logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σας ενημερώνει κατόπιν και της σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Τ.Α.), για την δυσάρεστη κατάσταση που βιώνει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της πασιφανούς άδικης εξαίρεσής του, από την χορήγηση της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης.

2.   Ειδικότερα:

      α.  Σύμφωνα με τα (α) και (β) σχετικά, έχουν ανακληθεί οι Κανονικές Άδειες των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και απαγορεύεται η χορήγηση τους κατά την προεκλογική περίοδο, από 22 Απριλίου 2023 έως και την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών στις 21 Μαΐου 2023, θέτοντας τες σε επιφυλακή μέχρι την ολοκλήρωση τους. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, αυτό θα επαναληφθεί, αποστερώντας από το προσωπικό την δυνατότητα λήψης Κανονικής Άδειας για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, όντας σε κατάσταση επιφυλακής για την ομαλή διεξαγωγή τους. 

     β.  Με την παράγραφο 1 του άρθρου 131 του (γ) όμοιου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το (δ) σχετικό, διευρύνονται οι δικαιούχοι της Ειδικής  Εκλογικής Αποζημίωσης περιλαμβάνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος του Κρατικού μηχανισμού ο οποίος εμπλέκεται στην προετοιμασία - διεξαγωγή και ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας, όπου εκτός των άλλων περιλαμβάνονται τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Τυπογραφείο και άλλοι φορείς, εξαίροντας προς μεγάλη μας έκπληξη το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα στελέχη του οποίου είναι σε επιφυλακή για όσες εκλογικές αναμετρήσεις απαιτηθεί.

3.   Κατόπιν των ανωτέρω, γεννώνται εύλογα ερωτήματα, για τον τρόπο αντιμετώπισης του στρατιωτικού προσωπικού και συγκεκριμένα:

     α.  Γιατί εξαιρείται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από παροχές που χορηγούνται για υπηρεσίες  στις οποίες έχει ενεργό συμμετοχή;

     β.  Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών επιδεικνύει εκ νέου την απαξία του προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως συνέβη και με την χορήγηση των 600,00 ευρώ στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας για την αντιμετώπιση των παράνομα μεταναστευτικών ροών (οι οποίοι δικαίως το έλαβαν), αλλά και πληθώρα άλλων περιπτώσεων που δεν είναι του παρόντος για να αναλυθούν;

     γ. Εφόσον το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν δικαιούται την Ειδική  Εκλογική Αποζημίωση, επειδή δεν συνεισφέρει στην ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας, όπως κάποιοι επιτηδευμένα αφήνουν να εννοηθεί, γιατί το προσωπικό αυτό τίθεται σε επιφυλακή και δεν μπορεί να λάβει απρόσκοπτα τις Κανονικές Άδειες για όσες φορές απαιτηθεί να διεξαχθούν οι εκλογές;

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.   Τέτοιου είδους τακτικές υποβάθμισης του έργου μας, αφήνουν έκθετη την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, θεωρούμε χρέος μας να αναγνωριστεί ηθικά και οικονομικά, η συνεχής προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων προς την Πατρίδα, αντιμετωπίζοντας τους Έλληνες Στρατιωτικούς, ισότιμα με τους άλλους εργαζομένους.

5.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού, Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...