχος εκτελούσε καθήκοντα της ειδικότητας του

             Σε συνάρτηση με την παραπάνω τροποποίηση προτείνεται η αναγνώριση των πέντε χρόνων στο διπλάσιο στα 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας αντί των 25 ετών , για όσους αποστρατεύει η Υπηρεσία πριν την συμπλήρωση των απαιτούμενων 25 ετών και μέχρι την εναρμόνιση των σχετικών νόμων που έχουμε αναφέρει ανωτέρω,  που αναφέρονται στα άρθρα 40,41 του ΠΔ 169/2007, για τον λόγο ότι χιλιάδες Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΠΟΠ, οι οποίοι έχουν καταταγεί σε ηλικία μετά τα 25 ηλικιακά έτη, τους στερείτε το δικαίωμα αναγνώρισης των πέντε ετών στο διπλάσιο. Αυτό συμβαίνει διότι η υπηρεσία τους αποστρατεύει αυτεπάγγελτα λόγο καταλήψεως των ηλικιακών ορίων στα 50 τους χρόνια και χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, και όσοι  έχουν καταβάλει τις νόμιμες εισφορές για την αναγνώριση των πέντε ετών στο διπλάσιο θα χάσουν τις εισφορές που θα  έχουν καταβάλει.

            Για τον ίδιο πιο πάνω λόγο θα πρέπει να εφαρμοστεί και για την αναγνώριση των εξαμήνων που αφορούν ειδικές δυνάμεις - επικίνδυνης εργασίας (πτωτικά, καταδυτικά, εξουδετέρωσης ναρκών κλπ).

            Υπενθυμίζουμε ότι από την στιγμή που από τον ασφαλιστικό νόμο προβλέπεται η συμπλήρωση τουλάχιστον 40 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, για την καταβολή πλήρους συντάξεως, απαιτείται η ΡΗΤΗ διατύπωση ότι κανείς στρατιωτικός δεν αποστρατεύεται πριν την συμπλήρωση των απαιτούμενων 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας, εκτός από αυτούς που υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας.

            Η ΠΟΜΕΝΣ θα τονίσει για ακόμη μία φορά, ότι σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει την αποστρατεία συναδέλφων στα πλαίσια των τακτικών ή εκτάκτων κρίσεων, είτε λόγω κάλυψης ηλικιακού ορίου, κάτω των 60 ετών που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, θα πρέπει να καταβάλει, η Υπηρεσία, τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου για το υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας ή το 60 έτος της ηλικίας. Για αυτό  άμεση κατάργηση κάθε ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης πέραν του εκ του νόμου ορίου του 60ου έτους της ηλικίας .              

             Εισηγητές θέματος, Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΦΚΑ, Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου τηλ. 6983502512, Ιωάννης Σπαράγγης τηλ. 6906040436.

                                                                                                                       Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...