logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

Μετά την δημοσίευση των στοιχείων που ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Φύλων (EIGE) για το έτος 2021, τα στοιχεία για την Ελλάδα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι ο μοναδικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το έργο της είναι αποκλειστικά η Ισότητα των Φύλων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) η Ελλάδα τοποθετήθηκε για ακόμη μία χρονιά στην τελευταία θέση κατάταξης βαθμολογώντας την, με 52,5 %. Η Σουηδία με 83,9% και η Δανία με ποσοστό 77,8% είχαν τις κορυφαίες επιδόσεις στον φετινό δείκτη ισότητας των φύλων και ακολουθούν οι Σκανδιναβικές χώρες, η Ολλανδία με ποσοστό 75,9%, η Γαλλία με ποσοστό 75,5%. και η Φιλανδία με 75,3%. Η Σλοβενία ήταν η μόνη χώρα που μειώθηκε η βαθμολογία της για την ισότητα των φύλων με 67,6% ενώ το Λουξεμβούργο με 72,4%, η Λιθουανία με 58,4% και οι Κάτω Χώρες σημείωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογική άνοδο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η χώρα μας καταλαμβάνει ακόμη μία χρονιά την τελευταία θέση από την πλευρά της προόδου στους τομείς ισότητας ενώ η βαθμολογία του Δείκτη Ισότητας των Φύλων για την Ε.Ε είναι 68%. Αυτό είναι μια βελτίωση μόλις 0,6 μονάδες από το 2020 και μόλις 4,9 μονάδες συνολικά από το 2010. Ακόμη και αυτή η ελάχιστη πρόοδος στο φύλο, η ισότητα απειλείται παρόλα αυτά από τις επιπτώσεις της Πανδημίας Covid 19. Από το 2010 η βαθμολογία της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 3,9 μονάδες και από το 2018 αυξήθηκε κατά 0,3 μονάδες, ενώ η τελευταία θέση της στην κατάταξη των χωρών είναι η ίδια από το 2010. Οι ανισότητες των φύλων στην Ελλάδα εστιάζονται στους εξής τομείς: Υγεία: 84,3%, Εργασία: 65,3%, Δύναμη: 27%, Χρόνος 44,7%, Γνώση: 54,9% και Χρήματα 73,7% και στη Βία που δεν υπάρχουν δεδομένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο ο Δείκτης περιλαμβάνει μια ξεχωριστή ενότητα που σχετίζεται με την έμφυλη βία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη – μέλη δεν έχουν εναρμονίσει τη μεθοδολογία με την οποία υπολογίζουν την σοβαρότητα και την έκταση του φαινομένου και γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχουν ενιαία αριθμητικά δεδομένα στην αναφορά του EIGE. Παρόλα αυτά η εναρμόνιση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 και τα συγκρίσιμα στοιχεία να συμπεριληφθούν στον Δείκτη του 2024.

Παραθέτουμε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που μπορείτε να δείτε τους πίνακες της μελέτης: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/EL

           Δεν είναι, μόνο ο Δείκτης του EIGE που ανέδειξε, τη τελευταία βδομάδα, το δρόμο που έχουμε ακόμα να κάνουμε για την επίτευξη της Ισότητας . Ο Δείκτης #SHEcurity εκδόθηκε  για πρώτη φορά και έδωσε μια ολοκληρωμένη επισκόπηση για την απόσταση που πρέπει να διανύσουμε, ως χώρα , όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην Ειρήνη και την Ασφάλεια. Πραγματοποιήθηκε με βάση δεδομένα που συλλέχθηκαν από κοινού, από την Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον οργανισμό UN Women και το ΝΑΤΟ.

        Ο Δείκτης #SHEcurity παρακολουθεί το ρυθμό και την πρόοδο της συμμέτοχης των γυναικών  σε όλα τα επίπεδα της εξωτερική πολιτική και της πολιτική ασφάλειας. Επίσης, παρακολουθεί τα δεδομένα χωρών της Ε.Ε, των κρατών μελών του G20 όπως και των χωρών που έχουν δεσμευτεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης τους, για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Στην Ελλάδα, το Μάιο του 2021 έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, όπου αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης και στην ενίσχυση της συνοχής στις δημόσιες πολιτικές.

       Φέτος, ο Δείκτης #SHEcurity αναλύει τομείς όπως η πολιτική,  η διπλωματία, ο στρατός, η αστυνομία, οι διεθνείς αποστολές. Συμπερασματικά,  ο φετινός δείκτης προσδιορίζει ότι η διεθνής κοινότητα απέχει πολύ από το να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για την ισότητα των φύλων.

        Συγκεκριμένα για τον τομέα του Στρατού, ο Δείκτης εμφανίζει τον χαμηλότερο μέσο όρο γυναικείας εκπροσώπησης με  11,4% το 2020 και 155 εκτιμώμενα χρόνια να απομένουν μέχρι την ισοτιμία. Ωστόσο, η έλλειψη των δεδομένων, καθώς για πολλές χώρες τα στοιχεία του στρατιωτικού προσωπικού θεωρούνται απόρρητα, καθιστά τις εκτιμήσεις κάπως αναξιόπιστες.

       Με δεδομένο τα παραπάνω ανησυχητικά αποτελέσματα απέχουμε από την ουσιαστική ισότητα ως κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο απέχουμε  στον τομέα  της άμυνας και της ασφάλειας, για αυτό το λόγο χρειάζονται εντατικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης οριζόντια σε όλες τις δημόσιες πολιτικές.

        Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  ως υπεύθυνος φορέας για την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας μας, θα πρέπει να επενδύσει πολύ περισσότερο στην ισότητα των φύλων, προκειμένου να βελτιώσει τους δείκτες γυναικείας συμμετοχικότητας έτσι ώστε να μειώσει τον εκτιμώμενο χρόνο προς την πλήρη  ισοτιμία των στελεχών της.

 

Για την Γραμματεία Ισότητας Φύλων

 

                                       Κιουρτσίδου Αικατερίνη                 Σησιού Μαρία                  Ελευθερία Τζιωρτζιώτη                               

 Γραμματέας                              Τομεάρχισσα                        Τομεάρχισσα

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...