logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Σας γνωρίζουμε ότι, σε συνέχεια του (ι) σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β), ήλθε σε γνώση μας η (θ) όμοια διαταγή του ΓΕΣ, προς εκκίνηση σχετικής διαδικασίας επανασύνταξης των γνωματεύσεων της οικείας ΑΣΥΕ για μερίδα στελεχών του ΓΕΣ, συμφώνως (η) σχετικού, και σύμφωνα πάντως με τις προβλέψεις του (στ) όμοιου, όπως αυτό τροποποίησε το (α) σχετικό, κατά το μέρος που αφορά τις κατά νόμο συνεργαζόμενες αρμόδιες Επιτροπές και Συμβούλια για την παραγωγή διοικητικής πράξης η οποία θα υπαγάγει στελέχη των ΕΔ σε Ειδική Κατάσταση, ή θα θέτει αυτά ύστερα από ακολουθία διοικητικών ενεργειών σε αποστρατεία.
  1. Με το (ζ) όμοιο, παρασχέθηκαν οδηγίες / διευκρινήσεις επί της σκοπιμότητας και του περιεχομένου της τροποποιούμενης διάταξης του (α) σχετικού, από το αρμόδιο ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ (υπαγωγής τέως ΑΝΥΕΘΑ κ. Πάνου Ρήγα).
  1. Τεχνηέντως παρουσιάζεται ως ευνοϊκή η νέα ρύθμιση, αφού ορίζει πως το εκάστοτε στέλεχος θα καλείται να αποφασίσει ΤΟ ΙΔΙΟ εάν εξαιτίας τις ανίατης πάθησής του επιθυμεί να  μεταπέσει σε καθεστώς «Ειδικής Κατάστασης» (Υπηρεσίας Γραφείου / Ελαφρός Υπηρεσίας /  Υπηρεσίας Ξηράς / Υπηρεσίας Εδάφους). Παραλείπει όμως να αναφέρει ότι αν δεν απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών τότε αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα!
  1. Ποιο λοιπόν το ευεργέτημα για το στέλεχος, όταν η εκκίνηση της διοικητικής διαδικασίας ενδεχομένως να προσπαθεί σκοπίμως να οδηγήσει στο προαναφερθέν αποτέλεσμα; Ακόμα όμως κι αν το στέλεχος αποδεχθεί με υποβολή αίτησης την υπαγωγή του στις καταστάσεις 14-16 του (α) σχετικού, δεν σημαίνει πως το αίτημα του θα γίνει αποδεκτό. Καθώς, ναι μεν το αρμόδιο κατά κλάδο Ανώτατο Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αποδεχθεί την αίτηση ως έγγραφο, δεν είναι όμως αντίστοιχα και δεσμευμένο να αποδεχθεί και το περιεχόμενό της, αφού δύναται να διαμορφώσει διάφορη βούληση.

    5. Ειδικότερα, στο άρθρο 14 του (α) σχετικού, οι παράγραφοι 6 & 7 προβλέπουν περαιτέρω διευρυμένες εξουσίες για τα Ανώτατα Συμβούλια (κατά αντιστοιχία ισχύει και για τα άρθρα 15 & 16), αναφέρουν δε τα κάτωθι: «6. Το Συμβούλιον, λαμβάνον υπ` όψιν τας ανάγκας της Υπηρεσίας, αποφαίνεται εάν ο αξιωματικός πρέπει να εξακολουθήση να παραμείνη εις το Στράτευμα και να εκτελή υπηρεσίαν γραφείου, οπότε ούτος, τίθεται εις την κατάστασιν ταύτην διά Βασιλικού Διατάγματος. 7. Εάν το Συμβούλιον αποφανθή ότι δεν υπάρχουν υπηρεσιακαί ανάγκαι διά την παραμονήν του αξιωματικού εις το Στράτευμα, ούτος αποστρατεύεται, εάν έχη συμπληρώσει δεκαπενταετή συντάξιμον υπηρεσίαν, άλλως άμα τη συμπληρώσει ταύτης.».

    6. Συνεπώς, παρέχεται στην Διοίκηση (Συμβούλιο) ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας να αποφασίσει διαφορετικά ως προς την δηλωμένη επιθυμία παραμονής του στελέχους στο Σώμα που υπηρετούσε. Οι «υπηρεσιακές ανάγκες», δημιουργούν μια νεφελώδη κατάσταση η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά βούληση από το Συμβούλιο, έστω κι αν «τύποις» στηριχθεί σε κάποια προηγούμενη απόφασή του η οποία θα ορίζει ποιες είναι αυτές οι ανάγκες. Η δε μόνη νομική δέσμευση που αντιμετωπίζει είναι η υποχρέωση διατήρησης του στελέχους σε 15ετή υπηρεσία, ώστε με την συμπλήρωση της να θεμελιώσει δικαίωμα Εθνικής Σύνταξης. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Σύνταξη για υπηρεσία δεκαπέντε (15) ετών  είναι μειωμένη και της τάξεως των 345,6 ευρώ! Με ότι αυτό συνεπάγεται για τον βιοπορισμό του στελέχους και της οικογένειάς του. Τα δε σχετικά (β), (γ), (δ) & (ε) επεκτείνουν τις παραπάνω προβλέψεις στο σύνολο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

    7.  Προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό η επιλογή του χρόνου (Αύγουστος εν μέσω κανονικών αδειών) κοινοποίησης των γνωματεύσεων της ΑΣΥΕ και η συνακόλουθη αναζήτηση των στελεχών θέματος, προκειμένου τα τελευταία να λάβουν γνώση ενυπόγραφα αλλά και να υποβάλουν την αίτηση επιθυμίας μετάπτωσής τους σε καθεστώς Ειδικής Καταστάσεως, εντός μάλιστα της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που προβλέπει ο νόμος, με κίνδυνο εάν δεν το πράξουν έγκαιρα να ερμηνευθεί η αδράνεια αυτή ως δηλωμένη ιδία βούληση επιθυμίας θέσεως σε αποστρατεία! 

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1.  Η Ομοσπονδία μας καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία σε διάλογο, προκειμένου να αντικατασταθεί αυτή η κακή νομοθετική διάταξη με αρτιότερη. Δεν μπορεί ένα κοινωνικό Κράτος δικαίου, - όπως θέλει να λέγεται η χώρα μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης -, να αντιμετωπίζει με τόση απαξία τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία κάποια στιγμή στην ζωή τους μπορεί να νοσήσουν από ανίατη πάθηση ή ακόμα και να τύχουν κάποιου ατυχήματος κατά την Υπηρεσία. Η αναντιστοιχία του λειτουργήματος τους ως προς τις αναμενόμενες πρόνοιες της Πολιτείας απέναντί τους είναι πρόδηλη στο θέμα αναφοράς.
  1.  Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Νομικών Θεμάτων: Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Λέντζιος ΠΝ, τηλ. 6958471300.
  1.  Χειριστές θέματος:

         Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Ταγματάρχης (ΠΖ) Παπαθανασίου Γεώργιος, τηλ. 6937023598.

         Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

 

 

{aridoc engine="google" width="700" height="800"}images/documents/pomens/2019/avgoustos/09_08_2019/stelexoi_ed_ypagomena_se_eidiki_katastasi.pdf{/aridoc}

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...