logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, αναδεικνύει εκ νέου το θέμα που είχε αναδείξει με τα (ε), (ζ), (η) σχετικά, ως προς την άρση της αδικίας που συντελείται εις βάρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) των Ενόπλων Δυνάμεων, σε σχέση με αυτών της Πολιτικής Αεροπορίας, ως προς την συμπερίληψη τους στους δικαιούχους επιδόματος, από τα χρήματα που καταβάλλει στη χώρα μας ο Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας “EUROCONTROL” του οποίου κράτος-μέλος είναι και η Ελλάδα. 

2.   Επιπρόσθετα και κατόπιν της (θ) όμοιας επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ), καταθέτουμε τις απόψεις και σε ότι αφορά την εφαρμογή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) σε προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) που εμπλέκεται στην εξυπηρέτηση – υποστήριξη πολιτικών πτήσεων.

3.   Ειδικότερα αναφέρεται ότι το Eurocontrol είναι ένας πανευρωπαϊκός πολιτικοστρατιωτικός οργανισμός αφιερωμένος στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής αεροπορίας, με αποκλειστικό στόχο την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσαρμόστηκε και η σχετική νομοθεσία της Ελλάδος σχετικά με την λειτουργία της Υ.Π.Α. και φορείς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Ο στόχος λοιπόν της ασφαλούς Αεροναυτιλίας περιλαμβάνει πολλούς τομείς που αφορούν όχι μόνο την διαχείριση του εναέριου χώρου και την σωστή μετεωρολογική πληροφορία, αλλά και την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων σε θέματα πυρασφάλειας, την αξιοπιστία των συστημάτων αεροναυτιλίας (π.χ. ILS κλπ), την συντήρηση – επισκευή κρίσιμων υποδομών (π.χ. Διάδρομος Προσγείωσης, φωτεινή σήμανση κλπ), την ασφάλεια εδάφους με την αποτελεσματική φύλαξη όλων των υποδομών – συστημάτων, ώστε να αποτρέπονται έκνομες ενέργειες.

4.   Δικαίως ως Ομοσπονδία καταθέσαμε μια πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση, ώστε να λαμβάνουν το σχετικό επίδομα οι Μετεωρολόγοι (για τους οποίους έχει ψηφιστεί νομοθετική διάταξη – (γ) σχετικό) και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), μιας και σε αρκετά στρατιωτικά Α/Δ της Π.Α. υπηρεσίες ATS και AIS, για την εξυπηρέτηση των πολιτικών και των στρατιωτικών αεροσκαφών, παρέχονται αποκλειστικά από στρατιωτικούς. Το ίδιο ωστόσο συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα και στα Α/Δ Ακτίου και Χανίων όχι μόνο με τις συγκεκριμένες ειδικότητες, αλλά και στους άλλους τομείς που προαναφέραμε. Το ένστολο προσωπικό διασφαλίζει την εξυπηρέτηση των πολιτικών πτήσεων, διατηρεί συστήματα και υποδομές σε λειτουργική κατάσταση και εγγυάται την ασφάλεια των κοινών υποδομών του Αεροδρομίου, ώστε να μην υπάρχουν έκνομες ενέργειες που θα διαταράξουν το αίσθημα ασφάλειας των επιβατών. Ενώ λοιπόν όλα αυτά προϋπήρχαν για πάρα πολλά έτη, κανένας συνάδελφος μας που υπηρετούσε ή ακόμη υπηρετεί στα Α/Δ Ακτίου και Χανίων δεν έχει λάβει ούτε ένα Ευρώ, από τις πιστώσεις που αποδίδει το Eurocontrol στην Χώρα μας, για όλες τις, πέραν των υπηρεσιακών καθηκόντων του, εργασίες που έχει προσφέρει επ’ ωφελεία της πολιτικής Αεροπορίας και συνολικά του Κράτους. Παράλληλα όμως εδώ και 20 χρόνια μέχρι και ο τελευταίος υπάλληλος της ΥΠΑ δικαιούται αναλογικό επίδομα EUROCONTROL !!!.

