Εθελοντές Μακράς Θητείας, σε Θεσμική Βάση.

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., καθημερινά γίνεται αποδέκτης της εύλογης ανησυχίας των συναδέλφων μας Υπαξιωματικών-Ανθυπασπιστών προερχομένων από τον θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), σχετικά με τη βαθμολογική εξέλιξη και την αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας τους

2. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εν ενεργεία στελέχη της εν λόγω κατηγορίας είναι ευρέως γνωστά και έχουν αναδειχθεί πολλάκις από μεγάλο μέρος Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

Η Ομοσπονδία μας, ως η αποκλειστική εκπρόσωπος των εν ενεργεία στρατιωτικών, στο πρόσφατο καταστατικό συνέδριο της, προέβλεψε τη δημιουργία Γραμματείας για θέματα που άπτονται του θεσμού των Εθελοντών Μακράς Θητείας, επιδεικνύοντας εμπράκτως τη σοβαρότητα αντιμετώπισης της συγκεκριμένης κατηγορίας και του πλήθους των θεμάτων που άπτονται εξορθολογιστικής επίλυσής τους. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη Γραμματεία έχει πλέον ενισχυθεί με την προσθήκη Τομεαρχών–ΕΜΘ ανά την Επικράτεια.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει επικείμενου νομοσχεδίου, η ΠΟΜΕΝΣ προτείνει τη σύσταση επιτροπής συμπεριλαμβανομένου αρμοδίων οργάνων της Ομοσπονδίας μας, ώστε να δοθούν επίσημες απαντήσεις και λύσεις στα δίκαια και χρόνια αιτήματα των συναδέλφων μας.

4. Ομάδα εργασίας:

    α. Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης Αθανάσιος, e-mail:

    β. Χειριστής θέματος, Γραμματέας Θεμάτων ΕΜΘ: Αριστείδης Κασιδόπουλος: τηλ. 6931093625, e-mail:

 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

Επγός (ΥΔΚ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Λγος (ΠΖ)

 

 

Loading...