logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

   

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ως θεσμικός εκπρόσωπος των ενέργεια στελεχών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, πορεύεται καθημερινά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και βρίσκεται δίπλα στους συναδέλφους ανεξάρτητου προέλευσης, σε οποιοδήποτε δίκαιο αίτημα τους χωρίς αποκλεισμούς. Στα πλαίσια της θεσμικής της αρμοδιότητας, σας μεταφέρει τον έντονο προβληματισμό, ανησυχία και αίσθημα  ανασφάλειας που επικρατεί  σε μεγάλη μερίδα στελεχών που σήμερα στελεχώνουν θέσεις πληροφορικής εντός των τριών Κλάδων, σχετικά με την φημολογούμενη πρόθεση για τη δημιουργία Κοινού Σώματος Έρευνας Πληροφορικής.

2.   Το Σώμα Έρευνας Πληροφορικής (ΣΕΠ), συγκροτήθηκε το 1998, σε εφαρμογή του Ν2439/96 και εκτέλεση του Π.Δ. 151/97 και η μέχρι τότε ΔΙΠΜΕ μετονομάσθηκε σε Διεύθυνση Έρευνας και Πληροφορικής (ΔΕΠΛΗ) ως Δνση του νέου Σώματος διατηρώντας ταυτόχρονα το χαρακτήρα της Επιτελικής Δνσης του ΓΕΣ. Σκοπός του Σώματος είναι η εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε, μέσω αυτών, να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστές ισχύος, στρατηγικό πλε­ονέκτημα για την δυνατότητα κυριαρχίας στο επερχόμενο ψηφιακό πεδίο μάχης. Για το σκοπό αυτό, το ΣΕΠ επανδρώθηκε από μόνιμους  στρατιωτικούς και οπλίτες θητείας υψηλής τεχνι­κής κατάρτισης στους αντίστοιχους τομείς. Το Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής έχει ως αποστολή, στην ειρήνη και στον πόλεμο, την επαύξηση της μαχητικής ισχύος και ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με τη συνεχή αξιοποίηση και εκμετάλλευση των επιστημών διοικήσεως και ελέγχου, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφορικής και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας.

3.   Ωστόσο, η φημολογούμενη πρόθεση σύστασης από πλευράς του ΓΕΕΘΑ, Κοινού Σώματος Ερευνάς Πληροφορικής, προβλέπει την κατάργηση των Σωμάτων Έρευνας Πληροφορικής (ΣΕΠ) τόσο στον Στρατό Ξηράς (ΣΞ), όσο και στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), με υποχρεωτική μετακίνηση του προσωπικού τους και σε μερικές περιπτώσεις, τον αποκλεισμό διαφόρων ειδικοτήτων στελεχών, στην υπαγωγή του νέου ΣΕΠ, συνάδελφοι όπου μέχρι και σήμερα και για πολλά έτη στελεχώνουν επάξια θέσεις Πληροφορικής. Συγκεκριμένα για τους αξιωματικούς του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΑ ειδικότητας Έρευνας – Πληροφορικής, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μετακίνησής τους στο υπόσταση Κοινό Σώμα ΣΕΠ λόγω του ότι, καταργείται η ειδικότητά τους. Το γεγονός αυτό θα έχει ως άμεση συνέπεια, το εν λόγο προσωπικό, να παραμένει στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας, χωρίς ειδικότητα. Οι Αξιωματικοί του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης ειδικότητας Έρευνας– Πληροφορικής, καθώς όλα τα στελέχη  αυτής της κατηγορίας, είναι απόφοιτοι των σχολών ΣΤΥΑ και ΣΥΔ, οι οποίες σύμφωνα με το (γ) σχετικό διαλύθηκαν και δεν συγχωνεύθηκαν στη νεοσύστατη σχολή ΣΜΥΑ.

