logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   H Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.), επανέρχεται στο πάγιο αίτημά της περί τροποποιήσεως της διαδικασίας αποζημίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σχετικά με τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης τόσο των ίδιων, όσο και των μελών των οικογενειών τους προκειμένου, αφενός να μειωθούν οι απαράδεκτοι χρόνοι αναμονής, αφετέρου δε τα δικαιούμενα ποσά αποζημίωσης να προσαρμοστούν ρεαλιστικά με τις δαπάνες.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε βέβαια δεν έχουν προκληθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά αποτελούν εξέλιξη μιας χρονίζουσας παθογένειας που επιτείνει τις συνέπειές τους, προκαλώντας μια διαρκή επιδείνωση των συνθηκών που βιώνουμε ειδικά αν λάβουμε υπόψη τα πολλαπλάσια ποσά αποζημίωσης που παρέχουν τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία που περιλαμβάνονται στον ΕΟΠΥΥ.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠEΙΑΣ

2.   Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικονομική δαπάνη των στελεχών για τη διενέργεια συνεδριών εργοθεραπείας για τα τέκνα τους. Σύμφωνα με τα (β) και (γ) σχετικά, η αποζημίωση για τα στελέχη των ΕΔ ανέρχεται στα 1,23€ ανά συνεδρία εργοθεραπείας, η οποία στην πλειονότητα των μελών υπόκειται σε συμμετοχή 20%, δηλαδή ουσιαστικά η αποζημίωση ανέρχεται στα 0,98€ ανά συνεδρία !!!

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το (ε) σχετικό, στα ασφαλιστικά Ταμεία που περιλαμβάνονται στον ΕΟΠΥΥ η αντίστοιχη αποζημίωση ανέρχεται τελικώς σε 12,00€ ανά συνεδρία δηλαδή 1.200% μεγαλύτερη από το αντίστοιχο ύψος αποζημίωσης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους. Αν αναλογιστούμε δε ότι τα απαιτούμενα ποσά μπορεί να αγγίζουν τα 200 με 300€ ανά άτομο μηνιαίως αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της άνισης μεταχείρισης που βιώνουμε.

ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ

3.   Ανάλογη μεταχείριση βιώνουμε και επί του πλαισίου που διέπει την κάλυψη εξόδων αγοράς γυαλιών οράσεως. Σύμφωνα με το (α) σχετικό, δεν προβλέπεται η κάλυψη εξόδων αγοράς γυαλιών οράσεως για τα μέλη των οικογενειών του προσωπικού των ΕΔ και του Λιμενικού Σώματος. Αντίθετα, σύμφωνα με την (στ) σχετική, που περιλαμβάνει τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα προβλέπεται η καταβολή χρηματικού επιδόματος για την προμήθεια γυαλιών των μελών της οικογένειας των δημοσίων υπαλλήλων.

Απόδειξη του εμπαιγμού που βιώνουμε αποτελεί η (η) σχετική απάντηση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας σε ερώτηση κατά τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, από το 2019 ότι το (α) σχετικό τελεί υπό αναθεώρηση και προωθείται η «θεσμοθέτηση χορήγησης χρηματικού επιδόματος για αγορά γυαλιών οράσεως από τα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών».

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

4.   Ίδιες συνθήκες βιώνουμε και στις δαπάνες οδοντιατρικής περίθαλψης όπου ως γνωστόν δεν υφίστανται Στρατιωτικά Νοσοκομεία πλησίον κάθε Μονάδας, οπότε σε πολλές περιπτώσεις, τόσο τα στελέχη όσο και τα μέλη των οικογενειών τους είναι αναγκασμένα να απευθύνονται σε ιδιώτες οδοντιάτρους για να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο, το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η αποζημίωση για θεραπευτικές, προσθετικές, ορθοδοντικές και άλλες θεραπείες βασίζεται σε νομοθετικά κείμενα που έχουν εκδοθεί σχεδόν τριάντα (30) χρόνια πριν !!!

