Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) ζητά με επιστολή της  να τροποποιηθεί η διαταγή του ΓΕΕΘΑ που αφορά στις σπουδαστικές άδειες των στελεχών και να περιλάβει στους δικαιούχους και τους σπουδαστές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

ΘΕΜΑ: Άδειες Στρατιωτικού προσωπικού

ΣΧΕΤ : α. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/31-8-16/

 ΦΕΚ 2808/Β/6-9-2016

           β. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 400/4/491450/Σ.371/31-1-17/

           ΦΕΚ 219/Β/31-1-2017

           Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  ως ο νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, έγινε αποδέκτης και σας γνωστοποιεί το θέμα που αφορά στην χορήγηση φοιτητικής άδειας στους εν ενεργεία στρατιωτικούς που φοιτούν στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.      

        

  1.  Σύμφωνα με το άρθρο 12 της (α) σχετικής Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (β) σχετική, καθορίζεται ότι:

      «1. Στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται φοιτητική άδεια διάρκειας έως δέκα (10) ημερών, ανά ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
                       α. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση πρώτου πτυχίου, πλέον των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας, από την εκπαιδευτική βαθμίδα, τις σπουδές της οποίας έχουν ήδη περατώσει.
                       β. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στα οποία η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή η φοίτηση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.»

  1. Από τα ως άνω αναφερόμενα στις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 12 καθοριζόμενα κριτήρια χορήγησης της φοιτητικής άδειας, παρόλο που καλύπτουν και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τουναντίον έχει εκδοθεί από το ΓΕΕΘΑ η ερμηνευτική διαταγή Φ.446/1/491458/Σ.375/12-1-17/ΓΕΕΘΑ/Β1 όπου στο Παράρτημα Β ΣΤ περίπτωση παράγραφος 13, εξαιρεί την χορήγηση της φοιτητικής άδειας σε όσους φοιτούν στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

           

  1.  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

      Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κατόπιν τούτου προτείνει, για την διόρθωση αυτής της δυσλειτουργίας και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών των Ε.Δ., την τροποποίηση της σχετικής διαταγής  του ΓΕΕΘΑ,  με την απαλοιφή της εξαίρεσης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου από την χορήγηση της φοιτητικής άδειας.  

                                                                     Μετά τιμής

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

Πείτε μας τον προβληματισμό σας

 εδώ

ή

στο Email:

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

Εάν επιθυμείς μπορείς να γίνεις μέλος

εδώ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email:

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Slider
Slider

Υπόδειξη Θεμάτων

ή αποστείλετε Email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

Slider
Slider

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Slider
Εγγραφείτε στο Newletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις απο την ΠΟΜΕΝΣ
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας.
Slider
Joomla Extensions