Slider

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), κατόπιν εισήγησης μέλους μας προέβηκε σε επιστάμενη μελέτη και επεξεργασία του σταδιοδρομικού καθεστώτος των Αξκών Ειδικών Καταστάσεων, το οποίο μάλιστα είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τις μισθολογικές αποδοχές.

  2. Η ΠΟΜΕΝΣ διαβλέποντας τα στελέχη των Ε.Δ. υπό το θεμελιακό υπόβαθρο της ίσης αντιμετώπισης, ανεξαρτήτως κατηγορίας-προέλευσης, κατατείνει στην τροποποίηση νομοθετικών διατάξεων της παρ. (ε) του άρθρου 23 του Ν. 3883/10.

   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, 

  1. Η Ομοσπονδία μας εξετάζοντας τη βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών Ειδικής Κατάστασης διαπίστωσε καταφανή αδικία στο ρυθμιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης των προερχομένων στελεχών από την κατηγορία των ΑΣΣΥ.

  2. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία Ειδικής Κατάστασης εντάσσονται στελέχη λόγω ανίατης ή δυσίατης παθήσης.

  3. Εντούτοις ο Ν.3883/2010 εισήγαγε διακρίσεις ανά κατηγορία, βάσει της υφιστάμενης μετάπτωσης και της ημεροχρονολογίας εισόδου στην Ειδική Κατάσταση, δίχως έλλογο υπόβαθρο.

  4. Εν τοις πράγμασι, κατά την είσοδο στην ανωτέρω κατηγορία:

      (α)  Δεν περιστάλθηκε επουδενί η βαθμολογική εξέλιξη των κατηγοριών ΕΠ.ΟΠ., ΕΜΘ και των Στελεχών του Ν.705/1977 και του Ν.Δ 445/74.

      (β)  Επήλθε εμφαινόμενος λελογισμένος περιορισμός εξέλιξης των Αξκών εξ ΑΣΕΙ (ΣΣΕ–ΣΝΔ–ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ), ο οποίος σε κάθε περίπτωση εξισορροπείται με την προαιρετική δυνατότητα φοίτησης του Αξκού στα σταδιοδρομικά σχολεία της ΣΔΙΕΠ και ΑΔΙΣΠΟ για την περαιτέρω βαθμολογική ανέλιξη, όπως της πλειονότητας των Αξκών της εν λόγω κατηγορίας.

      (γ)   Συντελέσθηκε πασίδηλα περιστολή της βαθμολογικής εξέλιξης και πλήρη αποφυγή δυνατότητας επιλογής φοίτησης σε σταδιοδρομικά σχολεία για ανατροπή της δυσμενούς εξελικτικής πορείας των Αξκών εξ ΑΣΣΥ (ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΤΥΑ-ΣΥΡ–ΣΙΔ).

  1. Επιπρόσθετα, συντελείται ανατροπή στην ιεραρχία του στρατεύματος, διότι στελέχη εντασσόμενα στις Ειδικές Καταστάσεις, πριν την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010, εξελίσσονται βαθμολογικά ομαλώς, ήτοι άνευ διοικητικών περιορισμών, με αποκορύφωμα νεότεροι υπό κατάταξη Αξκοί στις Ε.Δ., της ιδίας κατηγορίας και εντασσόμενοι στην Ειδική Κατάσταση πριν την ισχύ του Ν.3883/10, να υπερπηδούν αρχαιότερους Αξκούς με μοναδικά κριτήρια την ημεροχρονολογία εφαρμογής του σχετικού νόμου και την ημεροχρονολογία της διοικητικής πράξης ένταξης στην Ειδική Κατάσταση. Ως επί το πολύ, στην τυχαιότητα εμφάνισης της πάθησης έρχεται να προστεθεί η βίαιη διοικητική προσαρμογή η οποία αφαιρετικά καθίσταται ως επιπρόσθετη «ποινή» των συνακόλουθων υγειονομικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που καλείται να μετέλθει ο συνάδερφος με συνακόλουθη πρόωρη αποστρατεία λόγω των καθορισμένων ορίων ηλικίας ανά βαθμό.

  2. Εν τέλει, η ΠΟΜΕΝΣ ζητά την άμβλυνση και αποκατάσταση της ανωτέρω διοικητικής και κατ’ επέκταση οικονομικής δυσμένειας, με κατάργηση της παραγράφου ε του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 και επαναφορά της διαδικασίας των προαγωγών, των υπόψη στελεχών, στην πρότερη ισχύουσα κατάσταση.

  3. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία με γνώμονα την εργασιακή διασφάλιση των συμφερόντων των στελεχών των Ε.Δ.

  4. Ομάδα εργασίας:

     α.    Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης Αθανάσιος, τηλ. 6947293370, e-mail:

     β.    Χειριστές θέματος:

        (1)     Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών: Κουκουράβας Στέφανος 6983531360, e-mail:.

        (2)     Τομεάρχης Παραγωγικών Σχολών: Μητσάκος Νικόλαος 6974483724.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

Επγός (ΥΔΚ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Λγος (ΠΖ)

 

 

Loading...

ieramoni

Slider

Πείτε μας τον προβληματισμό σας

 εδώ

ή

στο Email:

Υπόδειξη Θεμάτων

ή αποστείλετε Email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη

Ενωμένοι πιο Δυνατοί!!!

Slider

Ενωμένοι πιο Δυνατοί!!!

Εάν επιθυμείς μπορείς να γίνεις μέλος

εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email:

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Slider
Slider