Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), ζητά την πιστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας εκ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αναφορικά με την μετάθεση στελέχους, ο οποίος εκτελεί χρέη Γενικού Γραμματέα στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) και παράλληλα τελεί σε κατάσταση προστασίας αμετάθετου ως ένας εκ των πέντε (5) προστατευμένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιου Σωματείου.
  1. Σε κάθε περίπτωση, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 30Γ του Ν. 1264/1982 «Έως πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου, με βαθμό μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, δεν μετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία τους πέραν των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας του σωματείου, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια ή αν κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής ή επιβολής αμετάκλητης καταστατικής πειθαρχικής ποινής».
  1. Περαιτέρω, σημειολογικά, ο παραπάνω εν ενεργεία στρατιωτικός επικαλέστηκε την ιδιότητα του συνδικαλιστικού στελέχους υπό το καθεστώς των ρητών διατάξεων του εν ισχύ νόμου, προκειμένου να μην τεθεί υπό μετάθεση άνευ αίτησής του από την Μονάδα που υπηρετεί.
  1. Ωστόσο, κατ’ επίκληση του γεγονότος ότι ο παραπάνω Αξιωματικός είχε συμμετάσχει τον Απρίλιο του 2018 στις προκηρύξεις μεταθέσεων για την νήσο Κύπρο, η Διοίκηση θεώρησε ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της Υπηρεσίας για μετάθεση σε οποιαδήποτε Μονάδα εσωτερικού. Εν πάση περιπτώσει, η δήλωση επιθυμίας μετάθεσης στη νήσο Κύπρο, είναι σαφές ότι βάση της κείμενης νομοθεσίας, δεν τροποποιεί το καθεστώς μεταθετικότητας προς οποιοδήποτε άλλο μέρος πλην της Κύπρου. Συνεπώς δεν έθεσε περαιτέρω τον εαυτό του σε καθεστώς μεταβολής-μεταθετικότητας.
  1. Επιπλέον, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.3883/2010 «…Η αλλαγή του τόπου προτίμησης λαμβάνεται υπόψη για τις τακτικές μεταθέσεις του αμέσως επόμενου της δήλωσης ημερολογιακού έτους» και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται επ’ ουδενί να λογιστεί ότι ο συγκεκριμένος Αξιωματικός μετέβαλε το ατομικό του καθεστώς ώστε να επέλθει εν τέλει μεταβολή στο σχεδιασμό μεταθέσεων έτους 2018.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

  1. Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι η αναφερόμενη ανωτέρω μετάθεση παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, απομειώνει τη θεσμική εκπροσώπηση των εν ενεργεία στρατιωτικών στον ευαίσθητο χώρο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πλήττει τη δυναμική εκπροσωπευτική δράση του συγκεκριμένου στελέχους, δημιουργεί κλίμα δυσαρέσκειας και προσβάλλει τους στρατιωτικούς που τον τίμησαν με την ψήφο τους και του εμπιστεύτηκαν την εκπροσώπησή τους.
  1. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ανεξάρτητα από την δυνατότητα προσφυγής του συγκεκριμένου στελέχους στη δικαιοσύνη, ζητά την αποκατάσταση της ομαλότητας στη θεσμική εκπροσώπηση των στρατιωτικών με έννομη άμεση παρέμβαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου, για ακύρωση της μετάθεσης του συγκεκριμένου στελέχους, προς αποκατάσταση της ορθής ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας και προαγωγής της εμπιστοσύνης της συλλογικής εκπροσώπησης.
  1. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης Αθανάσιος, e-mail: .

 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

 

Loading...

Πείτε μας τον προβληματισμό σας

 εδώ

ή

στο Email:

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

Εάν επιθυμείς μπορείς να γίνεις μέλος

εδώ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email:

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Slider
Slider

Υπόδειξη Θεμάτων

ή αποστείλετε Email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

Slider
Slider

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Slider
Εγγραφείτε στο Newletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις απο την ΠΟΜΕΝΣ
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας.
Slider
Joomla Extensions