logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, στα πλαίσια της θεσμικής της αρμοδιότητας, επανέρχεται στο θέμα που είχαμε αναδείξει με το (ε) σχετικό και σας μεταφέρει τον έντονο προβληματισμό  καθώς και την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία που επικρατεί στις τάξεις των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών αυτών, σχετικά με το μέιζον θέμα των αυτεπάγγελτων αποστρατειών για λόγους υγείας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως σε χαμηλόβαθμα στελέχη και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ορισμένα από τα οποία δεν έχουν θεμελιώσει καν  δικαίωμα συνταξιοδότησης.

2.   Συγκεκριμένα στελέχη με θέματα υγείας παραπέμπονται, στις Ανώτατες  Υγειονομικές Επιτροπές των τριών Κλάδων, οι οποίες  είναι τα ανώτερα υγειονομικά γνωμοδοτικά συμβούλια των Ε.Δ. με κύριο έργο τους, την πιστοποίηση της σωματικής ικανότητας του στρατιωτικού προσωπικού. Οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, γνωματεύουν για την υγειονομική κατάσταση των εν ενεργεία στελεχών καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων που παραπέμπονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση της Επιτροπής ορισμένα στελέχη, κρίνονται από τις Ανώτατες  Υγειονομικές Επιτροπές, Ανίκανοι για την Ενεργό Υπηρεσία, Ικανοί για την Ελαφρά Υπηρεσία του Στρατεύματος κατόπιν της παρ. 184 του Ειδικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του ΠΔ. 11/2014.  

3.   Τα Ανώτατα Συμβούλια, απαρτίζονται από υψηλόβαθμους αξιωματικούς διαφόρων ειδικοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των τριών Κλάδων χωρίς ωστόσο να έχουν τις  απαραίτητες γνώσεις επί υγειονομικών θεμάτων. Σε πολλές δε περιπτώσεις δεν λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις της Ανώτερης Υγειονομικής Επιτροπής η οποία αποτελείται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση της σωματικής ικανότητας του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έτσι το Ανώτατο Συμβούλιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  αποφασίζει την μην υπαγωγή μέρους του προσωπικού στην Ειδική Κατάσταση της Ελαφράς Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 7 του N.Δ. 1400/1973, καθόσον όπως αναφέρει στις αποφάσεις του, δεν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες ανάλογες του βαθμού και της ειδικότητας του προσωπικού αυτού  στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθόσον μετά την υπαγωγή του στην Ελαφρά Υπηρεσία δεν θα μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του, διότι δεν έχει υποστεί αντίστοιχη εκπαίδευση για στελέχωση επιτελικής θέσης. Αντίστοιχα για τα στελέχη του Ναυτικού τα οποία κρίνονται καταλληλά για Υπηρεσία Ξηράς το Ανώτατο Συμβούλιο, διατάσσει την αποστρατεία τους παρά την ύπαρξη κενών θέσεων που διαπιστώνονται λόγω της έλλειψης προσωπικού.

4.   Η έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού από τις Μονάδες, Υπηρεσίες, του στρατεύματος οδηγεί στην αυξανομένη επιβάρυνση του ένστολου προσωπικού με πολλαπλά καθήκοντα και υποχρεώσεις και σε πολλές των περιπτώσεων τα στελέχη δεν είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Το εργασιακό άγχος οπού εννοείται η αντίδραση των ατόμων σε περιπτώσεις έντονης πίεσης και εργασιακών απαιτήσεων, επιφέρει σημαντικές άμεσες και μακροπρόθεσμες επιβαρύνσεις. Στις άμεσες περιλαμβάνονται σωματικά προβλήματα όπως ταχυκαρδίες, μυϊκοί σπασμοί, πονοκέφαλοι, έντονες εφιδρώσεις, δύσπνοια, διαταραχές ύπνου και γενικά μια μυϊκή ένταση που συνδέεται με ψυχοκινητική ανησυχία και ανικανότητα χαλάρωσης και ηρεμίας.  

Μακροπρόθεσμα το έντονο στρες μπορεί να επιφέρει υπέρταση, καρδιολογικά και γαστρεντερολογικά νοσήματα ενώ έχει υπάρξει και συσχέτιση του εργασιακού στρες με τον καρκίνο και τη στεφανιαία νόσο. Σε ψυχικό επίπεδο εμφανίζονται χρόνια κόπωση, διαταραχές της διάθεσης, αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς και γενικά μια μόνιμη κατάσταση του ατόμου με έντονο άγχος.           

