logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σας μεταφέρει, κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), τη δυσάρεστη θέση και το κλίμα απόγνωσης και απογοήτευσης που επικρατεί στις τάξεις τις Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α), λόγω της πρωτοφανούς απόφασης της τέως στρατιωτικής της ηγεσίας, να προβεί σε άμεση αποστέγαση τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών από τα Οικήματα Στέγασης Έγγαμων Άγαμων Αξιωματικών - Υπαξιωματικών (ΟΣΕΑΑΥ) εν μέσω χειμερινής περιόδου.

2.   Ειδικότερα, σύμφωνα με την (β) σχετική Υπουργική Απόφαση (Υ.Α) και συγκεκριμένα

       α.  στο Άρθρο 6,  8, ορίζεται:

 «Η μέγιστη διάρκεια στέγασης των στρατιωτικών της παρ. 7 καθορίζεται στα πέντε (5) έτη, με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους».

       β.  Επιπρόσθετα και σύμφωνα με το Άρθρο 11 της ίδιας σχετικής:

«Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Δηλαδή 17 Μαίου 2023.

       γ.  Επιπλέον σύμφωνα με το Άρθρο 10 της ίδιας σχετικής:

«Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία Φ.400/32/ 82424 /Σ.343/27-05-2011 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β' 1139).»

3.   Ωστόσο και παρά τα ανωτέρω σαφώς καθοριζόμενα, η Πολεμική Αεροπορία επτά (7) μήνες μετά την έναρξη ισχύος της (β) σχετικής δηλώνει αδυναμία εφαρμογής της, λόγω αναμονής οδηγιών που θα απορρέουν από τον υπό έκδοση!!! Διακλαδικό κανονισμό στέγασης και διατάσσει τις Μονάδες της να εφαρμόζουν τα όσα ίσχυαν επί της άνωθεν κατηργημένης (α) σχετικής ΥΑ!!!!

Ως απόρροια των ανωτέρω, καλείται προσωπικό που εντάσσεται στην παρ. 7 της (β) σχετικής να αποστεγαστεί άμεσα και σαφώς πολύ πριν από την συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών, από τα οικήματα που διαμένει με ανυπολόγιστες συνέπειες επί της προσωπικής και οικογενειακής του γαλήνης της απόδοσής τους επί της εργασίας τους αλλά και επί της σχολικής απόδοσης των τέκνων τους που πιθανόν να αναγκαστούν να αλλάξουν και σχολική στέγη.

4.   Κατόπιν των ανωτέρω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, θέτει στην στρατιωτική ηγεσία της ΠΑ αλλά και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα εξής ερωτήματα:

      α.    Από πού πηγάζει το δικαίωμα της ΠΑ να αρνείται να εφαρμόσει εν ισχύ ΥΑ και να στερεί το κεκτημένο δικαίωμα του στρατιωτικού προσωπικού της  παρ. 7 της (β) σχετικής μετατοπίζοντας την έναρξη ισχύος της σε αυθαίρετη ημερομηνία στο μέλλον;

      β.    Από πού πηγάζει η αυθαίρετη απόφαση της ΠΑ να συνεχίζει να εφαρμόζει μία κατηργημένη ΥΑ;

      γ.    Γνωρίζει ο κ. ΥΕΘΑ την επτάμηνη έως τώρα άρνηση της ΠΑ να εφαρμόσει την (β) σχετική Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε η Κυβέρνηση;

      δ.    Γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού προκειμένου να προβεί ομαλά στις απαραίτητες ενέργειες αιτήματος παράτασης στέγασης;

      ε.  Ποιος θα επωμιστεί την ευθύνη της μειωμένης σχολικής επίδοσης των τέκνων των συναδέλφων μας που πλήττονται  λόγω της αυθαίρετης αυτής απόφασης;

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 Υπενθυμίζοντάς σας τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης περί τετραετούς ενίσχυσης επί της διοικητικής μέριμνας των στρατιωτικών αλλά και τονίζοντάς σας την αδιανόητη αντιμετώπιση που εισπράττουν οικογένειες που πέραν των άλλων συμβάλουν ενεργά στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, σας καλούμε για την μεσολάβησή σας προκειμένου να υπάρξει άμεση εφαρμογή της (β) σχετικής και επίλυση επί του αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει.

5.   Ζητούμε δε από τον νεοτοποθητέντα Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προσβλέποντας στην ευαισθησία και στην εκπεφρασμένη θέληση του να είναι αποτελεσματικός και χρήσιμος για τον κάθε συνάδελφο μας, να δώσει εντολή για άμεσες διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου οι Διοικήσεις των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας να εναρμονιστούν πλήρως με το πνεύμα έκδοσής της Υπουργικής Απόφασης που είναι η παροχή Ευεργετικών μέτρων και διοικητικών διευκολύνσεων για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που επιφορτίζονται με την επιμέλεια τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

6.    Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...