logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

    Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

    1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., επανέρχεται στο θέμα της αναγνώρισης πλασματικών ετών https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/957-eksagora-trietias-i-protasi-tis-pomens, της εξαγοράς τριετίας του Ν.3865/2010, το οποίο είναι μείζονος σημασίας και αφορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθόσον:

        α. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του (β) σχετικού «Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διατάξεις, συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά ενάμισι (1 ½) επιπλέον έτος. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τρία (3) επιπλέον έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2013, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τεσσεράμισι (4 ½) επιπλέον έτη και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2014, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά έξι (6) επιπλέον έτη».

       β. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του (β) σχετικού «Ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας».

      γ. Σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 15 του (γ) σχετικού  «Ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των υπαλλήλων − λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς».

2. Με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας οι καταβαλλόμενες εισφορές ανέρχονται σε ποσοστό 20% επί των συντάξιμων αποδοχών και το μείζον ζήτημα που ανακύπτει είναι το ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί που κυμαίνεται από 10-15 χιλιάδες Ευρώ περίπου, το οποίο είναι αδύνατο και ανέφικτο να καταβληθεί από την συντριπτική πλειοψηφία των συνάδελφων.

3. Κατόπιν των παραπάνω η Ομοσπονδία προτείνει:

    α. Την αναπροσαρμογή του ποσού στο 6,67% των απαιτούμενων εισφορών, αντί του 20%. Υπενθυμίζεται ότι αυτή η πρόταση έχει υποβληθεί από τον ΓΕΕΘΑ προς το ΥΠΕΘΑ με το (δ) σχετικό και ταυτιζόμαστε πλήρως θεματικά.

    β. Την δυνατότητα καταβολής των απαιτούμενων εισφορών από τα ε.ε. στελέχη έναντι του ποσού 6,67% η οποία να υπολογίζεται με τις εισφορές που λάμβανε κατά το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

4. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., σας καλεί να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες – τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την διευθέτηση του θέματος πιστεύοντας ακράδαντα ότι έτσι προάγεται το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία αδιαμφισβήτητα μη φειδόμενου κόπου και χρόνου, υπερβαίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους.

5. Εισηγητής θέματος: Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος τηλ. 6974483724 Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Νομικών και Οικονομικών Θεμάτων: Σμήναρχος Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, τηλ. 6983502512.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

Επγός (ΥΔΚ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τχης (ΠΖ)

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...