5.   Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον (α) σχετικό νόμο, πραγματοποιήθηκε η κύρωση της Σύμβασης για την παραχώρηση περιφερειακών Α/Δ στην εταιρεία Fraport – Greece, εκ’ των οποίων τα Α/Δ Ακτίου και Χανίων αποτελούν τα μόνα που συγκαταλέγονται στην Κατηγορία Ι, ως Α/Δ κοινής χρήσης (στρατιωτικό και πολιτικό μαζί). Η λειτουργία τους καθορίζεται από το παράρτημα 20 της εν λόγω Σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει το «Πλαίσιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α), την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) και τον Παραχωρησιούχο στα Αεροδρόμια Κοινής Χρήσης». Ξεκάθαρα αποτυπώνεται η υποχρέωση του προσωπικού αυτών των Μονάδων να υποστηρίζει όλες τις πολιτικές πτήσεις, να διατηρεί σε πλήρης λειτουργία τις κοινές υποδομές - τα συστήματα αεροναυτιλίας και να διασφαλίζει την ασφάλεια των χώρων με την κατάλληλη φρούρηση, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια.

6.   Συνάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι στα Α/Δ Ακτίου και Χανίων το προσωπικό εμπλέκεται άμεσα και ενεργά σε μια επιτυχημένη επένδυση, η οποία βάση της Σχετικής Σύμβασης (που αποτελεί νόμο του Κράτους), συγκαταλέγεται στο «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής» για την μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας. Συνεπώς υπάρχουν όλα τα δεδομένα και η κατάλληλη επιχειρηματολογία ώστε το εν λόγω προσωπικό να συμπεριληφθεί στους δικαιούχους του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής, όπως αυτό καθορίζεται στο Κεφάλαιο Α ́ του (β) σχετικού.

7.   Κατακρίνουμε συναφώς την πρακτική που δημιουργεί εν έτη 2023 άδικες και άνισες επί μέρους επιδοματικές πολιτικές, οι οποίες διαφαίνεται πως εκμεταλλεύονται το υψηλό αίσθημα ευθύνης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και την ικανότητα τους να επιτυγχάνουν σε ότι και αν αναλαμβάνουν. Παράλληλα οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι έχουμε γίνει αποδέκτες δικαιολογημένων παραπόνων σε ότι αφορά την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ), μόνο σε προσωπικό του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, (δ) σχετικό, ενώ όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν αδικίες, οικονομικής φύσεως, στο προσωπικό των Α/Δ Ακτίου και Χανίων που τόσα χρόνια εργάζεται «αφιλοκερδώς» ώστε να εξοικονομεί χρήματα ο πολιτικός αερολιμένας, να αναπτύσσεται ραγδαία η τουριστική κίνηση της ευρύτερης περιοχής και συνεπώς το Κράτος να λαμβάνει ετησίως τεράστια ποσά από την συγκεκριμένη επένδυση.

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

8.   Κατόπιν όλων των ανωτέρω φρονούμε ότι δεν μπορεί  να γίνεται αποδεκτή μια κατάσταση κατά την οποία πρόσθετες αρμοδιότητες, και πέραν των στρατιωτικών μας καθηκόντων να μην αποζημιώνονται, ενώ άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που εκτελούν επ’ ακριβώς τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα να λαμβάνουν επιπρόσθετα επιδόματα. Προτείνεται λοιπόν είτε η καταβολή του επιδόματος Eurocontrol, στο κάτωθι προσωπικό των Α/Δ Ακτίου και Χανίων:

     α.   Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας και βοηθοί αυτών.

     β.   Πυροσβέστες.

     γ. Συντηρητές Εγκαταστάσεων, Ηλεκτρολόγοι Φωτεινής Σήμανσης, Τεχνικοί Τηλεπικοινωνιών.

     δ.  Προσωπικό ΟΙΕ που εμπλέκεται στην φρούρηση των κοινών υποδομών.

     ε.  Προσωπικό του Γραφείου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους.

είτε η ενσωμάτωση τους, στους δικαιούχους του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων.

9.   Στην περίπτωση δε που θεωρηθεί από κρατική υπηρεσία (ΥΠΑ) και για οποιοδήποτε λόγο, ότι οι στρατιωτικοί δεν παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο υπηρεσιών με το προσωπικό της ΥΠΑ και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται τα παραπάνω επιδόματα, θα πρέπει πλέον να αναλάβει η ΥΠΑ, την αποκλειστική εξυπηρέτηση των πολιτικών πτήσεων σε όλο το FIR Αθηνών χρησιμοποιώντας δικό της προσωπικό και να σταματήσει να καταπονεί το στρατιωτικό προσωπικό αχρεωστήτως.

10.  Εισηγητής θέματος, Αντιπρόεδρος Κοινοβουλευτικού Έργου: Υπσγός (ΤΣΕ) Απόστολος Λεμονιάς τηλέφ. 6983511103.

11.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...