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το (γ) σχετικό, το ύψος αποζημίωσης μιας έμφραξης από σύνθετες ρητίνες δεν ξεπερνά τα 5,60€ ανά έμφραξη. Ανάλογα χαμηλό είναι το ύψος της αποζημίωσης και για τις υπόλοιπες οδοντιατρικές υπηρεσίες, αποζημίωση που δεν ανταποκρίνεται τις σημερινές αμοιβές των ιδιωτών οδοντιάτρων, ή το ύψος της αγοραστικής δύναμης των στρατιωτικών.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

(Νεφροπαθείς - Πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία)

5.   Τέλος, επιβάλλεται να αναφερθούμε και στις ανάγκες μετακίνησης συναδέλφων μας εκτός αστικών κέντρων, προκειμένου να λάβουν αυτοί ή τα μέλη της οικογένειάς τους, τις απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας. Σύμφωνα με την παράγρ. α΄ 14 του (α) σχετικού, τις παραγράφ. α΄ 9 και α΄ 11 του (δ) σχετικού και κυρίως, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη (ζ) σχετική, για το ΥΠΕΘΑ προβλέπεται η αποζημίωση (οδοιπορικά έξοδα), μετακίνησης ασθενών για ιατρικό σκοπό (νεφροπαθών για αιμοκάθαρση και πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, για μετάγγιση αίματος), ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας του ασθενή, αλλά μόνο εντός αστικών περιοχών.

Ωστόσο, στο άρθρο 56 του (στ) σχετικού καθώς και στην (θ) σχετική Εγκύκλιο, προβλέπεται αποζημίωση μετακίνησης και εκτός αστικών κέντρων των ασθενών που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ ανερχόμενη στο ποσό των 400€ ανά μήνα.

Να σημειωθεί ότι και σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με την (ι) σχετική απάντηση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας σε τεθείσα κατά τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο ερώτηση, το (α) σχετικό (δηλαδή το ΠΔ 432/1983) εξακολουθεί κατά το 2020 να βρίσκεται σε καθεστώς αναθεώρησης ενώ την ίδια απάντηση εισπράξαμε και το 2022 όπου σε απάντηση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας [(ια) σχετική] σε αντίστοιχη ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, το ΠΔ 432/1983 ακόμη αναθεωρείται!!!

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

6.   Συμπληρωματικά των ανωτέρω θα πρέπει να αναφέρουμε και τις συχνές και σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκκαθάριση των δικαιολογητικών για τις δαπάνες υγείας (ιδίως στην Πολεμική Αεροπορία), καθώς και στην αποπληρωμή αυτών ανερχόμενες πολλές φορές σε έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

            Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται κατά μείζονα λόγο στην χαμηλή στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου των δικαιολογητικών τόσο στη Διεύθυνση Υγειονομικού (ΔΥΓ), όσο και στο Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΟΛΚΑ).

            Η ανωτέρω κατάσταση έχει επιφέρει σημαντικά οικονομικά προβλήματα στο στρατιωτικό προσωπικό, ιδιαίτερα στα στελέχη που καταβάλουν σε μηνιαία βάση σημαντικά ποσά για ειδικές θεραπείες.   

 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7.   Η περαιτέρω ανάδειξη περιπτώσεων κοινωνικής αδικίας και απαξίωσης του στρατιωτικού θεσμού ως προς την Αποζημίωση Δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης, αποτελεί υπερβολή, μιας και από τα ανωτέρω επιβεβαιώνεται περίτρανα ο εμπαιγμός που βιώνουμε, εισπράττοντας πλήθος υποσχέσεων που δεν συνοδεύονται από υπαρκτές λύσεις αλλά και υπεκφυγές περί αναθεωρήσεων αναχρονιστικών διαταγών, που δυστυχώς παραμένουν σε ισχύ επ’ αόριστον. Λυπούμαστε αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να κατονομάσουμε ότι για άλλη μια φορά καταστρατηγείται κάθε έννοια ισονομίας που αντιβαίνει ακόμα και στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας μεταξύ των Ελλήνων πολιτών.

8.   Προδήλως, είναι πλέον αδήριτη η ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών αναθεώρησης του εν λόγω ΠΔ. Ταυτόχρονα, όμως, επιβάλλεται και η αναθεώρηση προς το ρεαλιστικότερο των αποδιδόμενων στους στρατιωτικούς δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, ως ελάχιστο δείγμα ηθικής τάξης και ισότητας με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Δημοσίου, αλλά και ως ελάχιστο δείγμα διοικητικής μέριμνας του ΥΠΕΘΑ.

9.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού, Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377. 

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...