logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση στη σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων για αποσπάσεις Συζύγων Στρατιωτικών που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), επαναφέρει ένα σοβαρό πρόβλημα, που είχαμε αναδείξει με το (δ) σχετικό έγγραφο, (http://www.pomens.gr/enimerosi/296-pomens-synypiretisi-stratiotikon-me-syzygous-dimosiou-evlogia-i-efialtis), για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην υλοποίηση  της συνυπηρέτησης, των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με συζύγους που εργάζονται ως τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
  1. Συγκεκριμένα παρατηρούνται μεγάλες δυσλειτουργίες στην σύσταση των υπηρεσιακών συμβουλίων και στην έκδοση αποφάσεων για απόσπαση κατά προτεραιότητα βάση του Ν. 2946/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4316/2014, άρθρο 72, παρ 5, και τον Ν. 4553/2018 Άρθρο 3, ώστε αρκετοί «Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων» να καθυστερούν να αποσπαστούν στον τόπο μετάθεσης του συζύγου έως και ένα (1) χρόνο. Επιπλέον, παρατηρείται άρνηση των φορέων προέλευσης του υπαλλήλου, όσον αφορά στην ανάληψη καταβολής της μισθοδοσίας από τον φορέα απόσπασης, μη δυνατότητα απόσπασης νοσηλευτών για 5 χρόνια από τον διορισμό όπως και έλλειψη συνεννόησης φορέων, γραφειοκρατία, και πολλά άλλα.

 

  1. Η τεράστια αυτή καθυστέρηση αποδιοργανώνει και στην ουσία διαλύει την οικογένεια του στρατιωτικού οικονομικά αλλά και ψυχικά. Ο στρατιωτικός αναγκάζεται να διατηρεί δύο οικογενειακές εστίες( πληρώνει δύο ενοίκια), δεν μπορεί να γράψει τα παιδιά εγκαίρως στο νέο τους σχολείο με αποτέλεσμα σε άλλο σχολείο να ξεκινήσουν την σχολική χρονιά και σε άλλο να την ολοκληρώσουν.

 

  1. Οι καθυστερήσεις αυτές στην ουσία καταστρατηγούν το άρθρο 21 του συντάγματος που ορίζει ότι «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική́ ηλικία τελούν υπό́ την προστασία του κράτους».

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), κατόπιν των ανωτέρω, και με γνώμονα ότι διανύουμε την περίοδο υλοποίησης των μεταθέσεων, επανυποβάλει την πρόταση της για την άμεση τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 ως ακολούθως:

«1.α) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον ίδιο Δήμο με την Μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και σε κάθε περίπτωση σε τόπο που δεν απέχει περισσότερο από 20 χλμ οδικής απόστασης. Η απόσπαση υλοποιείται κατόπιν κοινής απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων, που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου, ανεξαρτήτως ύπαρξης αντικαταστάτη στον τόπο προέλευσης ή λειτουργικού κενού στον τόπο  απόσπασης. Η ανωτέρω απόσπαση θα διενεργείται απαρέγκλιτα εντός του χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ημερών.

  1. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Γραμματείας Προσωπικού: Υπλγος (ΑΤΘ) Κυλινδρής Γεώργιος, τηλ 6972 799080.
  1. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

                                              

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

 

 

 {aridoc engine="iframe" width="700" height="800"}images/documents/pomens/2018/septembrios/kathisteriseis_stin_sustasi_upir_sumboulion.pdf{/aridoc}

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...