logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,           

  1. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ εκφράζουμε την απογοήτευσή μας, σχετικά με το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο:

«Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»

για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ΕΔ και όχι μόνο, και ειδικότερα για θέματα που σχετίζονται με την Μέριμνα Προσωπικού, διότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης την οποία και καλούμε σε διάλογο, αφουγκραζόμενοι τόσο το έντονο κύμα αγανάκτησης που έχει προκαλέσει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και τις επιπτώσεις από το πλήγμα που επιφέρει στην οικογενειακή κατάσταση πλήθους συναδέλφων μας.

  1. Συγκεκριμένα, η τροποποίηση του Άρθρου 5 του Ν. 3883 που επιχειρείται με το άρθρο 69 του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου, επί της ουσίας καταργεί το αμετάθετο και θέτει σε καθεστώς άμεσης μεταθετικότητας, τις πιο ευαίσθητες και αδύναμες κατηγορίες στρατιωτικών οικογενειών καθόσον προβλέπεται σε αυτό:

Άρθρο 5 παράγραφος 1α εδάφιο (2)(α) 

‘’ 1. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:

α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια:

 (2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και:

(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων καθώς και οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, δεν μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους αν δεν παρέλθουν έξι (6) τουλάχιστον έτη, εκτός αν δηλώσουν οι ίδιοι επιθυμία μετάθεσης ή αν εκλείψουν οι σχετικοί οικογενειακοί λόγοι.΄΄ 

Άρθρο 5 παράγραφος 2α - 2ε

‘’ 2. Οι παρακάτω κατηγορίες στελεχών υπηρετούν, μετά από αναφορά τους, για έξι (6) τουλάχιστον έτη στον τόπο προτίμησής τους και εν συνεχεία μετατίθενται σε φρουρές όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές υγείας, ανάλογα με το πρόβλημα υγείας:

α. Στελέχη που έχουν ενταχθεί στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση.

β. Στελέχη που έχουν σύζυγο με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη.

γ. Στελέχη που έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη.

δ. Στελέχη που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή.

ε. Στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη.΄΄

  1. Την περίοδο που η υπογεννητικότητα στην πατρίδα μας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης πλήττει ουσιαστικά τους πολύτεκνους, γονείς τριών (3) τέκνων, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και γονείς με ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα τέκνα και στελέχη που έχουν ενταχθεί στις ειδικές καταστάσεις του ν.δ. 1400/1973, που χρειάζονται την στήριξη της πολιτείας, λόγω του ιδιαίτερου της κατάστασής τους, με μονομερείς  ενέργειες οι οποίες αντιτίθεται σε κάθε έννοια προσπάθειας αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.
  1. Πεποίθηση μας είναι ότι οι αλλαγές σε τόσο ευαίσθητα θέματα δεν πραγματοποιούνται με αποφάσεις εν μέσω μίας νύκτας επιφέροντας καταστάσεις κατακόρυφων ανατροπών οικογενειακών προγραμματισμών. Μάλιστα την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις γεννήσεις τέκνων με παροχή κοινωνικών επιδομάτων, το ΥΠΕΘΑ "τιμωρεί" με μετάθεση τους κοινωνικά ευάλωτους συναδέλφους μας αυτής της κατηγορίας. Αλήθεια, για παράδειγμα πως θα ανταποκριθεί στα νέα αυτά δεδομένα ο πολύτεκνος συνάδελφος που επέλεξε να επενδύσει στην αγορά μιας οικίας στηριζόμενος στην έως τώρα κείμενη νομοθεσία;
  1. Επιπρόσθετα, την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση δια στόματος του νέου Υπουργού επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσου παρουσιάζει στο υπουργικό συμβούλιο την Εθνική στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2024-2030 "Μια Ελλαδα με Όλους", υλοποιώντας μια προσπάθεια ίσων ευκαιριών, την ίδια στιγμή το ΥΠΕΘΑ λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση στερώντας δικαιώματα ετών σε συναδέλφους που επιμελούνται άτομα ΑΜΕΑ.           

Αναρωτιόμαστε ως Ομοσπονδία εάν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αναλογιστεί:

α.  Τις επιπτώσεις που θα έχει στα ΑΜΕΑ μέλη των οικογενειών μας η μεταθετικότητα, η αλλαγή περιβάλλοντος καθώς και η αλλαγή ιατρικού και θεραπευτικού προσωπικού;

β.  Την πιθανότητα ο τόπος συμφερόντων μας (που αποτελεί και τόπος διαμονής του οικείου συγγενικού μας περιβάλλοντος) να μας παρέχει βοήθειες με την φροντίδα των μελών ΑΜΕΑ των οικογενειών μας, που δεν δυνάμεθα να μετακινήσουμε μαζί μας στην νέα περιοχή που καλούμαστε να υπηρετήσουμε;

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Η ζωή των στρατιωτικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κινητικότητα και την παροχή υπηρεσιών όπου και όποτε απαιτηθεί, αλλά κάθε αλλαγή του οικογενειακού μας προγραμματισμού, θα πρέπει να συνοδεύεται όπου είναι εφικτό από μια ομαλή μεταβατική περίοδο και φυσικά από μια εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.
  1. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ζητούμε την απόσυρση του άρθρου 69 του σχεδίου νόμου και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του άρθρου 5 του Νόμου 3883/2010 και καλούμε την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ σε έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο όπου με γνώμονα τον άνθρωπο θα χτίσουμε από κοινού την βιωσιμότερη λύση προς το συμφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων και της απόδοσης των υπηρεσιών που παρέχουν στην Ελληνική κοινωνία.
  1. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ.  6983 503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...