4.    Πρωτοφανής είναι επίσης η πρόβλεψη που στελέχη, προερχόμενα από διαφορετικές Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ του ΣΞ (ΣΜΥ) και της ΠΑ (ΣΜΥΑ), να υπάγονται σε Κοινό Σώμα. Παρόλο που δεν υπάρχει νομικό παράδοξο, υπάρχει ηθικό ζήτημα απέναντι στους υπάρχοντες σπουδαστές των Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών, αλλά και τους μελλοντικούς. Στις σχολές αυτές επισημαίνουμε ότι, οι σπουδαστές που εισάγονται δεν προεπιλέγουν την ειδικότητά τους, αλλά τους αποδίδεται ακόμα και με κλήρωση μετά την εισαγωγή τους. Συνεπώς επιτυχόντες Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, οι οποίοι έχουν εισαχθεί με διαφορετική μοριοδότηση από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και έχουν επιλέξει να σταδιοδρομήσουν στον Στρατό Ξηράς  ή την Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα, μπορεί να βρεθούν ακουσίως σε Κοινό Σώμα. Αυτό δύναται μεσοπρόθεσμα να οδηγήσει στην απαξίωση των Σχολών αυτών, καθώς η αβεβαιότητα, είναι ένα συναίσθημα το οποίο θα αποτρέψει αρκετούς νέους να τις επιλέξουν. Αυτό συνεπάγεται, την μείωση των εισακτέων στις Σχολές Υπαξιωματικών τόσο του ΣΞ όσο και της ΠΑ, δημιουργώντας βαρύτατες επιπτώσεις στην επιχειρησιακή στελέχωση των μικρών κλιμακίων των Ενόπλων Δυνάμεων μας και σε βάθος χρόνου στην εξεύρεση κατάλληλων και εξειδικευμένων  στελεχών τα οποία θα στελεχώνουν καίριες θέσεις. Δυστυχώς η μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων είναι προφανής, αμείλικτη και με αυξητικές τάσεις  για το μέλλον.  

5.    Επιπλέον ηθικό ζήτημα, εγείρεται και για όλα τα στελέχη του Σώματος Ερευνάς Πληροφορικής, καθώς μεγάλος αριθμός εξ αυτών ευρισκόμενοι προς τη δύση της καριέρας τους στις ΕΔ, έχοντας υπηρετήσει τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας τους σε θέσεις της ειδικότητας τους. Εφόσον συμπεριληφθούν στο νέο Σώμα θα κληθούν να στελεχώσουν το σύνολο των θέσεων Πληροφορικής και των τριών Κλάδων, καθιστώντας το μέλλον τους δυσοίωνο, καταστρέφοντας κάθε οικογενειακό προγραμματισμό. Τα στελέχη αυτά ευρισκόμενα σε ένα υπηρεσιακό περιβάλλον σήμερα, το οποίο υπηρετούν επάξια, όπως και τις θέσεις που προβλέπεται να καλύψουν, ξαφνικά και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, θα κληθούν να επαναπροσδιορίσουν τις φρουρές προτίμησής τους και να επαναξιολογηθούν βάση εμπειρίας και γνώσεων, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των Ένοπλων Δυνάμεων σε όλα πλέον τα Επιτελεία, Μονάδες και Σχηματισμούς. Επακόλουθο αυτού του γεγονότος, θα είναι η αναστάτωση του οικογενειακού περιβάλλοντος των στελεχών  και των οικογενειών τους κατ΄ επέκταση. Αποτελεί κοινή διαπίστωσή, ότι οι συχνές μεταθέσεις, καθώς και η εναλλαγή  τόπου διαμονής και κατοικίας, επιδρούν αρνητικά στην οικογένεια.  H μετακίνηση της οικογένειας, που συνήθως διαδραματίζεται κάτω από συνθήκες απότομης αποσύνδεσης και αποκοπής του παιδιού από το οικείο περιβάλλον, προκαλεί σε μεγάλο αριθμό παιδιών θλίψη και εσωστρέφεια.

