logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, μετά από ενημέρωση που έλαβε από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ), έγινε αποδέκτης έντονου προβληματισμού από μεγάλο αριθμό συναδέλφων, όσον αφορά τη συμπλήρωση 40 συντάξιμων ετών προς απόληψη συντάξεως με την παροχή της §4 του άρθρου 22 του (α) σχετικού.

2. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 20 του (α) σχετικού, αυξάνονται, σταδιακά, τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά, (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-01-2011 και μετά, 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Η σταδιακή αύξηση των ετών όμως σταματά στα στελέχη που συμπληρώνουν 24½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας έως τις 31/12/2014 δηλαδή τους καταταγέντες έως τις 30/06/1990.

3. Με το άρθρο 22 §4 του (α) σχετικού, ο νομοθέτης έρχεται να επεκτείνει τη σταδιακή αυτή κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης, δίνοντας το δικαίωμα σε όποιον έχει καταταγεί μέχρι την 31/12/1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1/1/2015 και μετά, να μπορεί να εξαγοράζει 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του  ΠΔ 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση (δεσμευτικών πλέον για πλήρη σύνταξη), 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

4. Με την έναρξη ισχύος όμως του (γ) σχετικού και στο άρθρο 15 καθορίζεται ότι για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Συνεπώς για να αναγνωριστεί η προαναφερόμενη τριετία το στέλεχος θα πρέπει να καταβάλει εισφορές που αντιστοιχούν στο 20% των συντάξιμων αποδοχών του. Δηλαδή θα πρέπει να καταβληθούν ποσά που κυμαίνονται περίπου σε €13.000!

5. Είναι ευκόλως αντιληπτό ότι τέτοιου μεγέθους ποσά είναι απαγορευτικά για τους συναδέλφους και μάλιστα στις μέρες μας, μετά τις σημαντικές μειώσεις των μισθών που σε καμία περίπτωση δεν έχουν επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα. Είναι επίσης γνωστό πως η συνταξιοδότηση των στελεχών των Ε.Δ επέρχεται στην συντριπτική πλειοψηφία υποχρεωτικά με την διαδικασία των κρίσεων των στελεχών, αλλά και με νομοθετημένα ανώτατα όρια ηλικίας.

   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6. Με τα δεδομένα αυτά είναι σαφές ότι ανατρέπεται εντελώς το σκεπτικό και ο σκοπός του νομοθέτη της τριετίας, αφού η χρήση της είναι απαγορευτική. Απόδειξη ότι κανείς δεν έχει προχωρήσει στην αναγνώριση με τόσο υψηλό κόστος.

7. Η ΠΟΜΕΝΣ προτείνει την τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4387/2016 έτσι ώστε η τριετία του άρθρου 22 §4 του Ν.3865/2010 να εξαιρεθεί και να εξαγοράζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η πενταετία υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας (μάχιμη πενταετία). Δηλαδή να μπορεί το κάθε στέλεχος να εξαγοράζει, όσα έτη επιθυμεί (από τα 3) καταβάλλοντας εισφορές με ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών, της περιόδου που επιθυμεί και με τα οικονομικά δεδομένα που αντιστοιχούσαν τότε.

8. Παρακαλούμε για την εξέταση του εν λόγω ζητήματος, το οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην δημιουργία προϋποθέσεων για πλήρη συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τα στελέχη των Ε.Δ, με οικονομικά ρεαλιστικές απαιτήσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                               Ο Πρόεδρος

                     Ο Γενικός Γραμματέας

                          Δημήτριος Ρώτας

                              Επγός (ΥΔΚ)

                      Γεώργιος Θεοδώρου

                              Τχης (ΠΖ)

 

{aridoc engine="google" width="700" height="800"}images/documents/pomens/2020/ianouarios/22_1_2020/22-1-2020-____.pdf{/aridoc}

 

 

{aridoc engine="google" width="700" height="800"}images/documents/pomens/2020/ianouarios/22_1_2020/espeth_protasi_allagis_ypologismou_eksagoras_3_eton_eos1995.pdf{/aridoc}

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...