logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές,

  1. Με την σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζεται το πρόβλημα της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας, με τη διάθεση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των ως άνω δομών.
  1. Το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών διενεργείται: α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας του Ε.Κ.Α.Β., με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη πληρώματος ασθενοφόρου, β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.
  1. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ τονίζουμε αρχικά ότι καθ’ όσον το διακύβευμα που καλείται να υπηρετήσει η ανωτέρω ΠΝΠ είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, διακείμεθα θετικά ως προς την ενίσχυση των πληρωμάτων των ασθενοφόρων. 
  1. Ωστόσο οφείλουμε αφενός να τονίσουμε ότι για να επιλύσει το ζήτημα η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού διασωστών που επιβάλλονται για την λειτουργία του ΕΚΑΒ, ώστε να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης, αφετέρου δε να επισημάνουμε σοβαρά θέματα που μπορεί να προκύψουν από την απόσπαση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικότητας οδηγού και για τα οποία θα πρέπει η πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία να δεσμευθούν ως προς την επίλυση τους.
  1. Συγκεκριμένα:

α.  Ερμηνεύοντας την Π.Ν.Π της 5-7-2023, θεωρούμε ότι είναι ασαφής η εμπλοκή των συναδέλφων μας που θα κληθούν να συμμετέχουν ως προσωπικό πληρώματος ασθενοφόρων και φρονούμε  ότι η εφαρμογή της απαιτεί την ύπαρξη συγκριμένου θεσμικού πλαισίου, που θα θωρακίζει νομικά την εμπλοκή τους σε ξένα καθήκοντα, όπως αυτά  που αναφέρονται στην συγκεκριμένη Νομοθετική Πράξη! Άλλωστε η επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη, δεν περιορίζεται στην οδήγηση ενός οχήματος ούτε απλά στη διακομιδή των ασθενών, αλλά περιλαμβάνει ένα σύνολο χειρισμών και εφαρμογής επιστημονικών πρωτοκόλλων της επείγουσας ιατρικής.

β.  Η διάθεση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των ως άνω δομών, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβαρύνει υπέρμετρα το στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο έχει επιβαρυνθεί όλα αυτά τα χρόνια  σε αντικείμενα ξένα με την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, λειτουργώντας συνεχώς ως βοηθητικό προσωπικό έτερων Υπουργείων. Να τονίσουμε δε ότι ένας πολύ σημαντικός αριθμός προσωπικού, ήδη εμπλέκεται στα περίπολα πυρασφάλειας με ότι αυτό συνεπάγεται.  

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές

  1. Αξιολογούμε ως σωστή την πρόθεση ενίσχυσης των ευαίσθητων δομών του ΕΚΑΒ και του προσωπικού του, που καθημερινά δίνει με αυτοθυσία κάτω από αντίξοες και δυσμενείς συνθήκες την μάχη για την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Θα πρέπει όμως να αναζητηθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες όλων όσων ευθύνονται για την δημιουργία όλης αυτής της δυσάρεστης κατάστασης.  
  2. Οι Ένοπλες Δυνάμεις στον καιρό της ειρήνης συμβάλλουν ενεργά και προσφέρουν τα μέγιστα με το κοινωνικό τους έργο, χωρίς βέβαια να απομειώνεται το κύριο επιχειρησιακό έργο τους. Μερικά μόνο παραδείγματα που αναδεικνύουν τη συνεισφορά τους σε ετήσια βάση:

-    Αρωγή σε κάθε είδους θεομηνίες (κατάσβεση πυρκαγιών- πλημμύρες- απεγκλωβισμοί από χιονοπτώσεις- σεισμοί κλπ.). Τα πυροσβεστικά εναέρια μέσα και όχι μόνο των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιούν όλο το χρόνο χιλιάδες ώρες πτήσης.

-    Παροχή ιατρικής βοήθειας σε εξειδικευμένα και μη Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων  και σε απομακρυσμένα χωριά και νησιά.

  • Διάθεση οδηγών - συνοδών, για την μεταφορά παιδιών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

-    Μεταφορά ασθενών και μοσχευμάτων με αεροδιακομιδές, προσφέροντας το ύψιστο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή.

-    Συμμετοχή σε έρευνα - διάσωση, καθώς επίσης σε κατασκευή μικρών και μεγάλων έργων υποδομής που συμπληρώνουν τον μακρύ κατάλογο προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων.

  1. Η ικανότητα ωστόσο των ΕΔ να ανταποκρίνονται σε κάθε δύσκολη αποστολή που τους ανατίθεται, δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι στην χρησιμοποίησή τους σε ανάγκες που αδυνατούν να υλοποιήσουν έτερα Υπουργεία λόγω της ανευθυνότητας ή της ανικανότητας κάποιων .
  1. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...