logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

 

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. με τα (α), (β), (δ) και (ε) σχετικά υπέβαλε προτάσεις για την βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προκειμένου να αρθεί η «στοχοποιημένη» μεταχείριση τους. 

2. Οι διατάξεις του Ν.3883/2010 ορίζουν ως καταληκτικό βαθμό για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων, που προέρχονται από αποφοίτους ΑΣΣΥ, του βαθμούς του Λοχαγού - Υπολοχαγού, ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους τελούντες στην ενεργό υπηρεσία Αξιωματικούς προερχόμενους από αποφοίτους ΑΣΣΥ.

3. Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων είναι από ΑΣΕΙ: Ταξιάρχου - Συνταγματάρχη, οι Μονιμοποιηθέντες - Μονιμοποιηθείσες Εθελοντές - Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 και του Ν.705/1977: Συνταγματάρχη - Αντισυνταγματάρχη και οι Λοιπές Κατηγορίες Στελεχών - Σώματα Ασφαλείας - Δημόσιο Γενικότερα χωρίς καμία επίπτωση. 

4. Αξιωματικοί απόφοιτοι των ΑΣΣΥ προσέφυγαν στην Ελληνική Δικαιοσύνη κατά της άρνησης της Διοίκησης να τους προαγάγει και δικαιώθηκαν. Την 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε η 1578/21 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου το Δικαστήριο έκρινε ότι οι προσφεύγοντες τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπές κατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στους βαθμούς του Λοχαγού - Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων των άλλων κατηγοριών.

5. Ο Κος ΥΕΘΑ στην Φ.900α/5078/18330/25 Απρ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ μεταξύ άλλων απάντησε ότι:

«Σε ό,τι αφορά στους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ που υπήχθησαν σε Ειδικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση του ν.3883/10, εκδόθηκε πρόσφατα σχετική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης και κατόπιν αυτού εξετάζεται το ζήτημα από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα επίλυσής του μέσω νομοθετικής ρύθμισης».

6. Μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, δεν έχει επιλυθεί το θέμα με νομοθετική ρύθμιση, ούτε έχει συμπεριληφθεί στο κατατεθέν νομοσχέδιου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έτσι οι συνάδελφοί μας Αξιωματικοί  αναγκάζονται να προσφεύγουν συνεχώς στην Δικαιοσύνη μέχρι την οριστική δικαίωσή τους

          Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ ως θεσμική εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών, σας καλεί να προβείτε: 

α. Στην υλοποίηση της από 30 Σεπτεμβρίου 2021 / 1578 δημοσιευμένης Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

β. Στην κατάργηση των υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.

γ. Στην αντικατάσταση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής:

 «ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους». 

δ. Στην αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 ως εξής:

 «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».

8.Εισηγητές θέματος: Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220, Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724.

9. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γιώργος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας