logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές,

1.   Με το (α) σχετικό αναθεωρείται το πλαίσιο και οι υγειονομικές παροχές για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους και καταργούνται τα ΠΔ 432/1983 (Α΄162) και 169/2004 (Α΄142). Για την εφαρμογή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση Διοικητικών Οδηγιών από διακλαδική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό από το ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ.

2.   Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του (γ) όμοιου, μέχρι την έκδοση των υπόψη οδηγιών, εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του (α) σχετικού οι διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ {ΥΑ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ Π. 80157/31.10.2018 (Β΄4898)}, για τους δημόσιους υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης ή μηδενικής παροχής του ασφαλισμένου), για πλήθος παροχών υγείας. Επισημαίνεται δε ότι η αρμοδιότητα των Στρατιωτικών Υγειονομικών Επιτροπών (ΣΥΕ) και των ελεγκτών ιατρών της υπηρεσίας εφαρμόζεται αντίστοιχα και επί των ανωτέρω διατάξεων.

3.   Ωστόσο στο (β) όμοιο έγγραφο της Διοίκησης Υποστήριξης Βάσης αναφέρεται ότι εγκρίνεται η μη αποστολή δαπανών μηνός Ιουνίου που αφορούν φυσικοθεραπείες και ειδικές θεραπείες που αποζημιώνονται κατά πράξη έως την έκδοση οδηγιών από το ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, προς αποφυγή της διαδικασίας επιστροφής μεγάλου αριθμού των εν λόγω δαπανών στους δικαιούχους. Αυτό όμως που δεν απαντάται είναι ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος, μέχρι την έκδοση των προαναφερόμενων οδηγιών, το οποίο έχει θέσει σε ομηρία τους συναδέλφους μας και τις οικογένειες του οι οποίες είναι αναγκασμένες να καταβάλλουν κατά περίπτωση μεγάλα ποσά επιβαρύνοντας υπέρμετρα τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Ευθύνη άλλωστε της Πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας είναι να επιλύει άμεσα τα προβλήματα που ανακύπτουν και όχι να ΄΄παγώνει΄΄ την όποια διαδικασία σε βάρος των ασφαλισμένων στρατιωτικών και των οικογενειών τους και να επαφίεται στην μελλοντική επίλυση του ζητήματος. 

   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής  Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές,

4.   Όπως γίνεται κατανοητό η παραπάνω εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία υπηρετούν αγόγγυστα και κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες την Πατρίδα, καταβάλλοντας κανονικά τις εισφορές τους προς το Κράτος και αξιώνουν την ισότιμη αντιμετώπιση με το σύνολο των Ελλήνων ασφαλισμένων.

5.   Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, καλούμε την Πολιτική και Στρατιωτική μας ηγεσία να ενσκήψουν με προσοχή στα συγκεκριμένα προβλήματα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, επίλυση τους.

     Το θέμα της ομαλής υγειονομικής περίθαλψης  και των υγειονομικών παροχών γενικότερα, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη θέση της «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.» και όλων των Ενώσεων Στρατιωτικών της Χώρας και το ανωτέρω γεγονός θα το παρακολουθούμε στενά μέχρις αποκαταστάσεως του.

6. Εισηγητής θέματος, Αντιπρόεδρος Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Θεμάτων: Ανθυπολοχαγός (ΕΜ) Ιωάννης Σπαράγγης τηλ. 6906 040436.

7.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...