Slider

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, έγινε αποδέκτρια έντονου προβληματισμού από μεγάλο αριθμό συναδέλφων μονίμων εξ Εθελοντών Μακράς Θητείας όλων των Κλάδων, που κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις τα έτη 1991 έως 1993.

 2. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 1848/1989 στο δεύτερο εδάφιο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του (γ) σχετικού και ισχύει, απονέμεται ο αποστρατευτικός βαθμός του Υπλγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σε Μόνιμους προελεύσεως εθελοντών και εθελοντριών Μακράς Θητείας που τίθενται σε αποστρατεία.

3. Με την παράγ. 23 του άρθρου 10 του (γ) σχετικού, στο άρθρο 69 του ν.3883/2010, προστέθηκε παράγ. 4 ως εξής:

        «4. Για τους ανωτέρω μονιμοποιούμενους εθελοντές μακράς θητείας δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας του Ν.Δ. 445/1974 και κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, κατά τα οριζόμενα για τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και τριάντα (30) ετών από την κατάταξή τους.».

4. Πλέον των παραπάνω, για την προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των Ε.Δ, είναι αναγκαία η συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, υποχρέωση που θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στα στελέχη λόγω της υποχρεωτικής μετακίνησής πολλών εξ αυτών σε διαφορετική φρουρά από αυτή που υπηρετούν αν και ευρισκόμενοι πια στο τέλος της σταδιοδρομίας τους . Επιπρόσθετα οι σειρές 91-93 προάγονται εντός των επόμενων τριών (3) ετών, στον βαθμό του Ανθλγου και των αντιστοίχων.

5. Με την παρ 5 του άρθρου 11 του ν. 4609/2019 εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας που κατατάχθηκαν τα έτη 1985 έως και 1990, συμπεραίνοντας ότι ο χρόνος διοίκησης είναι ένα τυπικό προσόν για προαγωγή καθώς οι συνάδελφοι που προέρχονται από τον θεσμό των ΕΜΘ είναι καταξιωμένα στελέχη τα οποία προσλήφθηκαν με συγκεκριμένες ειδικότητες και βάση αυτών πραγματοποιούνται και οι μεταθέσεις τους μέχρι και σήμερα.   

6. Οι καταταγέντες τα έτη 1991 έως 1993 με την πλειοψηφία αυτών να έχουν τέκνα που φοιτούν σε Λύκεια, - ΑΕΙ και η υποχρέωση συμπλήρωσης του απαραίτητου χρόνου διοίκησης στον βαθμό του Ανθυπασπιστή θα αναγκάσει την υπηρεσία να μεταθέσει πολύ μεγάλο αριθμό στελεχών, επιφέροντας αναστάτωση και οικονομικό κόστος στα στελέχη, τις οικογένειές τους, αλλά και στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ, για ένα τυπικό προσόν όπως διαφαίνεται από τα προαναφερόμενα στη παράγραφο 5.

7. Συναφώς κατόπιν των παραπάνω προς όφελος τόσο της υπηρεσίας όσο και των στελεχών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ προτείνει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση συμπλήρωσης του απαραίτητου χρόνου διοίκησης στον βαθμό του Ανθυπασπιστή οι καταταγέντες τα έτη 1991 έως 1993, όπως ακριβώς συνέβη και με τους συναδέλφους της ίδιας προελεύσεως καταταγέντες τα έτη 1985 έως και 1990 κατ εφαρμογή της παρ 5 του άρθρου 11 του ν. 4609/2019.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

8. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως  έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, καταθέτοντας προτάσεις για την εξεύρεση των αποδοτικότερων λύσεων στα προβλήματα των στρατιωτικών όλων των κατηγοριών, τα οποία δεν επιφέρουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

9. Εισηγητής θέματος: Γραμματέας Μονίμων εξ ΕΜΘ Παναγιώτης Τζανετόπουλος τηλ. 6931580688 και Τομεάρχης θεμάτων Μονίμων εξ Ε.Μ.Θ: Ανθστής (ΕΜ) Σπαράγγης Ιωάννης τηλ. 6906040436.

10. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ 6944055135

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

Loading...

ΣΚΟΠΟΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ιδρύθηκε το 2017 αποτελώντας τον θεσμικό εκπρόσωπο των εν ενεργεία σταρτιωτικών. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η προστασία, διαφύλαξη, προαγωγή των συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε στρατιωτικού καθώς και η συμβολή για ποιοτική-ποσοτική αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΟΡΑΜΑ

Όραμα της Ομοσπονδίας είναι να αποτελεί καθημερινά τον συνεργάτη και το στήριγμα όλων των εν ενργεία στελεχών, ανεξαρτήτου βαθμού και προέλευσης. Ζητούμενο για την Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. είναι να αποτελεί σημείο αναφοράς, στην μακρά υπηρεσιακή πορεία των μονίμων στελεχών μέσα από τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος είναι η επίλυση προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών, για την βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. δρα ως μια κοινή συνισταμένη, σαν μια οικογένεια, στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Η ανταλλαγή απόψεων και η παρακολούθηση των εξελίξεων αποτελεί ζητούμενο για την Ομοσπονδία.

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμός ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνεται μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνονας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email:

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