logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σας ενημερώνει κατόπιν των (γ) και (δ) σχετικών επιστολών των Ενώσεων στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου (ΕΣΠΕΕΛΗΜ) και Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (ΕΣΠΕΕΡ), για την άδικη και άνιση μεταχείριση που υφίσταται το Υγειονομικό προσωπικό, προκεχωρημένων Μονάδων με πτητικό έργο ελικοπτέρων (130 Σμηναρχία Μάχης - Λήμνος, Aεροπορικό Aπόσπασμα Ρόδου και Νήσου Χίου), τόσο ως προς το αυξημένο φόρτο εργασίας που επωμίζεται, όσο και ως προς την αποζημίωση που τους παρέχεται για την συμμετοχή τους στις πτήσεις του Ε/Π Super Puma με την καταβολή πτητικού επιδόματος 18μήνου (κατηγορίας Ι1 για ιατρούς και Ι2 για διασώστες). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην υγειονομική υπηρεσία της 130 Σμηναρχίας Μάχης αυτή τη χρονική περίοδο υπηρετούν έξι (6) άτομα. Ένας (1) Αξιωματικός Οδοντίατρος – Προϊστάμενος, δύο (2) Αξιωματικοί Ιατροί, δύο (2) Υπαξιωματικοί Διασώστες και μία (1) Υπαξιωματικός Νοσηλεύτρια, υποστηρίζοντας εκτός από την Μονάδα τους και την 8ηΜΣΕΠ και το 2οΣΗΕ, συνολικά ένα σύνολο περί των 350 στελεχών.

2.   Η υγειονομική υποστήριξη που παρέχουν τα στελέχη στις παραπάνω Μονάδες περιλαμβάνει, πέρα από την κλινική εξέταση και την αντιμετώπιση του επείγοντος, συνταγογράφηση φαρμάκων, τήρηση ιατρικών φακέλων, διενέργεια και παρακολούθηση περιοδικών υγειονομικών εξετάσεων (ΤΠΥΕ), διακίνηση δικαιολογητικών υγειονομικών δαπανών, περιοδικές υγειονομικές αναφορές, έλεγχο τροφίμων – ύδατος της μονάδας, καθώς και παρακολούθηση εμβολιασμών και διενέργεια rapid test προς ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2. Οι παραπάνω εργασίες κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των στελεχών της ΥΥ. Επιπλέον, απαιτείται 24ωρη ιατρική ετοιμότητα 30 λεπτών από τους δύο ιατρούς (15 ετοιμότητες ανά μήνα).

3.   Ταυτόχρονα, στις Μονάδες αυτές μετασταθμεύει ελικόπτερο Super Puma της 112ΠΜ, το οποίο εκτελεί πτήσεις συντήρησης, αεροδιακομιδών, έρευνας – διάσωσης, καθώς και αερομεταφορά VIP προσώπων. Βάση νόμου, σε όλες τις πτήσεις απαιτείται η ύπαρξη Υγειονομικού στελέχους, ιατρού ή διασώστη. Από το παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για 24ωρη κάλυψη της θέσης αυτής. Οι τριάντα (30) μηνιαίες υπηρεσίες ελικοπτέρου ισοκατανέμονται στους ιατρούς και τους διασώστες οπότε προκύπτει ένα σύνολο 7-8 24ωρων υπηρεσιών το μήνα κατά άτομο. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ως υγειονομικό προσωπικό συμμετέχον σε πτήσεις, εκπαιδεύεται ανά τριετία στο σχολείο διαφυγής από βυθιζόμενο ελικόπτερο (HELO DUNKER), ενώ οι διασώστες εξετάζονται περιοδικά στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής κάθε έτος. Αυτά τα δύο στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Υπηρεσία τους αντιμετωπίζει ως ιπτάμενο προσωπικό. Αξίζει να αναφερθεί, επιπλέον, ότι κατά το περιστατικό πυρκαγιάς στο πλοίο Norman Atlantic διενεργήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν τρία ελικόπτερα Super Puma. Κατόπιν με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 19 Μαΐου 2015, έγινε απονομή Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως στα πληρώματα των εν λόγω ελικοπτέρων. Ανάμεσα τους βραβεύτηκε και το Υγειονομικό προσωπικό ως απαραίτητα μέλη πληρώματος (δύο Αξιωματικοί ΥΙ και ένας Υπαξιωματικός ΟΔΙΑ).

4.   Σύμφωνα με την (ε) σχετική η εκπαίδευσή τους πραγματοποιείτε μετά την ολοκλήρωση της βασικής και βαθμοφόρου με μέριμνα ΓΕΑ/ΔΥΓ σε συντονισμό με ΓΕΑ/Β1 και ΔΑΕ. Σύμφωνα με το (α) σχετικό στην παράγραφο 26 αναφέρει ότι : σε κάθε πτήση των Ε/Π Ε-Δ θα συμμετέχει και ένας ιατρός η ΟΔΙΑ με ευθύνη της μονάδας στην οποία εδρεύει ή έχει αποσπασθεί το Ε/Π, ο οποίος θα φέρει μαζί του και την ιατρική βαλίτσα πρώτων βοηθειών.

