logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

ΘΕΜΑ:  Μοριοδότηση Στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ., μετά από το (γ) σχετικό αναδεικνύει το θέμα Μοριοδότησης Στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α), εντός του νομού Αιτωλοακαρνανίας (στην Μονάδα Υποστήριξης FOB AKTIOΥ και στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου)
  1.  Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) εκφράζει την δυσαρέσκεια του συνόλου των στρατιωτικών, που υπηρετούν  σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α), εντός του νομού Αιτωλοακαρνανίας, σχετικά με την μοριοδότησή τους. Μετά από μελέτη των στοιχείων που μας έγιναν γνωστά διαπιστώθηκαν καταφανέστατες αδικίες σε βάρος των στελεχών που υπηρετούν στην Μονάδα Υποστήριξης FOB AKTION και στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου.
  1.  Συγκεκριμένα για τα στελέχη του Ακτίου εφαρμόστηκε μείωση των μορίων τους στο κριτήριο 11, Βαρύτητα Μονάδας, μετά από κάθε οργανωτική μεταβολή που υπέστη η Μονάδα τα τελευταία χρόνια (Σεπτέμβριος 2015 από 131ΣΜ σε Α/Απ Ακτίου και Ιούλιος 2018 σε Μ.Υ FOB AKTIOΥ). Το εν λόγω όμως κριτήριο αναφέρεται στην επιχειρησιακή Βαρύτητα Μονάδας η οποία σύμφωνα με το έργο και την αποστολή της παραμένει το ίδιο. Το εξής επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με σχετική, και από τον τέως ΥΕΘΑ κ. Αποστολάκη Ευάγγελο, ο οποίος στην συγκεκριμένη απάντηση αναφέρει: «Οι δύο (2) οργανωτικές μεταβολές που υπέστη η Μονάδα του Ακτίου δεν έχουν ως σκοπό την υποβάθμιση των δραστηριοτήτων του Α/Δ......».
  1.  Σε ότι αφορά το στρατιωτικό Α/Δ του Αγρινίου επισημαίνουν ότι από την στιγμή που μετονομάστηκε σε Κλιμάκιο Φύλαξης, αρχικά υπάγονταν στην Μονάδα του Ακτίου και από τον Ιούλιο 2018 στην Μονάδα του Αράξου, τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτό μοριοδοτούνται διαφορετικά από την Μονάδα υπαγωγής τους δημιουργώντας παράπονα για άνιση μεταχείριση.

     

  1.  Διαφαίνεται λοιπόν ότι τα στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες της Π.Α στον νομό της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αδικηθεί (κατόπιν πιθανής αβλεψίας των χειριστών του θέματος), ενώ πληθαίνουν συνεχώς τα παράπονα από την υπόψη παραμετροποίηση των μορίων, μερικά εκ των οποίων είναι τα εξής:

       α. Πως είναι δυνατόν στελέχη της ΜΥ FOB AKTIOΥ (Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, Πυροσβέστες, Ηλεκτρολόγοι) που εμπλέκονται με την εξυπηρέτηση - υποστήριξη των πτήσεων (στρατιωτικών και πολιτικών), να λαμβάνουν πολύ λιγότερα μόρια από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες χωρίς ή με πολύ μικρότερο πτητικό έργο (π.χ. Σμηναρχίες, ΚΕΔΑ, ΜΣΕΠ); Σημειώνεται ότι το πτητικό έργο που υποστηρίζει το Α/Δ Ακτίου είναι ίσο ή ξεπερνάει σε μερικές περιπτώσεις το αντίστοιχο σε Πτέρυγες Μάχης.

       β. Πως είναι δυνατόν στελέχη της ΜΥ FOB AKTIOΥ που εμπλέκονται με την φρούρηση της Μονάδας (Αμύνης) να λαμβάνουν πολύ λιγότερα μόρια από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες μικρότερης έκτασης και με λιγότερους διαβαθμισμένους χώρους (π.χ. ΚΕΠ, ΜΣΕΠ, ΣΑ, Α/Απ); Σημειώνεται ότι στο Άκτιο υφίσταται φύλαξη Νατοϊκών χώρων (λόγω FOB) και επιπλέον υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα, λόγω σύμβασης με την Fraport Greece που διαχειρίζεται τον πολιτικό αερολιμένα.

       γ. Πως είναι δυνατόν στελέχη της ΜΥ FOB AKTIOΥ που εμπλέκονται με την τεχνική υποστήριξη (Ηλεκτρολόγοι, Μεταφορικοί, Εγκαταστάσεων, Τ-Η κλπ.) να λαμβάνουν λιγότερα μόρια από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες που δεν είναι καν αεροδρόμια ή το έργο τους στους αντίστοιχους τομείς συντήρησης είναι μικρότερο (Σ.Μ, Α/Απ, ΚΕΔΑ, ΜΣΕΠ, ΣΑ); Σημειώνεται ότι στο Άκτιο το συγκεκριμένο κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης δεν έχει μειωθεί από την εποχή που η Μονάδα ήταν Σμηναρχία Μάχης και συνεπώς είναι άδικη η κάθετη μείωση της μοριοδότησης μόνο και μόνο επειδή πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην ονομασία της.

       δ. Με ποιο σκεπτικό τα στελέχη που υπηρετούν στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου να θεωρούνται διαφορετικά από τους συναδέλφους τους που υπηρετούν στην Μονάδα υπαγωγής του Κλιμακίου; Δηλαδή αφού το Κλιμάκιο του Αγρινίου ανήκει, την παρούσα στιγμή, στην 116ΠΜ θα πρέπει τα στελέχη του να μοριοδοτούνται όπως όλοι οι υπηρετούντες της Πτέρυγας.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1.  Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθούν αδικίες στην μοριοδότηση των στρατιωτικών που προαναφέρθηκαν προτείνουμε την τροποποίηση της παραμετροποίησης κριτηρίων μοριοδότητησης για τα στελέχη της Π.Α λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κάτωθι:

        α. Εφόσον οι οργανωτικές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου δεν έχουν ως σκοπό την υποβάθμιση των δραστηριοτήτων του, θα ήταν δίκαιη η μοριοδότηση των στελεχών που υπηρετούν σε αυτό με βάση την κατηγορία που ανήκουν οι Σμηναρχίες Μάχης ή τα Αεροπορικά Αποσπάσματα, αναλόγως βέβαια και την κάθε ειδικότητα.

        β. Δεδομένο ότι το Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου δεν αποτελεί ξεχωριστή Μονάδα, αλλά κομμάτι της 116ΠΜ, θα ήταν δίκαιη η μοριοδότηση των στελεχών που υπηρετούν σε αυτό με βάση την κατηγορία που ανήκει η Πτέρυγα. Εάν βέβαια υπάρχουν τεκμηριωμένες απόψεις ότι θα πρέπει να υπάρχει εσωτερικός διαχωρισμός μοριοδότησηςτων στελεχών της Πτέρυγας, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή κάποιου συντελεστή, όπως άλλωστε συμβαίνει ήδη σε κάποιες περιπτώσεις.

  1.  Ευελπιστούμε, στην εξέταση του θέματος και στην ανάληψη εκ μέρους σας ενδεδειγμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών.

  

  1.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Ταγματάρχης (ΠΖ) Παπαθανασίου Γεώργιος , τηλ. 6937023598.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...