6.   Τέλος σημειώνεται δεν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, της απόφαση της Στρατιωτικής Ηγεσίας για την ενοποίηση της Διεύθυνσης Διαβιβάσεων με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Στρατού και την συγκρότηση  Ενιαίο Όπλο των Επικοινωνιών. Το Ενιαίο Όπλο Επικοινωνιών αποτελούμενο από στελέχη των Διαβιβάσεων και του ΣΕΠ με αποστολή, στην ειρήνη και στον πόλεμο, την επαύξηση της μαχητικής ισχύος και ετοιμότητας του Στρατού Ξηράς με τη συνεχή αξιοποίηση και εκμετάλλευση των επιστημών διοικήσεως και ελέγχου, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφορικής και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας.

        Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7.   Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την φημολογούμενη συγκρότηση Κοινού Σώματος Πληροφορικής, όπως καταγραφεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, έχοντας φέρει σε δυσμενή κατάσταση  συναδέλφους μας:

      α.  Υφίσταται μελέτη επιχειρησιακής σκοπιμότητας συγκρότησης του Κοινού Σώματος Πληροφορικής, που να καταλήγει με θετικές προοπτικές για τη επικείμενη συγκρότηση;

      β.  Ποια τα επιχειρησιακά οφέλη στους τρεις Κλάδους των ΕΔ, από την σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής;     

      γ.  Πραγματοποιήθηκε ανάλυση και μελέτη ομαλής μετάβασης στο νέο αυτό σχήμα;

      δ. Έχει εξεταστεί η απόδοση των ίδιων ακριβώς στελεχών με μοναδική αλλαγή αυτή της ένταξής τους σε ένα Κοινό Σώμα;    

      ε.  Οι επιχειρησιακές εφαρμογές των Κλάδων, οι οποίες πέραν των γνώσεων πληροφορικής, χρειάζονται και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, που τα στελέχη κάθε όπλου διαθέτουν σήμερα, πως θα συντηρηθούν μελλοντικά;

      στ.  Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες μελέτες επιχειρησιακής και οικονομικής σκοπιμότητας;

       ζ.  Εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν όλες οι απόψεις και οι θέσεις των εμπλεκομένων;

       η. Έχουν ερωτηθεί οι θεσμικοί εκπρόσωποι προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους επί του θέματος ;

       θ.  Έχουν ληφθεί οι οικογενειακές και προσωπικές υποχρεώσεις των συνάδελφων που μέχρι σήμερα επανδρώνουν το ΣΕΠ, προκειμένου να μην διαταραχθεί ο οικογενειακός τους προγραμματισμός ;

       ι. Έχει εξασφαλιστεί ότι το σπουδαίο έργο, που επιτελεί η Πληροφορική θα συνεχίσει να αναπτύσσεται από το προσωπικό της;

8.   Διαχρονικά η διακλαδικότητα στην Πληροφορική έχει δουλέψει άψογα, με ατράνταχτο παράδειγμα το ΟΠΣΥΕΔ, το οποίο υλοποιήθηκε, συντηρείται και συνεχίζει να αναπτύσσεται από το Γενικό Επιτελείου Στρατού, με τη συμμετοχή και συνεργασία στελεχών όλων των Κλάδων των ΕΔ. Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι από την φύση τους ένας απαιτητικός κλάδος, τον οποίο, χωρίς να διστάσουμε, επιλέξαμε να υπηρετήσουμε με αγάπη για την πατρίδα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η υπηρεσία δεν υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα (πχ εκπαίδευση, εξειδίκευση, επαρκές προσωπικό, ανθρωπιστική διοίκηση) για να μπορέσουν τα στελέχη να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους χωρίς προβλήματα για τους ιδίους και τις οικογένειες αυτών.

Πρωταρχική σημασία είναι τα Στελέχη και οι οικογένειες αυτών να ζουν και να πορεύονται, ώστε να είναι πλήρως αφοσιωμένοι στην εκπλήρωσης της αποστολής τους η οποία είναι η διαφύλαξη της εθνικής ανεξαρτησίας και η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας. Το προσωπικό των Ε.Δ στελεχώνει πλήθος θέσεων των Μονάδων και των Υπηρεσιών και αδιαμφισβήτητα υπερβαίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και της αποστολής τους  αναμένοντας την στήριξη και τον ενδιαφέρον της Πολιτείας.   

9.  Χειριστής – Εισηγητής Θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Υπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ. 6937481104.

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...