5.   Σύμφωνα με την (β) σχετική, οι ιατροί και οι διασώστες αποζημιώνονται για την συμμετοχή τους στις πτήσεις του Super Puma με την καταβολή πτητικού επιδόματος 18μήνου (κατηγορίας Ι1 για ιατρούς και Ι2 για διασώστες) εφόσον συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ώρες πτήσεων (10 κατ’ ελάχιστο, 30 το μέγιστο). Έπειτα από τη συμπλήρωση 30 ωρών πτήσης δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση. Η Ομοσπονδία θεωρεί την αποζημίωσή τους σε κλίμακα 18μήνου άδικη καθόσον συμμετέχουν σε όλες τις πτήσεις ως μέλη του πληρώματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμπλήρωση των 30 ωρών πτήσεων από τον καθέναν τους πολύ πριν ολοκληρωθεί το 18μηνο, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται αποζημίωση για τις υπόλοιπες ώρες. Ενδεικτικά, όσον αφορά στο παρόν 18μηνο (01/01/2021 έως 31/07/22) έχουν ήδη συμπληρωθεί κατά μέσο όρο περισσότερες από 60 ώρες πτήσεων ο καθένας, δηλαδή 30 ώρες επιπλέον των 30, ενώ υπολείπονται ακόμα 4 μήνες για την συμπλήρωση της περιόδου. Στο Α/Απ Ρόδου, όπου το πτητικό έργο του εκεί Super Puma είναι μεγαλύτερο, η κατάσταση που βιώνουν οι συνάδελφοι είναι ακόμη πιο οξυμένη.

6.   Έχουν κατ’ επανάληψη συνταχθεί Μη Υπηρεσιακές Αναφορές από Ιατρούς και Διασώστες με το δίκαιο αίτημα της αναβάθμισης του πτητικού επιδόματος σε 6μηνη αποζημίωση (κατηγορίας Ε1 και Ε2), όπως αμείβεται όλο το υπόλοιπο πλήρωμα των ιπτάμενων μέσων έρευνας και διάσωσης (χειριστές, μηχανικοί, λιμενικοί) με την απάντηση της υπηρεσίας πως ο υγειονομικός αποτελεί συνιστώμενο και όχι αναγκαίο μέλος του πληρώματος, καθώς το καθήκον του περιορίζεται στις πτήσεις έρευνας και διάσωσης. Παρ’ όλα αυτά, όπως ήδη αναφέρθηκε, το Super Puma της 130ΣΜ, του A/Aπ Ρόδου και της Νήσου Χίου εκτελούν, σε 24ωρη βάση, αδιάκοπη ετοιμότητα για εκτέλεση SAR, είτε στο έδαφος, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης πτήσης άλλου είδους, άρα είναι επιβεβλημένη και διατεταγμένη η συμμετοχή των υγειονομικών σε αυτές.

7.   Το παραπάνω γεγονός, σε συνδυασμό με τον υπερβολικά υψηλό αριθμό υπηρεσιών (8 ανά μήνα για ελικόπτερο + 15 ανά μήνα μισάωρη ετοιμότητα για τους ιατρούς) καθώς και τα αυξημένα καθήκοντα λόγω της πανδημίας (ιχνηλάτηση κρουσμάτων και επαφών, διενέργεια rapid test στους επιβαίνοντες του C130 κάθε εβδομάδα κατά τις αλλαγές πληρωμάτων readiness, η διενέργεια ανά περιόδους rapid test σε πολίτες είτε στην πύλη της μονάδος είτε στο πολιτικό αεροδρόμιο), με την ταυτόχρονη εξαίρεσή τους από το δώρο των υγειονομικών, καθιστούν μονόδρομο την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος τους.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

8.   Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ αιτούμαστε:

      α) Την καταβολή, έστω και εκ των υστέρων, του δώρου των υγειονομικών λόγω της πανδημίας σε όλα τα στελέχη της ΥΥ των ανωτέρων Μονάδων καθώς και σε όλους τους υγειονομικούς όλων των μονάδων των ΕΔ. Δεν προσφέρουν λιγότερα ούτε εκτίθενται λιγότερο σε κινδύνους από τους συναδέλφους των νοσοκομείων και των εμβολιαστικών κέντρων, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κατά την έξαρση της μετάλλαξης  Όμικρον.

     β)  Την αναβάθμιση του πτητικού επιδόματός τους από επίδομα 18μήνου (κατηγορία Ι1 και Ι2) σε επίδομα 6μήνου (κατηγορία Ε1 και Ε2), όπως δικαιούνται από την, αποδεδειγμένη στην πράξη, υποχρέωση συμμετοχής τους σε όλες τις πτήσεις των ελικοπτέρων και όχι μόνο σε αυτές της έρευνας διάσωσης. Κάθε εναλλακτική απάντηση αποτελεί αποδοχή της θεώρησης ότι δεν αποτελούν απαραίτητα μέλη του πληρώματος και ζητάμε την μη συμμετοχή τους σε πτήσεις διαφορετικής αποστολής από εκείνης της Έρευνας και Διάσωσης.

    γ) Την περιοδική υγειονομική εξέταση των ιατρών στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής, κάθε έτος, όπως όλο το υπόλοιπο ιπτάμενο προσωπικό, για το διάστημα που εμπλέκονται σε καθήκοντα πτήσεων. Με τα ισχύοντα δεδομένα, εξετάζονται υγειονομικά μία φορά ανά 5 έτη στο Τμήμα Περιοδικής Υγειονομικής Εξέτασης και όχι στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής, που εξειδικεύεται για την εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού.

9.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...