5.  Μεγάλος αριθμός των προαναφερομένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, πέραν των καθηκόντων της ειδικότητας τους, εκπαιδεύτηκαν και εκτελούν σε πολλές των περιπτώσεων επιτελικά και αλλά καθήκοντα στις Μονάδες, Υπηρεσίες και στις λοιπές θέσεις που υπηρετούν. Επιπρόσθετα η πλειοψηφία των συνάδελφων, κατέχουν εμπειρία και γνώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν επωφελώς από την Υπηρεσία, μετριάζοντας τις δυσχέρειες που διαπιστώνονται από την έλλειψη προσωπικού στις  Ένοπλες Δυνάμεις.

6.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αριθμός συναδέλφων μας, προτείνει:

     α. Να σταματήσουν άμεσα οι αποστρατείες των συνάδελφων για λόγους υγείας, από τα Ανώτατα Συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επίτροπων, καθόσον τα εν λόγω στελέχη μπορούν αξιοποιηθούν από την Υπηρεσία τους επωφελώς και να καλύψουν επάξια συγκεκριμένες θέσεις, χωρίς να επηρεάζεται η κατάσταση της υγείας τους, η οποία είναι πρωταρχικής σημασίας.           

    β. Την άμεση επανεξέταση των αποστρατειών για όλα τα στελέχη που έχουν αποστρατευτεί μέχρι σήμερα, ώστε να παραπεμφθούν εξ΄ αρχής στις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές προκειμένου να επανέρθουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ειδική Κατάσταση της Ελαφράς Υπηρεσίας .     

    γ. Να δοθεί η δυνατότητα επιθυμίας αποστρατείας στα στελέχη με θέματα υγείας τα οποία δεν επιθυμούν την ένταξη τους στην Ειδική Κατάσταση της Ελαφράς Υπηρεσίας και τα οποία εμπίπτουν στην παρ. 184 του Ειδικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του ΠΔ. 11/2014.

    δ.  Να εξεταστεί λόγω της επιθετικής αύξησης του «Δείκτη Νοσηρότητας», στις Ένοπλες Δυνάμεις η αναζήτηση και εξάλειψη των αιτιών που συνδράμουν προς αυτή την κατάσταση, αλλά και προς προάσπιση του υπερπολύτιμου αγαθού της υγείας των συναδέλφων μας και φυσικά προς όφελος της υπηρεσίας που προσμετρά μακρύ κατάλογο συναδέλφων που αδυνατούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, βιώνοντας παθογόνες εργασιακές συνθήκες.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 7.  Η Ομοσπονδία μας καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία σε διάλογο, προκειμένου να αντικατασταθεί αυτή η κακή νομοθετική διάταξη που οδηγεί τους συναδέλφους μας στην αποστρατεία, με αρτιότερη. Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικότερους πρόσθετους περιορισμούς συγκριτικά με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους  εξαιτίας της σχέσης τους με το κράτος και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

Δεν μπορεί ένα κοινωνικό Κράτος δικαίου, - όπως θέλει να λέγεται η χώρα μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης -, να αντιμετωπίζει με τόση απαξία τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία κάποια στιγμή στην ζωή τους μπορεί να νοσήσουν από ανίατη πάθηση ή ακόμα και να τύχουν κάποιου ατυχήματος κατά την Υπηρεσία.

Η Πολιτεία οφείλει να φροντίζει και να μην εξαντλεί τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στην πιο παραγωγική για αυτούς ηλικία και όχι όταν αυτά εμφανίσουν ένα σοβαρό θέμα υγείας να τους πετάει στην ανεργία, χωρίς να ενδιαφέρεται για την επιβίωση των ιδίων και των οικογενειών αυτών.

8.  Χειριστές Θέματος:

       - Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Υπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ. 6937481104.

      -  Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού, Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

      - Γραμματέας Προσωπικού Ειδικής Μεταθετικότητας, Λοχαγός (ΥΠ) Γεώργιος Τσιγκρέλης, τηλέφ. 6932660398.

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...