ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΕΘΑ ΑΝΥΕΘΑ ΚΑΙ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Loading...